Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Blicken för skönhet är medfödd

Snygga personer tjänar bättre än mindre vackra, visar forskning. Men ingen har ännu kunnat visa att vackra människor är lyckligare än andra.

Redan tre månader gamla spädbarn verkar veta vem som är vacker. När de får titta på bilder av männi­skor de inte känner, tittar de längre på de ansikten som av vuxna försökspersoner bedömts som vackra.

Att dras till skönhet, och att själv vilja ta sig bra ut, tycks enligt forskare vara universella mänskliga egenskaper. Rötterna förmodas ligga i vårt evolutionära förflutna. Där handlar det framför allt om att hitta en partner och kunna fortplanta sig. Den amerikanska psykologen och forskaren Nancy Etcoff, som skrivit boken "Survival of the prettiest", lyfter fram hur signaler om hälsa och fertilitet kan ligga bakom mycket av det som vi uppfattar som ett vackert utseende. Vissa proportioner - som smal midja hos kvinnor, symmetriska anletsdrag - ses som tilldragande. Samstämmigheten är stor när det gäller människors bedömningar av andras utseende, både inom och mellan olika kulturer.

Vi reagerar omedvetet som stenåldersmänniskor fast vi med förnuftet inte vill det, menar Nancy Etcoff med flera forskare. Vi vet ju att insidan är viktigast. Att utseendet spelar roll i många sammanhang är tabu, vi vill inte låtsas om det.

Vad är det som är så laddat med utseendets betydelse? Kanske bland annat att utseendet är förknippat med attraktionskraft, och det är ett område som berör oss djupt personligt - det handlar om våra intimaste relationer. Dessutom finns det ingen rättvisa när det gäller skönhet, vi kan inte kräva att alla ska vara lika vackra, och vi kan inte heller kräva att alla ska uppfattas som lika attraktiva oavsett sitt utseende.

Nyligen visade ett experiment som gjordes av forskare vid Handelshögskolan i Stockholm att bokhandelskunder och flygpassagerare kände sig mer nöjda efter att ha blivit omhändertagna av vackra anställda, jämfört med mindre vackra, trots att alla andra omständigheter var lika. Dessutom trodde kunderna och resenärerna efteråt att den vackra expediten respektive flygvärdinnan hade roligare liv, fler vänner och var mer intelligenta och pålitliga.

Det här stämmer med annan forskning om utseendets betydelse. Ett vackert utseende innebär ofta status. Omgivningen tror att snygga människor har andra goda egenskaper, att de är smarta, trevliga och duktiga också. Många studier tyder på att vackra människor i genomsnitt blir bättre bemötta, är mer populära, träffar fler partner, får bättre betyg, bättre jobb och har högre löner. Det finns forskning som antyder att utseendet har betydelse även för hur människor behandlar dem som de känner väl och står nära. Men att vara vacker innebär inte bara fördelar, det kan också innebära större krav, enligt en del undersökningar. Vackra människ­or som inte lever upp till de positiva förväntningarna kan "straffas" extra mycket av den besvikna omgivningen. Och vissa resonerar som min bekant Anna:

- På fester och liknande satsar jag alltid på att sätta mig med folk som inte ser så jättebra ut. Min erfarenhet är att de är trevligare, de har tvingats anstränga sig mer socialt.

Diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund och ålder talar man i dag öppet om. Diskriminering av mindre snygga människor är komplicerad, svår att komma åt, den är ofta omedveten och sker i det tysta.

En hel del av forskningen kring utseendets betydelse bedrivs av nationalekonomer, som framför allt tittar på hur det fungerar i ­arbetslivet. Den amerikanske nationalekonomen Daniel Hamermesh väckte uppmärksamhet i mitten av 1990-talet när han visade att snygga personer tjänade bättre än mindre vackra. Senare har en rad undersökningar visat samma sak. Och det gäller inte bara branscher där de anställda "syns" eller har direkt kundkontakt.

- Man diskuterar vad det beror på, berättar Niclas Berggren, docent i nationalekonomi och vice vd för Ratio, Näringslivets forskningsinstitut. Vår benägenhet att tro att snygga människor är bättre och duktigare har nog stor betydelse. Men det finns forskare som kommit fram till att bara 30-40 procent av skillnaden handlar om ren diskriminering. Det kan finnas många förklaringar. I vissa fall kan det handla om att vackra människor presterar bättre.

Kan det vara så att snygga personer faktiskt är trevligare, mer utåtriktade och kompetenta? Det finns studier som antyder det, fast resultaten är motstridiga. Forskares hypotetiska förklaringar är att vackra människor blir bättre bemötta genom hela livet, de får en mer positiv syn på omgivningen, utvecklar en bättre självkänsla och får större möjligheter att träna socialt samspel.

Om arbetsgivare får uppfattningen att skönhet verkligen är en viktig egenskap hos anställda, kan inte det då leda till ökad utseendediskriminering på arbetsmarknaden? Jo, det ligger något i det, säger Niclas Berggren.

- Men det är inte självklart för alla att det är ett problem. Forskning visar exempelvis att vackra reklambyråanställda får högre lön än sina kollegor - men också att de drar in betydligt mer pengar till sina byråer. Vissa, som Harvardprofessorn Robert Barro, menar att arbetsgivare ska ha rätten att välja vackra medarbetare, lika väl som de får välja utifrån skicklighet och kompetens.

Oavsett vad man tycker, så är det viktigt att våga ta fram och sprida kunskap om vilken roll utseendet spelar, tycker Niclas Berggren. Utifrån det kan också den som vill motverka diskriminering agera. Att inte våga diskutera ett upplevt problem leder knappast till att det minskar, säger han.

- Man måste också komma ihåg att skillnaderna på arbetsmarknaden, och över huvud taget i de här sammanhangen, är relativt små och att det handlar om genomsnitt. Det är verkligen inte så att allt hänger på utseendet - som tur är, säger Niclas Berggren.

Nancy Etcoff, som är lärare vid Harvarduniversitetet och forskar vid Massachusetts General Hospital, betonar också att utseendets betydelse på de flesta områden är litet, även om det är tydligt. Men i vissa sammanhang är effekterna större - som när det gäller sex och attraktion. Speciellt män rankar utseende högt på listan över viktiga egenskaper hos en partner.

I början av 1990-talet kom den amerikanska litteraturvetaren Naomi Wolf med boken "Skönhetsmyten". Där beskriver hon hur bilden av hur en vacker kvinna "ska" se ut skapades i västvärlden under senare delen av 1900-talet. Det är starka kommersiella krafter som vill få kvinnor att tro att de själva, och männen, vill att de ska se ut på ett visst sätt. Men det viktigaste syftet med skönhetsmyten är att hålla kvinnorna på plats och stoppa deras frigörelse, hävdar hon. Genom att få kvinnorna att tro att de inte duger knäcker man deras självkänsla - samtidigt som de köper skönhetsprodukter och tjänster. Skönhet finns inte som en objektiv företeelse, det handlar om ett politiskt och ekonomiskt värdesystem som bevarar den manliga dominansen, enligt Naomi Wolf.

Nancy Etcoff påpekar att det finns belägg för att människan jagat efter skönhet i årtusenden, långt före skönhetsindustrins framväxt.

- Det stämmer att kvinnor i dag bombarderas med idealbilder, omöjliga att leva upp till, genom reklam och alla medier, på ett annat sätt än förr. Men det är en grundläggande instinkt hos människan som exploateras, marknadskrafterna har inte skapat behovet från början, sa Nancy Etcoff när jag träffade henne på hennes Sverigebesök förra året.

Undersökningar visar att vi automatiskt och blixtsnabbt registrerar och värderar skönheten i varje ansikte vi möter, berättar Nancy Etcoff. Vi är mot vår vilja deltagare i en ständig skönhetstävling. Men människan har sitt förnuft, kan analysera och påverka både sitt tänkande och sitt handlande, understryker hon också. Och trots alla rapporter om skönhetens fördelar har ingen kunnat visa att vackra människor egentligen är lyckligare än andra, fast de i snitt är något nöjdare med sitt kärleksliv.

Bild

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.