Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Deprimerade gravida får hjälp på nätet

Den nya studien om hjälp via internet till gravida kvinnor med depression genomförs av Internetpsykiatri­enheten i Stockholms läns landsting.
Den nya studien om hjälp via internet till gravida kvinnor med depression genomförs av Internetpsykiatri­enheten i Stockholms läns landsting. Foto: Blend Images / Alamy

Nu testas internetbehandling på deprimerade gravida kvinnor. Tidigare har många inte sökt hjälp, säger forskaren Viktor Kaldo, som leder studien.

Depression är en vanlig sjukdom. Man beräknar att ungefär var fjärde kvinna och var sjätte man i Sverige någon gång i livet får en depression som kan behöva behandlas. Upp till 10 procent av alla gravida kvinnor drabbas, enligt forskarna.

– Depression kan triggas av stora omställningar i livet, säger Viktor Kaldo, legitimerad psykolog och filosofie doktor. Vid graviditet sker många förändringar, både i kvinnans kropp och i livssituationen. Det finns också ofta stora förväntningar, både egna och andras, på att man ska vara glad och lycklig.

Man vet att risken för depression är ökad efter förlossningen. Hormonförändringar, sömnbrist, nya krav, oro för barnet med mera kan spela in. Men många gånger har depressionen börjat redan under graviditeten, enligt psykiatern Margareta Blomdahl Wetterholm, en annan av forskarna bakom den nya studien som genomförs av Internetpsykiatrienheten i Stockholms läns landsting.

– En del kvinnor har ökad risk att drabbas. Det finns undersökningar som visar att kvinnor som har återkommande depressioner har en ökad risk att insjukna både under graviditet och efter förlossning. För kvinnor som medicinerar mot depression, och slutar på grund av graviditeten, finns en påtaglig risk, säger Margareta Blomdahl Wetterholm.

 

I den bästa av världar är alla gravida kvinnor friska och mår bra. Men så är det inte i verkligheten.

Margareta Blomdahl Wetterholm, psykiater och forskare

Depression innebär inte bara ett stort lidande för den som är sjuk. Också familjen berörs. När man blir förälder kan det vara särskilt känsligt. Förhållandet mellan föräldrarna, och samspelet med barnet, kan påverkas. Det hela förvärras av förväntningarna på hur det ”ska” vara. Skam- och skuldkänslor är vanliga, säger Margareta Blomdahl Wetterholm.

– Det är viktigt att gravida med depression behandlas. Vilken behandling som behövs beror på hur svår depressionen är.

– Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska lätt till måttlig depression i första hand behandlas med KBT. Vid måttlig till svår depression finns indikation för läkemedelsbehandling även vid graviditet. Men tillgången på KBT vid behandling under graviditet har hittills varit begränsad.

Många kvinnor vill inte äta medicin mot till exempel depression eller ångestsyndrom under graviditeten.

– Man ska alltid fundera igenom saken ordentligt när det gäller läkemedel och graviditet, säger Margareta Blomdahl Wetterholm. Det ska finnas en klar medicinsk indikation, och svår depression är en sådan. Men vid lindrigare tillstånd kan man pröva psykologisk behandling, som KBT.

Vad vet man om riskerna med antidepressiv medicin under graviditet?

– Det som är mest studerat är SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). I den forskning som gjorts hittills finns inget som tyder på att det kan ge fosterskador, inte heller på långsiktiga negativa effekter på barnen. Men det behövs mer forskning, och satsning på psykologisk behandling.

Samtidigt får man inte glömma att depression är en allvarlig sjukdom med viss dödlighet, säger Margareta Blomdahl Wetterholm. En av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet i Sverige är självmord (den totala mödradödligheten är mycket låg). Depression ska tas på allvar.

– I den bästa av världar är alla gravida kvinnor friska och mår bra. Men så är det inte i verkligheten. Många kvinnor som har behandlingskrävande sjukdomar får barn, även om det innebär vissa risker. Ingen skulle drömma om att säga till kvinnor med exempelvis epilepsi att de inte får medicinera när de är gravida.

 


 

Så går behandlingen till

Terapi genom internet fungerar lika bra som ”vanlig” psykoterapi vid många psykiatriska tillstånd.

Psykologisk behandling genom självhjälpsprogram på internet blir allt vanligare, och har visat sig fungera bra vid många tillstånd som depression eller olika ångestsyndrom – lika bra som ”vanlig” psykoterapi, individuellt eller i grupp.

Kortfattat går behandlingen ut på att patienterna steg för steg går igenom ett material på nätet, samtidigt som de har nätkontakt med en ”egen” KBT-terapeut. Patienten gör bland annat olika övningar, anpassade efter den individuella situationen.

Ett av momenten i depressionsbehandling handlar om ”beteendeaktivering”. När man är deprimerad tenderar man att bli mindre aktiv, man gör inte sådant som man vanligen tycker om, som att gå på bio, fika med en kompis eller motionera. Beteendeaktivering går ut på att försöka hitta tillbaka till det man brukar göra.

En annan grund i depressionsbehandling är att man tittar på hur man tänker kring olika situationer. Vid depression har man en tendens att älta, tvivla på att man har gjort rätt.

Studien är öppen för kvinnor i hela landet. Den ingår i det så kal­lade Magdalenaprojektet, ett långsiktigt projekt som bland annat ska undersöka eventuella effekter på barnen när mamman ätit en vanlig typ av antidepressiv medicin (SSRI) under graviditeten.

 


 

Läs mer:

Stockholms läns landsting om forskningsprojektet och om kognitiv beteendeterapi via internet. Läs mer här

”Ett bra komplement till en vanlig terapi” – appen som ska minska ångest och social fobi. Läs hela artikeln

Fakta.Internetpsykiatri

Internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting har permanenta behandlingsprogram för depression, social fobi, paniksyndrom och magproblem (IBS). Man kan söka dit själv, utan remiss. De har just nu även pågående studier om internetterapi vid sömnproblem, hälsoångest, adhd och depression vid graviditet.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.