Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

”Femtonåringar tror att de är odödliga”

Foto: Alexander Mahmoud

Unga behöver få mer och bättre information om rökningens skadeverkningar, och de borde också få möjlighet till rökavvänjning genom skolhälsovården, tycker läkaren Peter Friberg.

För två år sedan väckte läkaren Peter Friberg stor uppmärksamhet när han krävde ett rökstopp i minst fyra till åtta veckor för patienter som ska opereras. Som ordförande i Svenska läkaresällskapet ville han rikta strålkastarljuset mot ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem.

– På Sahlgrenska universitetssjukhuset där jag arbetar hade vi redan sådana riktlinjer, även om vi givetvis inte tvingade någon att sluta röka. Men det har visat sig att ett rökstopp halverar risken för komplikationer som infektioner, blodpropp och sårläkningsstörning, säger Peter Friberg.

Även om rökningen gått ned kraftigt under senare år tycker han att landets läkare är alltför dåliga att ställa sig på barrikaderna och ta upp kampen mot tobaksindustrin. Han tycker också att svenska politiker är alltför ”slappa” när det gäller åtgärder för att ytterligare minska rökningen.

– Fortfarande röker alldeles för många ungdomar och jag tycker mig ha märkt att det åter blivit lite ”coolt” att röka, särskilt bland unga tjejer. Det är något som oroar mig och verkligen borde få myndigheter, sjukvården och politiker att ta tag i frågan. Vi vet ju att 12 000 personer här i landet dör varje år på grund av rökrelaterade sjukdomar, fortsätter Peter Friberg.

Sannolikheten att drabbas av en allvarlig sjukdom är större om man börjar röka som mycket ung och om man har rökt i många år. Varannan rökare avlider i förtid till följd av rökningen, en fjärdedel redan i medelåldern. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att närmare fem miljoner människor dör av sjukdomar orsakade av rökning varje år runt om på jordklotet.

– Förr dog sammanlagt drygt fem hundra personer i Sverige i bil­olyckor eller drunkningsolyckor. Det uppmärksammades stort i nyhetsartiklar och i nyhetsprogrammen, och ledde till krav på en nollvision. Och det är givetvis bra. Men att tjugo gånger så många dör på grund av att de rökt ger inte lika stora rubriker och krav på snabba åtgärder. Jag tycker att det är orimligt.

Peter Friberg vill nu att alla ungdomar ska få möjlighet till rökavvänjning genom skolhälsovården eller landets ungdomsmottagningar. Att bara erbjuda lite information under en halv eftermiddag räcker inte långt, enligt honom.

– En femtonåring tror sig vara odödlig och då hjälper det inte att påpeka att han eller hon löper risk att drabbas av lungcancer eller hjärtinfarkt på grund av rökningen. Nej, då krävs det ett mer långsiktigt förebyggande arbete.

Vad skulle du själv säga till en tonåring som röker?

– Jag skulle inte vara moraliserande och inte heller komma med någon skräckpropaganda eller pekpinnar. I stället skulle jag sakligt informera om att nikotin är lika beroendeframkallande som heroin och vilka skadeverkningar rökning kan orsaka. Jag skulle också berätta att det finns hjälp att får för den som röker, svarar Peter Friberg.

Han är i dag överläkare i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor vid Göteborgs universitet. För tillfället forskar han kring vilka skyddsfaktorer som gör att vissa barn som är elva-tolv år klarar sig bättre än andra senare i livet. Vad ökar respektive minskar risken för fysisk och psykisk ohälsa?

– Tidigt bruk av tobak och alkohol är en klar riskfaktor och därför är det så viktigt att så få unga som möjligt börjar röka.

Under två år var Peter Friberg ordförande i Svenska läkaresällskapet och i den rollen försökte han rikta mer uppmärksamhet mot rökningen och dess skadeverkningar. Han tycker att svenska politiker borde följa Australiens exempel och förbjuda exponering av cigaretter och andra tobaksprodukter i butiker och kiosker.

– I Australien måste cigarettpaketen förvaras i en låda eller bakom ett skynke så att kunderna inte kan se dem. På paketen finns också ganska otäcka bilder på vilka sjukdomar rökningen kan orsaka. Jag tycker inte att det borde vara så svårt att genomföra detta även i Sverige, säger Peter Friberg.

Hans syn på läkekonsten grundlades redan i början av 1980-talet när han doktorerade i fysiologi i Göteborg. Handledaren Björn Folkow menade tidigt att de som arbetar i sjukvården måste se människan i ett helhetsperspektiv.

– Det handlade till exempel om att inte enbart behandla ett högt blodtryck utan att ta reda på orsaken till problemen. Och här kommer rökningen in i bilden. Vi vet att rökningen ligger bakom ett stort antal sjukdomar som vi behandlar, men på sjukhus och vårdcentraler behöver mer göras för att få en patient att sluta röka.

I mitten av 1980-talet arbetade Peter Friberg ett par år i Melbourne i Australien. När han andra dagen kom till kliniken där han börjat jobba la han märkte till en skylt där det stod ”Risk reduction clinic”. Det var något nytt. Initiativ för att minska risken för ohälsa var inte något han hade mött i den svenska sjukvården, här gällde det då mest att lindra och bota – inte att förebygga och minska risker.

I somras reste Peter Friberg runt i USA och träffade då bland andra Stan Glantz som blivit ett hatobjekt för den amerikanska tobaksindustrin. Han är en välkänd och engagerad forskare mot rökning som försöker få politiker och myndigheter att minska rökningen i det amerikanska samhället.

– Glantz ligger ständigt på senatorer och kongressledamöter på nationell nivå för att lyfta fram den allra senaste forskningen om rökningens skadeverkningar. Vi har ännu inte samma tryck på svenska politiker.

I fjol tilldelades Peter Friberg det så kallade LUFT-priset som delades ut av Läkare mot tobak. I motiveringen stod det bland annat:

”Genom sin breda kunskap och sitt djupa engagemang i nationellt och globalt folkhälsoarbete har Peter konstruktivt främjat inte bara Läkare mot tobak utan också läkarkårens opinionsbildande arbete”.

– Jag blev givetvis mycket glad över uppmärksamheten. Vi som arbetar i vården – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor med flera – har ett stort ansvar att ligga på för ett rökfritt samhälle. Vi har kunskap om insikter om rökningens allvarliga skadeverkningar som vi är skyldiga att föra fram.

Fotnot: Det var i en debattartikel I DN i januari 2013 som Svenska Läkaresällskapet (där Peter Friberg då var ordförande) tillsammans med Sveriges kirurgers råd menade att alla patienter som ska opereras borde vara tvungna att vara rökfria i fyra till åtta veckor före ingreppet.

Unga och rökning

Del 3. Under 2000-talet har rökningen bland niondeklassare nästan halverats. Men många unga börjar ändå röka, och i gymnasiet vaneröker var tionde elev.

Fakta:Rökfritt utomhus på många håll

Den svenska folkhälsomyndigheten vill lagstifta om rökförbud bland annat vid entréer till byggnader dit allmänheten har tillträde, på platser där passagerare väntar på kollektivtrafik, på uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och utomhus­arenor. Syftet är att skydda barn och vuxna mot passiv rökning.

I flera andra länder finns regler om rökfria miljöer. I till exempel Kanada har de flesta provinser någon lagstad rökfri utomhusmiljö. Även i Australien finns många reglerade rökfria utomhusmiljöer. I Iowa, New York och Wisconsin i USA är perronger och hållplatser i anslutning till allmänna transportmedel rökfria.

I Europa är regleringen av rökfria miljöer inte lika omfattande.

Sedan årsskiftet är det förbjudet att röka även på utomhusperrongerna i tunnelbanan i Stockholm.

Världens rökare konsumerar årligen

Världens rökare konsumerar årligen omkring 5 500 miljarder cigaretter. Det blir 915 cigaretter på var och en av jordens invånare, men de som röker upp dem är 1,1 miljarder rökare. Av dem är 200 miljoner kvinnor. 2010 konsumerades 6,7 miljarder cigaretter i Sverige.

Sju av tio av världens cigaretter tillverkas i USA, Kina och Storbritannien. Sex av tio konsumeras i Kina, Japan, Ryssland, USA och Tyskland.

Trots att en betydande del av försäljningspriset i butikerna består av skatter av varierande storlek i olika länder, gör tobaksbolagen miljardvinster. En beräkning säger att den samlade vinsten är 170 miljarder dollar.

Även om andelen rökare i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, så är det totala tobaksbruket högt. 27 procent av männen och 15 procent av kvinnorna, totalt omkring 1,6 miljoner människor rökte och/eller snusade dagligen i Sverige år 2013.

Andelen tobaksbrukare är mycket varierande i olika delar av landet. Bland kvinnor var det 2010–2013 vanligast att vara dagligrökare på Gotland, i Södermanland, Skåne och Östergötland. Män i Östergötland rökte dagligen i större utsträckning än män i övriga Sverige.

Männen har minskat sin rökning sedan slutet av 1960-talet, medan kvinnorna rökte som mest i början av 1980-talet. Att kvinnorna tog upp rökvanan senare än männen anses vara den viktigaste förklaringen till att nedgången i rökvanor kommit senare hos kvinnor.

Rökning är vanligast bland personer med kort utbildning och låg inkomst, grupper som ofta även har andra riskabla levnadsvanor. Rökning är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän.

Källa: Folkhälsoinstitutet och Sorad

App för unga som vill fimpa

Fimpaaa! är en ny gratisapp för unga som vill sluta röka. Appen finns att ladda ned både för Iphone och Androidmobiler.

Bakom Fimpaaa! ligger sajten UMO.se som landstingen står bakom.

Under de två första veckorna laddades appen ned 8 000 gånger och 5 000 unga satte ett stoppdatum för när de skulle sluta röka. Ett par hundra tusen ungdomar har hittills sett en reklamfilm för appen på YouTube.

Rökningen fortsätter att minska stadigt bland svenskarna, fast trenden hos de unga är inte lika positiv. Förhoppningen är att appen Fimpaaa! ska få fler ungdomar att vända cigaretterna ryggen.

Mer info: www.umo.se/Fimpaaa/

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.