Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-21 13:55

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/hbtq-certifiering-alla-som-jobbar-har-maste-ha-ett-inkluderande-synsatt/

Insidan

Hbtq-certifiering: ”Alla som jobbar här måste ha ett inkluderande synsätt”

Besökarna på den hbtq-certifierade psykiatriska mottagningen möts av regnbågsfärgerna. ”De som söker hjälp hos oss ska direkt känna sig välkomna”, säger Anna Sveide Antonelli, mottagningens chef. Foto: Tomas Ohlsson

Homosexuella och transpersoner som mår psykiskt dåligt känner sig ofta illa bemötta när de söker hjälp. I Göteborg finns två av landets första hbtq-certifierade psykiatriska mottagningar.

Thomas Lerner
Rätta artikel

Homosexuella, transpersoner och bisexuella kan i dag ofta leva mer öppet i Sverige än på många håll i världen. Men många upplever fortfarande att kunskapen om deras livssituation och rättigheter har stora brister inom psykiatrin och inom den vanliga vården, enligt RFSL, som arbetar för hbtq-personers rättigheter.

Sedan tio år erbjuder organisationen bland annat vårdcentraler, psykiatriska mottagningar och motsvarande att bli hbtq-certifierade, en form av garanti för ett öppet och inkluderande bemötande. 

Anna Sveide Antonelli är chef för två psykiatriska mottagningar i centrala Göteborg som drivs av företaget Wemind. De blev hbtq-certifierade för ett par år sedan.

– Först tänkte jag att det inte fanns några problem kring de här frågorna hos oss. Jag förutsatte att vi – psykologer, läkare och sjuksköterskor – hade stor kunskap och insikt, men fick delvis tänka om.

– Efter certifieringen är medvetenheten ännu större om hur denna grupp har det, och hur viktigt det är med ett korrekt och respektfullt bemötande.

Läs mer: RFSL kräver åtgärder mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer 

Redan innanför dörren till mottagningarna märks hbtq-certifieringen. Där finns flera regnbågsflaggor som står för stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för medmänniskor och tolerans. Märkningarna på toalettdörrarna är könsneutrala.

– De som söker hjälp och stöd hos oss ska direkt känna sig välkomna och därför är flaggorna en viktig markering för oss som arbetar här, förklarar Anna Sveide Antonelli.

Hon berättar att personalen alltid frågar om vilken pronomen de hjälpsökande vill använda. Tidigare gick det bara att fylla i ”man” eller ”kvinna” på blanketterna, och en gift man förutsatte ha en kvinnlig partner och vice versa.

Anna Sveide Antonelli berättar om en psykiatrisk mottagning i Göteborgsområdet där en person som sökte för depression ville kalla sig hen. Men personalen vägrade. 

– Under en längre tid blev det sedan fokus på könstillhörigheten och inte på depressions­behandlingen. Efter hbtq-certifieringen riskerar vi inte att råka ut för något liknande här.

Nyligen kom en patient till en av Weminds mottagningar för ett första besök och när hen fick frågan om sin könstillhörighet kom tårarna. Patienten kände sig sedd och bekräftad – det är A och O för ett lyckat bemötande, tror Anna Sveide Antonelli.

– Vi har haft en ökad andel hbtq-patienter och det tror jag beror på att kunskapen om att vi arbetar inkluderande har spridit sig. Särskilt gäller det transpersoner som är en mycket utsatt grupp i samhället. Men även fler homosexuella och bisexuella söker sig hit.

Hbtq-certifieringen av mottagningen innebar att all personal gick RFSL:s utbildning under tre dagar plus en kortare uppföljning. Det gav otroligt mycket, berättar Anna Sveide Antonelli. Hon säger att själva behandlingssättet kanske inte förändrats så mycket.

– Men patienterna är mer mottagliga när de känner att de möts av respekt och inte ifrågasätts.

Det är viktigt att kritiskt granska sig själv och sina egna föreställningar för att bemöta varje person respektfullt och förhindra diskriminering av personer som bryter mot normen.

Under utbildningen riktas fokus mycket på ett normkritiskt tänkande. Människor i allmänhet är ovana att tänka normkritiskt – om man själv tillhör normen vill säga, påpekar Anna Sveide Antonelli. 

– Den som exempelvis bildgooglar ordet ”familj”, ett exempel vi brukar ta upp i utbildningen, får framför allt upp vita heterosexuella föräldrar med två barn, ett av varje kön, glada och utan synliga funktionsnedsättningar.

– Vi behöver vara medvetna om normerna för att kunna granska dem och för att förstå att vi alla påverkas av normer. Det är viktigt att kritiskt granska sig själv och sina egna föreställningar för att bemöta varje person respektfullt och förhindra diskriminering av personer som bryter mot normen. 

Alla nyanställda på Wemind i Göteborg får nu gå en webbutbildning om hbtq under första veckan, och sedan genomförs gemensamma träffar med all personal för att följa upp arbetet med frågorna.

– I annonserna när vi söker ny personal står det att vi är hbtq-certifierade. Endast personer som delar ett inkluderande synsätt är välkomna hit. Vi har haft sökande som inte gjort det, och de kan inte räkna med att få arbeta hos oss.

På hemsidan för verksamheten i Göteborg står det: 

”... vi arbetar aktivt med att bemöta alla likvärdigt oavsett könsuttryck, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsvariation, ålder eller annat, och har ett normkritiskt förhållningssätt.”

Anna Sveide Antonelli har arbetat inom psykiatrin under hela sitt liv. Tidigare reflekterade hon inte över en persons sexuella läggning och könstillhörighet – och deras upplevelser av detta.

– Jag betraktade alla som människor i behov av hjälp på sina egna villkor. Men ju mer jag lärt mig om dessa frågor, desto mer har jag insett att det synsättet inte är så självklart för alla. 

– Hbtq-personer som söker hjälp för psykiatriska problem, som ångest eller depression, brottas ofta med samhällets fördomar och negativa attityder. Vi i vården måste allmänt bli bättre på att möta den patientgruppen.

Regnbågsflaggorna i väntrummen på mottagningarna i Göteborg tycks irritera vissa, och ibland rivs de ned, försvinner eller trycks ned i en blomkruka i fönstret. 

– Då köper vi bara en ny och ännu större, säger Anna Sveide Antonelli.

Hon avslutar med att berätta om en man som vid sitt första besök reagerade över frågan om vilket kön han skulle antecknas som i journalen. Han menade att hans biologiska kön överensstämde med hans juridiska, sociala och upplevda kön.

– Men under den fortsatta behandlingen erkände den här personen att hen alltid känt sig som en kvinna, men att hen aldrig vågat ta upp det med någon. Utan hbtq-certifieringen hade personalen kanske inte haft den lyhördhet som krävdes för att skapa ett förtroende som ledde till att personen vågade öppna sig.

Läs mer om hbtq-frågor