Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Del 1: Allt fler barn blir vänsterhänta

”Jag är själv högerhänt men brukar då och då borsta tänderna med vänster hand, bara för att öva mig”, säger Louise Rönnqvist.
”Jag är själv högerhänt men brukar då och då borsta tänderna med vänster hand, bara för att öva mig”, säger Louise Rönnqvist. Foto: David Dahlberg
I dag är det Vänsterhäntas dag. I snitt blir runt 10 procent av alla barn vänsterhänta – men bland för tidigt födda är det betydligt fler. Vänsterhänta är unika, inte avvikande, poängterar forskaren Louise Rönnqvist. Sannolikt finns det flera sorters vänsterhänthet.

Antalet vänsterhänta eller människor med så kallad mixad sidodominans – som inte har någon tydlig höger- eller vänsterhänthet – blir allt fler. En förklaring kan vara att allt fler mycket för tidigt födda barn, och barn med tidiga hjärnskador, räddas till livet. För visserligen finns en ärftlig komponent bakom vänsterhänthet, men samband finns också med hjärnskador som kan ha uppkommit tidigt under graviditeten eller i samband med att barnet fötts för tidigt.

I snitt blir cirka 10–12 procent av alla barn vänsterhänta, eller icke tydligt högerhänta. Men bland de för tidigt födda barnen handlar det om drygt 20 procent, visar nya svenska studier. Och ju mer prematura, eller för tidigt födda, barnen är, desto mer vanligt är det med en icke tydlig högerhänthet.

– Att skilja på barn som ärvt sin vänsterhänthet och dem som blivit det på grund av en störning vid hjärnans tidiga utveckling under graviditeten är viktigt. Detta eftersom det i det senare fallet ofta finns kopplingar till olika utvecklingsrelaterade problem, som koordinationsstörningar, adhd och läs- och skrivsvårigheter.

Det säger Louise Rönnqvist, professor i psykologi vid Umeå universitet, som i många år forskat om hjärnans tidiga utveckling och bland annat kring hur olika sidoskillnader, som höger-vänsterhänthet, utvecklas. Frågan om hänthet kan tyckas trivial, men inget kunde vara mer felaktigt, menar hon.

Häntheten säger nämligen mycket om hur hjärnan är organiserad, eftersom samband finns mellan vilken hand vi använder vid precisionsarbete och var någonstans i hjärnan vi har talet, eller språkcentrum, lokaliserat. Något som är viktigt att veta vid till exempel sjukdom eller kirurgiska ingrepp i hjärnan.

Sannolikt finns det två, kanske flera olika sorters vänsterhänthet, beroende på hur hjärnans nätverk är uppkopplade, tror forskarna.

En viss ärftlighetsfaktor finns. Chansen att två högerhänta föräldrar får ett vänsterhänt barn är mindre än 10 procent. Är en förälder vänsterhänt är chansen 20–30 procent och är båda vänsterhänta är sannolikheten cirka 50 procent.

– Ärftligheten tycks främst ligga på mammans sida. Vilken hänthet pappan har verkar inte ha lika stor betydelse, säger Louise Rönnqvist.

Men det är också något vanligare med vänsterhänthet, eller mixad preferens, bland personer som lider av utvecklingsstörningar, eller har kromosomrubbningar. Liksom bland barn som utsatts för miljögifter och droger under fostertiden.

När det gäller alkoholrelaterade skador ser forskarna en tydlig effekt på hjärnan.

– Bland de barn vars mödrar missbrukat alkohol under graviditeten är nästan hälften icke-högerhänta. De har också ofta koordinationsproblem.

Och nu har flera studier visat att också för tidigt födda barn ovanligt ofta blir vänsterhänta, eller får en mindre tydlig sidodominans. Det finns amerikanska studier som visat att 30–40 procent av dem som är födda vecka 27 eller tidigare blir vänsterhänta.

Men det är i överkant, tror Louise Rönnqvist. Hennes forskning, där närmare hundra för tidigt födda barn följts från födelsen upp till skol­åldern, tyder snarare på att det handlar om drygt 20 procent.

– Bland de prematura barnen finns signifikant färre som är högerhänta. Det är också vanligare att man inte utvecklat någon tydlig höger-vänster-preferens. Ju mer prematura barnen är desto vanligare är de att de inte har någon tydlig sidoskillnad.

Förklaringen anses vara tidiga så kallade anläggningsskador på hjärnan. Fostret kan också ha haft en liten blödning tidigt under hjärnans utveckling eller skadats på grund av nedsatt syretillförsel i samband med att det fötts för tidigt. Normalt börjar höger- och vänsterhäntheten hos barn bli tydlig mellan ett och två års ålder.

– Men redan hos nyfödda, som fötts efter normal graviditetslängd, kan man se asymmetrier i reflexer och rörelsemönster. Den här specialiseringen ser man inte alltid hos de för tidigt födda. Vi tolkar det som att den tidiga födseln påverkar hjärnans organisation och tidiga specialisering.

Detta behöver dock inte betyda att barn med en tidig hjärnskada kommer att få andra bestående men.

– Hjärnan har en hög plasticitet, den har en otrolig förmåga att återhämta och omorganisera sig. Men man ska inte heller bagatellisera de här rönen. Att födas mycket för tidigt innebär stora påfrestningar. Syftet med vår forskning är ju att tidigare än i dag hitta de barn som behöver extra stöd och träning.

Även om det finns problem kopplade till så kallad förvärvad vänsterhänthet, bör man dock se det som en fördel att vi har olika aktiveringsmönster i hjärnan, tycker Louise Rönnqvist.

– Vi får olika begåvningar. Väns­terhänta är unika, inte avvikande.

För visserligen är vänsterhänta överrepresenterade i många riskgrupper men de har också förknippats med kreativitet, matematisk och konstnärlig förmåga och anses vara överrepresenterade bland till exempel musiker, dirigenter, dansare och vissa idrottsutövare. Så sägs till exempel att Leonardo da Vinci var vänsterhänt, liksom Michelangelo, van Gogh och Picasso.

Förklaringen ansågs tidigare vara att de väns­terhänta hade den mer kreativa högra hjärnhalvan som språkcentrum. Men studier visar att bara omkring var femte vänsterhänt styrs av den högra hjärnhalvan. Resten använder, precis som majoriteten av de högerhänta, den mer analytiska vänstra hjärnhalvan som språkcentrum och styrs huvudsakligen av den.

– Säkert vet vi inte, men jag tror att myten om vänsterhäntas ökade skapande förmåga handlar om den femtedel som har en dominant höger hjärnhalva, säger Louise Rönnqvist.

Det finns fler fördelar med att vara vänsterhänt. Till exempel gynnas vänsterhänta i många idrotter, som tennis och handboll, eftersom de är svåra att läsa för motståndarna.

Men det är inte så lätt att definiera hänthet. Hos många är det en glidande skala och de som är väns­terhänta är generellt sett mindre vänsterhänta än vad högerhänta är högerhänta. Cirka 3 procent använder båda händerna lika gärna. Det finns de som kan skriva med både höger och väns­ter hand samtidigt och då spegelvänt med vänsterhanden. De har troligen språkfunktionerna fördelade på både höger och vänster hjärnhalva.

Forskning har också visat att människor med yrken där man använder båda händernas fingrar i hög utsträckning, som vissa musiker, inte har samma tydliga specialisering mellan sina hjärnhalvor.

Historiskt ansågs vänsterhänthet vara något som skulle tränas bort. Fortfarande händer det att Louise Rönnqvist får frågan från oroliga föräldrar om de ska träna sina vänsterhänta barn att skriva med höger hand. Hennes svar är nej, i de allra flesta fall.

– Även om träning av den motsatta, icke-dominanta handen kan vara positivt, så ska man inte tvinga barn. Det kan verka hämmande och försämra barnets koordinationsförmåga. Har man en unik talang ska man ta till vara den, det stärker självförtroendet. Jag tror på mångfald, det är människans styrka.

– Däremot borde vi alla träna bägge händerna, genom det tränar vi också hjärnan. Fysisk träning av bägge sidor ger positiva kognitiva effekter. Det är som att vara tvåspråkig. Jag är själv högerhänt men brukar då och då borsta tänderna eller kasta bollar med vänster hand, bara för att öva mig.

Insidan i morgon: Skolan tvingade henne att skriva med höger. När vänsterhänta Annalena började skolan tvingades hon använda högerhanden. Att använda vänster var skamligt.

Louise Rönnqvist

Forskar om hjärnans tidiga utveckling

Yrke: Professor i biologisk utvecklingspsykologi vid Umeå universitet.

Forskar om: Hjärnans tidiga utveckling, avvikelser och lateralitet, det vill säga utvecklingen av sidodominans och sidoskillnader.

Bakgrund: Uppvuxen på Replot, en ö utanför Vasa i Österbotten. Kom till Stockholm 1976 och arbetade som sjuksköterska. Läste psykologi vid Umeå universitet. Disputerade 1993 på en avhandling om arm- och handrörelser hos nyfödda och små barn.

Ålder: 54 år.

Bor: I Umeå.

Fakta Vänsterhänthet

En egen dag sedan 1992

Vänsterhäntas dag (The Lefthanders Day) arrangeras varje år den 13 augusti och instiftades av en internationell sammanslutning, The Left-Handers Club, 1992.

Syftet med dagen är att uppmärksamma de svårigheter som vänsterhänta upplever i vardagen. Vänsterhänta är något mer olycksdrabbade än andra på grund av att verktyg, redskap och maskiner oftast är gjorda för högerhänta.

10 procent. 10–12 procent av alla barn blir vänsterhänta. Bland dem som är för tidigt födda är det dock drygt 20 procent.

Vänsterprassla. Vänster är fel och höger är rätt, så har det sett ut i historien, både religiöst och kulturellt. Att ”vänsterprassla” är fel, att vara någons ”högra hand” är bra. Djävulen använder vänster hand medan korstecknet görs med höger.

Right. Engelskan har samma ord – right – för rätt och höger.

Sinister. I latinet står vänster – sinister – för elak och olycksbådande.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.