Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-31 02:24

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/feminister-har-olika-syn-pa-kvinnors-vald/

INSIDAN

Feminister har olika syn på kvinnors våld

Tystnaden kring det kvinnliga våldet skadar en verklig jämlikhet mellan könen, menar socialantropologen och feministen Petra Östergren. Kvinnors våld får aldrig tas som intäkt för att ignorera det manliga våldet, anser professorn och genusforskaren Eva Lundgren.

Radikala feminister har tagit patent på "sanningen" om våld och misshandel i hemmet. Det menar skribenten, debattören och socialantropologen Petra Östergren. Hon säger att det är vanligt att kvinnor blir slagna av sin lesbiska partner och att kvinnor slår sina män.

- Men radikalfeministerna förnekar den verkligheten. Därmed osynliggörs en stor grupp människor vars erfarenhet skulle kunna leda till att vi får verkligt fungerade redskap för att motverka misshandel och sexuella övergrepp även mot kvinnor, säger Petra Östergren.

Professorn och feministen Eva Lundgren, en av landets främsta genusforskare, har under många år forskat om mäns våld mot kvinnor. Hon påpekar att männens våld är mycket mer omfattande, grövre och betydligt allvarligare än den aggressivitet kvinnor kan visa i ett förhållande.

- Men för den skull ska man inte förneka att även en kvinna kan slå och kränka sin partner. Det borde inte finnas någon risk att det manliga våldet förnekas bara för att även kvinnor kan vara våldsamma. Men så är det. En del debattörer för ett resonemang som har lite av "tabloidfeminism" över sig. Syftet verkar bara vara att skapa rubriker och får läsarna att tro att kvinnors våld är minst lika vanligt som mäns våld, säger Eva Lundgren.

För ett par veckor sedan berättade Insidan om kvinnors våld mot sin partner. Bland annat beskrev Daniel om hur han under ett par år blivit slagen och psykiskt förnedrad av sin dåvarande flickvän - men att han inte vågade berättade vad han varit med om. Ingen skulle ju ändå tro honom.

Petra Östergren, som bland annat skriver och forskar om feminism, känner igen sig. Även hon har upplevt att män som blir slagna av sina kvinnor inte tas på allvar. Under flera år höll hon tyst om det kvinnliga våldet i både heterosexuella och homosexuella förhållanden.

- Jag lärde mig tidigt att vi lever i en könshierarki där männen står överst och kvinnorna underst; männen har all makt och behärskar juridiken, ekonomin, kulturen, sexualiteten ... Och eftersom männen har makten misshandlar de och våldtar kvinnor. Det är makten som får dem att slå och det är på grund av våldet som makten består.

I mitten och slutet av 1980-talet lärde Petra Östergren ut självförsvar till kvinnor. Bland annat höll hon en särskild kurs för lesbiska kvinnor. Flera av dem berättade att de blivit kränkta och misshandlade av sin partner. Senare besökte Petra Östergren flera centrum i USA och Australien för personer som blivit misshandlade i samkönande förhållanden.

- Så en dag fick jag ett brev från en man som blev slagen av sin fru. Jag svarade kort att det väl var möjligt, men att min uppgift var att hjälpa kvinnor och inte män. Min solidaritet med våldsutsatta var väldigt begränsad.

Samtidigt säger Petra Östergren att hon mycket väl kände till att mödrar slår sina barn samt att misshandel och våldtäkt förekommer även bland homosexuella och att män blir slagna av sina fruar.

- Jag teg om män som blivit utsatta och upprepade ständigt samma radikalfeministiska ramsa. Männen slår för att de har makten och genom att slå bevarar de denna makt. Genom att omprogrammera männen skulle man få slut på våldet.

Petra Östergren märkte att det inte fanns någon skillnad mellan hur lesbiska kvinnor och heterosexuella män som blivit slagna av sina partner beskrev sina upplevelser. De nämnde samma mönster av kontroll, hot, övervakning, bestraffningar, svartsjuka - och fysiskt våld.

- Det är inte mindre kränkande för att en man blir slagen av en kvinna. Homosexuella kvinnor som blir misshandlade är precis lika rädda som heterosexuella när de lämnar den som slår dem.

Män beskrivs fortfarande som starka, aktiva och våldsamma, enligt Petra Östergren. Kvinnor däremot skildras som passiva, mjuka och fredsälskande.

- Tystnaden kring det kvinnliga våldet skadar en verklig jämlikhet mellan könen. En kvinna som slår är psykiskt sjuk, en man som slår visar sitt rätta ansikte. Det finns ett antagande om den naturliga kvinnliga godheten. Om en kvinna bryter det mönstret anses hon lida av en psykisk störning, hävdar Petra Östergren.

Genusforskaren Eva Lundgren är professor i sociologi vid Uppsala universitet och specialiserad på feministisk teoribildning och våldsforskning. För tre år sedan presenterade hon den uppmärksammade rapporten "Slagen dam", som visar att manligt våld mot kvinnor är betydligt vanligare än de flesta tror.

Enligt Eva Lundgren hänger dagens mansroll intimt samman med en våldskultur där våldet hör till vardagen. Hon talar om våldet som en "könskonstruerande arena" för många män. Mannen befinner sig generellt sett i en överordnad ställning och kvinnan i en underordnad. Men detta strukturella förhållande innebär inte att alla "individuella män" är tvungna att slå eller att en kvinna aldrig kan bruka våld och visa aggressivitet, fortsätter hon.

I ett förhållande med ett systematiskt våld där kvinnan står för misshandeln är mekanismerna desamma som när en man slår sin partner, enligt Eva Lundgren. Det handlar om makt, beroende och kontroll och ofta om en längtan efter bekräftelse från den som kränker.

- Jag betvivlar dock att våld än så länge är den huvudarena där kvinnor skapar sin kvinnlighet. Generellt sett misshandlar kvinnor sällan systematiskt, deras våld sker ofta efter att de själva utsatts för våld. De är ofta så våldsutsatta att det handlar om liv och död när de slår tillbaka.

Det är viktigt att lyfta fram förklaringar till allt våld, även kvinnors, menar Eva Lundgren. Kvinnors våld får dock aldrig tas som intäkt för att ignorera det manliga våldet. Det är ett betydligt allvarligare problem - i hela samhället men framför allt för alla utsatta kvinnor, påpekar hon.

- En del forskare har presenterat data om hur vanligt det är att män blir misshandlade av sin kvinnliga partner. Insidan har redovisat några av dem. Men resultaten missbrukas ofta och tas som intäkt för att nonchalera våld mot kvinnor, enligt Eva Lundgren.

Psykologen och psykoterapeuten Joakim Wolkerts har också intresserat sig för kvinnors våldsutövning. Detta är ett försummat kapitel, säger han.

- Jag har flera vuxna manliga patienter som berättat vad de utsatts för av sina mödrar under barndomen. Andra berättar att de blivit slagna eller psykiskt kränkta av sina kvinnor. Jag tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller kvinnligt våld.

- Problemet erkänns inte av forskare, politiker eller de som arbetar med social omsorg. Många män vågar inte berätta om sina upplevelser - det är skamfullt för en man att bli slagen av sin kvinna. De som berättar blir ofta inte trodda och ibland blir de anmälda för misshandel när de försvarat sig.

För två år sedan gav bokförlaget Prisma ut "Våldets Psykologi". Tillsammans med Monika Bogren var Joakim Wolkerts redaktör för antologin som bland annat tar upp hur en våldsam person tänker och fungerar. Ett avsnitt i boken handlar om kvinnors våld.

- Vi försökte hitta en svensk forskare som kunde skriva om detta ämne, men vi hittade ingen, säger Joakim Wolkertz. Till slut fann vi dock Anna Motz, en engelsk psykolog och psykoterapeut som arbetat mycket med just aggressiva kvinnor.

Anna Motz har lång erfarenhet av engelsk rättspsykiatri med kvinnliga våldsbrottslingar som specialitet. Hon arbetar på en säkerhetsavdelning för psykiskt sjuka och våldsbenägna patienter. Hon har bland annat skrivit "The psychology of female violence - crimes against the body", en uppmärksammad bok om kvinnligt våld.

Enligt Anna Motz förnekas ofta det kvinnliga våldet. Kanske för att det hotar traditionella och idealiserade uppfattningar om moderskap och kvinnlighet. Ytterligare ett skäl kan vara att kvinnors våld vanligen utövas i den privata sfären; aggressionen riktas mot en partner, mot dem själva eller mot deras barn.

I sitt bidrag i boken "Våldets psykologi" skriver Anna Motz om förnekandet av kvinnors våld:

"Jag anser att det är en i grunden farlig social attityd som kan leda till nedsvärtning av kvinnor som beter sig våldsamt så att de anses omänskliga och ´onda´ ...".