Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-02 19:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insandare/staten-maste-gripa-in-sa-att-vi-far-samma-vard-i-hela-landet/

INSÄNDARE

Insändare. ”Staten måste gripa in så att vi får samma vård i hela landet”

Väntrum på Södersjukhuset i Stockholm. Det är orimligt att det ska vara så stora skillnader mellan landets 21 regioner, anser insändarskribenten.
Foto: Erik Nylander/TT

INSÄNDARE. Sjukvården styrs av det sämsta av kapitalismen och det sämsta av överteknokratiska regioner med klåfingriga politiker. Staten måste gripa in så att vi får samma vård i hela landet, skriver den tidigare LO-ekonomen Dan Andersson.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

DN har i flera artiklar visat att vårdköerna ökat och att vården inte är tillgänglig för alla som behöver. Det finns flera förklaringar. En är att sjukvården styrs av två parallella system, ett offentligt och ett privat.

Vården är formellt reglerad genom en allmänt accepterad etik i hälso- och sjukvårdslagen. ”Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen.” Det är en lagfäst etik som inte efterlevs.

När två system styr vården leder det till att en del av befolkningen blir underbehandlad och en annan överbehandlad. Ett exempel är ökningen av ingrepp mot huden, som är svårmotiverat stor i Region Stockholm.

Underbehandlingen i norra Sverige visas av att uppemot dubbelt så många läkarbesök görs i Region Stockholm som i Jämtland. I Värmland, Dalarna och Norrland är det väsentligt färre läkarbesök än i Götaland.

Skillnader i tillgång på vårdcentraler är påtaglig och beror på var du bor, inte på vårdbehov. Snedfördelning av vårdresurser kommer leda till en ökad dödlighet som kunde ha åtgärdats.

Råder brist på resurser kan den som är starkast tränga sig före. Så är det numera i sjukvården. Det sker också med hjälp av vårdförsäkringar. Varför får det vara så? Är inte alla liv lika mycket värda?

Många insatser i vården håller hög kvalitet. Men som system lever vi med det sämsta av kapitalismen och det sämsta av överteknokratiska regioner med politiker som inte litar på att vårdpersonalen kan jobbet.

De som ska vägleda läkare som utbildas till specialister är ofta kring 50 år och har tagit jobb i privat sektor. Därför saknas specialister i allmän vård.

Privat vård behöver inte heller ta samma ansvar för personalens vidareutbildning. Samtidigt sjunker kvaliteten på klinikerna när erfarna sjuksköterskor eller barnmorskor som ska vara handledare inte längre är kvar i offentlig vård.

Vårdens makthavare anser att vården är ”sjukhustung”, men det är inte ett trovärdigt påstående. I min bok ”Sjuk vård” visas hur antalet vårdtillfällen för den slutna vården mellan 2004 och 2019 minskat med 15 procent. Antalet vårdplatser per 1 000 invånare är hälften så många som i övriga EU.

Organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) bidrar till att personalen blir över­ansträngd och att fler arbetar deltid, vilket är en förklaring till överlastade vårdcentraler. SKR prioriterar inte skattebetalarnas intresse av trygg bemanning av offentlig vård.

● Det behövs en plan förankrad i riksdagen så att det finns tillräckligt med personal för tillgänglig vård i hela landet.

● Regeringen måste bryta dubbel­kommandot i sjukvården och ge staten ansvar för fördelning av resurser i stället för vårdföretagen.

● Lagreglering krävs så att de mest sjuka behandlas först och att inte vårdförsäkringar styr kön till angelägen vård.

● För att minska vårdpersonalens stress behövs gallring av administrativa uppgifter och skydd mot intrång i professionernas autonomi.

Så svarar du på insändare och kommenterar

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt