Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-22 10:01

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insandare/svenska-som-forstasprak-i-skolan-maste-sakras/

INSÄNDARE

Insändare. ”Svenska som förstaspråk i skolan måste säkras”

Internationella engelska skolans fasad i Gubbängen i Stockholm. Denna friskolekoncern bedriver en stor del av sin undervisning på engelska i stället för på svenska.
Foto: Marko Säävälä/TT

INSÄNDARE. De viktiga nyanserna i vårt gemensamma språk är hotade av engelskans utbredning. Språklagen måste följas och svenska som första undervisningsspråk säkras i skolsystemet, skriver bland andra historikern Peter Englund, tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt, ledamöterna i Svenska Akademien Horace Engdahl och Per Wästberg samt populärhistorikern Herman Lindqvist i ett upprop av nätverket Språkförsvaret.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Öppet brev till regeringen med flera:

Vi undertecknare är alla oroliga för den försvagade ställning som det svenska språket fått i det svenska skolsystemet. Engelskan har med sin status fått en upphöjd roll i många skolor, där enbart svenskämnet har undervisning på svenska. Detta hotar på sikt sammanhållningen och demokratin när allt fler unga människor får en svagare egen svenska eller anser den vara mindre viktig.

Sverige har ett unikt skolsystem med en elevpeng som följer skolvalet. Vi är också unika med att inte kräva att skolor har det gemensamma språket svenska som bas för skolan. Detta är särskilt anmärkningsvärt när vi har en språklag (2009:600) där §6 säger: ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”.

Vad kan bli mer allmänt än ett skattefinansierat skolsystem?

I språklagen §5 står också: ”Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.”

Som läget är idag växer antalet skolor med mycket eller övervägande engelsk undervisning stadigt, såväl friskolor som kommunala skolor. Den enda reglering som finns är att grundskolan ska ha minst 50 procents undervisning på svenska, gymnasieskolan 10 procent (svenskämnet). Inget mer språkkrav ställs på undervisningen som samtidigt finansieras av skattemedel. Detta protesterar vi emot! Även Skolverket har i sin rapport 456 2018 sammanfattat: ”Jämfört med andra länder är engelskspråkig undervisning ovanligt oreglerad i Sverige.”

Man kan med fog påstå att vi i Sverige betalar för att svenskan kommer att få en sämre ställning gentemot den starkare engelskan.

Om Sverige i framtiden alltid ska ha dubbel service på både svenska och engelska och om många medborgare inte kommer att behärska svenskan tillräckligt bra, kommer detta att få stora följder för förvaltning och styrelseformer. De viktiga nyanserna i ett gemensamt samhällsspråk är hotade.

Ytterligare en aspekt av detta är att landet styrs under lagar som är avfattade på svenska. Ska lagar och avtal i framtiden skrivas och tolkas av elever som på gymnasienivå inte haft mer än 10 procent av undervisningen på svenska? Hela samhällsbygget kommer på sikt att påverkas när gymnasister med så lite svenska anses vara kvalificerade för universitetens utbildningar.

Vi uttrycker härmed kraftfullt uppfattningen att svenskans ställning i skolsystemet måste stärkas, inte i förhållande till minoritetsspråken, men i förhållande till engelskan i skolan. Mer kommer att förloras än vinnas om vårt skolsystem fortsätter att vara så oreglerat i fråga om det gemensamma språket.

Denna namninsamling skapades av Nätverket Språkförsvarets styrelse och slutfördes den 22 december 2022.

Så svarar du på insändare och kommentera

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt