Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-10-01 23:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insandare/sa-skriver-du-insandare-i-dagens-nyheter/

INSÄNDARE

Insändare. Så skriver du insändare i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter publicerar insändare på dn.se/insandare. I tidningen finns insändarsidan måndag–fredag. Här kan du läsa om hur du skriver insändare och svar.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Det går hela sommaren att skicka in bidrag, men det är mest praktiskt för redaktören om de som ska publiceras efter sommaruppehållet inkommer efter den 10 augusti.

Mejladressen är insandare@dn.se. Texten ska helst finnas i själv mejlet och inte i en bilaga (det orsakar insändarredaktören en hel del onödigt klickande). Bildinsändare och fotoinsändare ska däremot bifogas med jpg-fil.

Det går även att skicka vanliga brev. Postadressen är: Insändare, DN, 105 15 Stockholm.

Insändare i DN kan vara både korta och långa – alltifrån en eller två meningar till tusentals tecken. Huvudinsändare på insändarsidan ska i normalfallet vara högst 3 000 tecken inklusive blanksteg. Längre texter upp till 6 000–7 000 tecken kan publiceras enbart digitalt.

Utgå gärna från egna erfarenheter. Inled och avsluta texten med att tydligt framföra din åsikt.

Om du har ett konkret förslag som riktar sig till politiker, myndighet eller företag ska detta framgå. Redaktören söker vid behov svar av politiker, myndighetspersoner eller företag som insändarskribenterna riktar sig till.

Någon eller några länkar kan gärna infogas i texten. Insändarredaktören beslutar vilka som ska publiceras.

Underteckna med namn, postadress och mobilnummer. Din postadress och ditt mobilnummer behövs för att redaktionen vid behov ska kunna kontrollera skribenters identitet.

Som avsändare vill vi gärna att du skriver ”Förnamn Efternamn, titel, Bostadsort”. DN publicerar inte insändare under pseudonym, annat än i undantagsfall.

Om du är under 18 år behövs godkännande av förälder eller annan vårdnadshavare i form av ett separat mejl till insandare@dn.se.

DN förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Det kan komma att publiceras på alla våra plattformar, i papperstidningen, på sajt och i sociala medier.

Som skribent medger du att Dagens Nyheter fritt och utan ersättning får framställa exemplar av materialet samt lagra och tillgängliggöra detta för allmänheten. Något honorar utgår inte. För insändare gäller delad upphovsrätt. Det innebär att du måste komma överens med insändarredaktören om samma text ska publiceras någon annanstans.

Insändare får inte innehålla förtal, personliga angrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat materia, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam.

Insändare ska följa DN:s språkregler som är lika TT:s språkregler. DN deltar i Mediespråksgruppen, vars rekommendationer finns här. Undvik till exempel förkortningar och skriv ut ord som ”till exempel” i stället för förkortningen ”t ex”.

Svar på insändare publiceras efter godkännande av redaktören.

Ett urval av insändarna publiceras i tidningen, där insändarsidan i regel återfinns måndag-fredag.

Tecknade bildinsändare mejlas scannade som jpg-fil till insandare@dn.se. Fotoinsändare med en kort bildtext mejlas till insandare@dn.se. Ange ditt namn, i vilken ort bilden är tagen samt gärna tidpunkt. Precis som tecknade bildinsändare publicerar vi ett urval i tidningen och på dn.se/insandare.

Insändarredaktören går lättast att nå på mejl: insandare@dn.se. Det går även att ringa 08-738 12 78 mellan kl 08.30 och 17 på vardagar.

Länkar till DN:s insändare som publiceras digitalt finns i de sociala medierna Facebook (DN insändare) och Twitter (@DNinsandare).

DN.se har tidigare haft en kommentarsfunktion som nu stängts för att få möjlighet att i stället lägga våra resurser på andra typer av interaktioner med läsare.

När det gäller företaget Ifrågasätt (som tillhandahållit kommentarstjänsten) har du som är Ifrågasätt-användare kvar ditt konto hos dem även efter att vi stängt ned DN:s kommentarsfält. Om du brukar kommentera hos andra sajter så kan du alltså fortsätta med det. Logga in på mitt.ifragasatt.se för att sköta ditt konto eller komma i kontakt med Ifrågasätt.