Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-21 12:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/alla-som-saljer-sex-behover-mer-stod-och-hjalp/

Insidan

”Alla som säljer sex behöver mer stöd och hjälp”

Suzann Larsdotter. Foto: RFSU

Kvinnor som säljer sex ses alltid som offer – män som säljer ses aldrig som offer. Det säger sexologen Suzann Larsdotter, som menar att det är en orsak till tystnaden kring den manliga prostitutionen.

Thomas Lerner
Rätta artikel

För många är all sexhandel ett uttryck för bristande jämställdhet mellan könen, och det faktum att män köper sexuella tjänster ett uttryck för ett manligt förtryck.

– Då passar det inte in i bilden att män också kan sälja sex, det strider mot uppfattningen att all sex mot ersättning beror på ojämställdheten i vårt samhälle. Det här leder i sin tur till att den manliga sexhandeln osynliggörs, säger Suzann Larsdotter.

Hon har under många år på nära håll följt debatten om sexhandeln i Sverige. I dag arbetar hon som sexolog och sakkunnig i sexualupplysningsfrågor på RFSU. 

– Det är anmärkningsvärt att vare sig politiker eller ansvariga inom kommuner, landsting och på myndigheter tar den manliga sexhandeln på större allvar. Det är som om kön förblindar, säger Suzann Larsdotter.

Hon förnekar inte att kvinnor som säljer sex kan fara illa fysiskt och psykiskt, men menar att frågan är alltför komplex för att reduceras till en fråga om bristande jämställdhet.

Suzann Larsdotter pekar bland annat på ett ökat antal rapporter om att unga manliga migranter säljer sex, bland annat i centrala Stockholm och i Göteborg. Ensamkommande pojkar plockas upp av äldre män och även kvinnor på vissa kända platser.

Läs mer: ”Vi pratar inte om den manliga sexhandeln” 

Sex mot ersättning är ett ”högriskområde”, menar Suzann Larsdotter. Det finns studier som visar att en del personer mår mycket dåligt, medan andra klarar sig bättre. Och det gäller oavsett kön.

– Kvinnor som säljer sex är alltid offer, män är det aldrig. Män som har sex mot ersättning kopplas alltid till ett utryck för den manliga sexualiteten, medan en motsvarande koppling inte gäller kvinnor som har sex mot ersättning.

Hur många män som säljer sexuella tjänster är svårt att uppskatta. Det finns inga tillförlitliga studier inom området. Men i en del undersökningar svarar fler unga män att de sålt sex mot någon form av ersättning jämfört med unga kvinnor.

– Om jag vore minister skulle jag snabbt tillsätta en utredning för att få fram ett bra underlag för en fortsatt diskussion, säger Suzann Larsdotter.

Alla utgår ifrån att kvinnor som säljer sex är heterosexuella medan alla män som säljer sex är homosexuella.

Hennes erfarenhet är att kunskapen om män som har sex mot ersättning har stora brister inom polisen, socialtjänsten, vården och bland andra som i sina yrken kommer i kontakt med olika former av sexhandel.

– Så utgår till exempel alla ifrån att kvinnor som säljer sex är heterosexuella medan alla män som säljer sex är homosexuella. 

Under sina föreläsningar runt om i landet märker Suzann Larsdotter att också de som i sitt arbete möter prostituerade personer har svårt att hantera det faktum att även män kan sälja sexuella tjänster. Det är något som försvårar för utsatta män att få hjälp och stöd.

För åtta år sedan var Suzann Larsdotter, som då arbetade på RFSL, med och tog fram en studie om omfattningen av hbtq-personer som säljer och köper sexuella tjänster, samt deras situation. 

Läs hela rapporten ”Osynliga Synliga Aktörer” 

– Vi konstaterade att antalet människor som säljer sex troligen är långt högre än vad som dittills antagits vara fallet. Vi identifierade ett stort antal områden där samhällets insatser för gruppen hbtq-personer som säljer sex var bristfälliga. Läget är något lite förbättrat men det finns mycket mer kvar att göra.

– Alla som säljer sex – oavsett könstillhörighet – behöver mer riktade insatser med stöd och hjälp.

För några år sedan presenterade länsstyrelsen i Stockholm en rapport om prostitutionens omfattning i Sverige. I den konstaterades att gatuhandeln med sex minskat, men aktiviteten på nätet ökat.

Antalet eskortannonser som vänder sig till män som köper sexuella tjänster av kvinnor ökade från 304 till 6.965 annonser mellan 2006 och 2014. Antalet eskortannonser som främst vänder sig till hbtq-personer, nästan uteslutande män som köper sexuella tjänster av män, ökade från 190 annonser till 702 mellan 2010 och 2014.

– Det behöver forskas mer runt unga transpersoner, unga homosexuella killar och unga personer som kommit till Sverige som flyktingar. På det området saknas svenska, relevanta studier.

Läs mer om prostitution