Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-03 23:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insandare/skolan-bor-ge-utrymme-for-filosofiska-samtal/

INSÄNDARE

Insändare. ”Skolan bör ge utrymme för filosofiska samtal”

Skolverket har redan lyft fram filosofiska och sokratiska samtal som exempel på gynnsamma arbetssätt som kan främja både läsförståelse och demokratisk kompetens, påpekar insändarskribenten.
Skolverket har redan lyft fram filosofiska och sokratiska samtal som exempel på gynnsamma arbetssätt som kan främja både läsförståelse och demokratisk kompetens, påpekar insändarskribenten. Foto: TT

INSÄNDARE. Vi hoppas att världsfilosofidagen ska fungera som en påminnelse om skolans möjlig­heter att vara ett forum för elevers frågor och tankar. I dagens överflöd av information från källor av olika kvalitet behövs den filosofiska reflektionen, skriver Tulsa Jansson.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Filosofin rymmer både teman och användbara metoder som förutom att stärka demokratiska förmågor som kritiskt och logiskt tänkande även kan stärka sådant som självkänsla och kognition.

Regelbundna filosofiska samtal kan även ha gynnsamma effekter på gruppers sociala samspel. Den 18 november är det världsfilosofidagen och ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma och prova dessa undersökande samtal i skolan.

Att skolan har stor betydelse för ungas välmående och hälsa är väl känt. Inte minst har den pågående pandemin synliggjort detta. Både rapporter om hur elever mår och elevers egna berättelser om hur de längtat tillbaka till skolan visar att skolan är viktig. Naturligtvis som en plats för lärande men det verkar samtidigt uppenbart att skolan är en plats för så mycket mer.

Det finns mycketatt vinna på att ett fortsatt samtal om elevers välmående och skolans roll också tillåts rymma ett bredare existentiellt perspektiv. Livet innehåller många frågor som väcker såväl oro som förundran, både kopplat till händelser i världen och till det egna livet. Under tonåren blir dessa frågor ofta särskilt dramatiska och påtagliga.

Frågor om identitet, vad som är ett gott liv, vänskap, kärlek och meningen med det hela är ständigt närvarande i våra liv men blir särskilt betydelsefulla under denna period.

Vi menar att möjligheten att få reflektera filosofiskt kan möta behovet att sätta ord på och samtala med andra om existentiella frågor.

Detta skulle kunna uppnås genom att på bred front utbilda lärare i att leda undersökande samtal och att skapa förutsättningar för lärare som redan har nödvändiga kunskaper.

Sådana satsningar på lärarutbildningar och hos ansvariga för skolor skulle kunna bidra både till ökade möjligheter för unga att få reflektera över relevanta livsfrågor och gynna lärande i flera av skolans ämnen. Det skulle också vara ett bidrag till att stärka det nödvändiga och viktiga arbete skolorna behöver bedriva kopplat till inkludering, deltagande och demokratiska förmågor.

Världsfilosofins dag är instiftad av FN-organet Unesco. Vi hoppas att dagen kan inspirera både lärare, skolledare och lärarutbildare att undersöka vad filosofiska samtal på schemat skulle kunna innebära. ”Genom kritiskt under­sökande ger filosofi mening till liv och handlande”, skriver Unesco i publikationen ”School of Freedom”.

Vi vill med denna artikel tillsammans med Unesco uppmana till att införa filosofiskt reflekterande samtal på schemat för att ge alla tillgång till logiska verktyg, övning i dialog och tid att praktisera.

Skolverket har redan lyft fram filosofiska och sokratiska samtal som exempel på gynnsamma arbetssätt som kan främja både läsförståelse och demokratisk kompetens. Dock förekommer det mindre av dessa samtal i den svenska skolan än i många andra länders skolor.

Det finns exempelvis filosofiska, sokratiska samtal på schemat i bland annat Australien och stora utbildningssatsningar på filosofiska samtal sker också i bland annat Storbritannien, Frankrike och Sydkorea.

Det kan också nämnas att i ett pågående projekt vid Luleå tekniska universitet, lett av bland andra forskarna Ylva Backman och Viktor Gardelli, visar preliminärt en stor positiv effekt på kommunikations- och resonemangsförmåga hos elever i socioekonomiskt utsatta områden.

Det är vårförhoppning att världsfilosofidagen ska fungera som en påminnelse om skolans möjlig­heter att vara ett forum för elevers frågor och tankar och att lärare, skolledare och lärarutbildare kan inspireras till att ge filosofiska samtal utrymme i skolan. I dagens överflöd av information från källor av olika kvalitet behövs den filosofiska reflektionen och ett kritiskt tänkande mer än någonsin.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt