Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Hjälp för sexmissbrukare hotad

Foto: Beatrice Lundborg

Ett hundratal män som dras sexuellt till barn har tagit kontakt med den nationella hjälp­telefonen PrevenTell. Men nu hotas den unika verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset av nedläggning. Pengarna som regeringen anslagit till projektet tar slut vid årsskiftet.

PrevenTell, den nationella hjälptelefonen för personer som till exempel lockas av att ha sex med barn, tvingas upphöra med verksamheten nästa årsskifte. Detta om inte regeringen beviljar nya anslag eller om det inte kommer pengar från något annat håll.

Vilka har då tagit kontakt med PrevenTell sedan starten i mars för två år sedan? DN har tagit del av färsk statistik om verksamheten som bedrivs vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Den visar att över 400 personer, främst män, har ringt hjälptelefonen och uttryckt oro för sin sexualitet. Av dem har nio av tio – det vill säga nittio procent – medgivit att deras uppgifter får användas i forskningssyfte.

Mellan mars 2012 och november 2013 berättade ett knappt hundratal av dem som ringde till PrevenTell att de dras sexuellt till barn, det vill säga har ett sexuellt tändningsmönster som är riktat mot barn. De flesta var män och de vittnade också ofta om impulser eller fantasier om tvång.

För många med de här problemen är det mycket svårt att våga söka hjälp på en vårdcentral eller annan mottagning.

– Vi har nått personer som annars troligen inte hade sökt hjälp. Nu har de kunnat få både stöd och behandling. Därför känns det oroande om vi inte kan fortsätta att marknadsföra och utveckla den här verksamheten, säger Katarina Görts Öberg på Karolinska universitetssjukhuset.

Hon är enhetschef på Centrum för andrologi och sexualmedicin, och samtidigt ansvarig för PrevenTell och den verksamhet som är kopplad till hjälptelefonen. Den startade för två år sedan när dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni anslagit tio miljoner kronor till det treåriga projektet.

– Hittills har den allmänna uppfattningen varit att det inte går att nå pedofiler på det här sättet, men vi har visat att det faktiskt är möjligt. Mot den bakgrunden är det tråkigt om en viktig kanal för att nå den här gruppen försvinner, säger Katarina Görtz Öberg.

Hon får medhåll av Stefan Arver, klinikchef vid Centrum för andrologi och sexualmedicin. Han har lång erfarenhet av möten med personer som har olika former av sexuella problem, alltifrån erektionssvårigheter till ett avvikande sexuellt beteende.

– Genom att få kontakt med de här männen och kvinnorna har vi nått flera potentiella pedofiler som nu börjat gå i behandling för att inte begå övergrepp mot barn. Det är en stor framgång. Därför känns det beklagligt om vi måste stänga hjälptelefonen, säger han.

Både Stefan Arver och Katarina Görts Öberg påpekar att män och kvinnor som lider av sexmissbruk eller ett så kallat hypersexuellt beteende ofta vill ha hjälp. Därför måste det finnas tillgång till information på ett enkelt sätt, menar de.

Sammanlagt kommer det fyra-fem samtal om dagen till PrevenTells hjälptelefon. Samtidigt har projektets hemsida haft över 9 000 unika besökare.

De flesta som vänt sig till hjälptelefonen är mellan 35 och 45 år, de flesta av dem är män. Men några kvinnor har också hört av sig. Även många anhöriga hör av sig med oro för en närståendes sexuella beteende eller fantasier.

Mer än nio av tio sexuella övergrepp begås av personer som tidigare inte är kända av polis eller sociala myndigheter. Därför är det viktigt att tidigt nå personer som har ett riskbeteende eller oroar sig för sina sexuella fantasier, enligt Stefan Arver. Till exempel de som har ett tändningsmönster riktat mot barn.

– Behandlingen kan handla om psykoterapi som ibland kombineras med medicin under en kortare eller längre tid, berättar Katarina Görts Öberg.

På psykiatriska mottagningar och vårdcentraler runt om i landet är kunskapen om sexmissbruk, sexuella övergrepp och pedofili fortfarande ganska bristfällig. En kartläggning som Stefan Arver och hans medarbetare gjort visar att det finns några få verksamheter som är mer eller mindre specialiserade på sexuella avvikelser och hypersexuell störning.

– Vi skulle vilja sprida våra erfarenheter, både av hjälptelefonen och av den behandling vi kan erbjuda, till andra mottagningar runt om i landet. Men om projektet inte kan fortsätta försvinner den möjligheten, säger Stefan Arver och Katarina Görts Öberg.

Verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är unik även i ett internationellt perspektiv. I Berlin, med mångdubbelt fler invånare än Stockholm, startade en liknande verksamhet för mer än tio år sedan. Men syftet var då enbart att nå personer med sexuell dragning till barn. Cirka 200 personer årligen kontaktar den tyska hjälptelefonen.

– Vi har nått ännu fler, nästan utan några resurser till marknadsföring. En förklaring kan vara att vi vänder oss till alla som upplever att de har en problematisk sexualitet. Ett sexuellt tändningsmönster riktad mot barn kan vara en del i deras problematik, enligt Katarina Görts Öberg.

Hjälptelefon för sexmissbrukare

PrevenTell är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet.

Den som ringer dit får möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av den här typen av frågor, få stöd och råd och slussas vidare till eventuell behandling.

Under de två år som verksamheten varit i gång har 400 personer som tillhör målgruppen ringt till hjälptelefonen. Var fjärde har berättat om ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn, och var femte har använt barnpornografi.

Bakom PrevenTell står Centrum för andrologi och sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.