Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-31 05:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/goda-vanor-forsvaras-av-mindfulness/

INSIDAN

Goda vanor försvåras av mindfulness

Samtidigt som mindfulness har visat sig effektivt för att minska ångest och social fobi, kan det göra det svårare att göra sig av med gamla ovanor och lära in nya. Det visar forskning från Georgetown-universitetet i USA.

Det beror på att mindfulness kan försämra den omedvetna inlärningen och därmed förmågan att skapa nya vanor.

– Det mest intressanta resultatet är att vi upptäckte ett negativt samband. Det stred först mot vår uppfattning eftersom det finns gott om bevis för att mindfulness har positiva kognitiva och psykologiska effekter, säger psykologen Chelsea Stillman till svt.se.

Det beror på att vi har två inlärningssystem, det implicita och det explicita. Det implicita är mer aktivt när vi lär oss saker utan att vara medvetna om det, till exempel språk och sociala koder. Det explicita är mer aktivt när vi tränar något mer avsiktligt och medvetet.

Här har alltså den amerikanska studien kommit fram till att mindfulness har haft en negativ effekt på de vanor som vi lär oss omedvetet. Forskarna menar att det är logiskt eftersom själva poängen med mindfulness, som brukar översättas som medveten närvaro, är att färre saker ska ske oreflekterat och omedvetet.

Men samtidigt har alltså mindfulness visat sig effektivt vid behandling av vissa ångeststörningar. Det visar inte minst en ny vetenskaplig studie som har genomförts vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och som just har publicerats i tidskriften ”Behaviour Therapy”.

Forskarna har undersökt hur effektivt mindfulness varit då det har övats på distans via internet. I studien medverkade 91 deltagare med diagnoserna social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller ångest utan närmare specifikation. De delades slumpvis upp i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp.

Behandlingen bestod av instruktioner för en rad mindfulnessövningar. Sedan fick deltagarna själva uppskatta effekten av behandlingen, före behandlingen och sex månader efter att den hade inletts.

Resultatet visade att de som deltagit fått en signifikant minskning av symtom på ångest, depression och sömnsvårigheter, jämfört med kontrollgruppen. De uppskattade också att de fått en måttlig förbättring av sin livskvalitet.

Enligt Per Carlbring, professor i psykologi, gick behandlingen ut på att deltagarna fick öva sig på att inte gå upp i sina tankar. Och i stället för att kämpa emot sin ångest, skulle de försöka acceptera den.