Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Insidan

Många frågetecken kring porren – men den kan påverka hjärnan

Foto: Fredrik Funck

Det finns mycket som tyder på att porren påverkar oss. Men vi vet fortfarande väldigt litet om på vilket sätt. Det finns studier som tyder på att en överdriven konsumtion kan skada oss. Men också undersökningar som pekar på positiva samband.

I dag finns porren i varje smartphone. Pelle Ullholm är sexualupplysare vid RFSU och möter många ungdomar när han är ute på skolor.

I en klassrumssituation brukar han skriva två frågor på tavlan: Kan porr vara bra – och kan porr vara dåligt?

Han har hittills aldrig varit med om att unga har sagt att det bara är det ena eller det andra.

En grupp killar börjar ofta med att nämna de positiva sidorna, att porr kan vara underhållande och är bra att ha när man ska onanera.

Tjejer börjar oftare med det negativa, om arbetsförhållanden i porrindustrin och om att det finns en skevhet i framställningen av sex och kroppar. Men de säger också att porren kan ge njutning, enligt Pelle Ullholm.

Han var nyligen på en stor konferens i USA där ledande forskare träffades och diskuterade porr. Det visade sig att många föreställningar inte har något stöd i forskning.

Till exempel hör man ofta sägas att ett överdrivet porrsurfande aktiverar samma mekanismer i hjärnan som narkotika och att det kan leda till samma typ av beroende.

I sin avhandling ”Use of pornography” från 2014 redovisar barnmorskan Magdalena Mattebo information som hon har samlat in med hjälp av enkäter från 877 pojkar och flickor i åldrarna 16–18 år.

47 pojkar visade sig vara högkonsumenter av pornografi. En tredjedel av dem tyckte att de tittade för mycket men att de hade svårt att trappa ned.

Överdriven konsumtion leder nästan alltid till förändrad hjärna, oavsett vad man sysslar med. Men pornografi skapar inte ett beroende på samma sätt som när man använder narkotika.

Predrag Petrovic är hjärnforskare och docent i psykiatri vid Karolinska institutet. Han har länge undersökt hur hjärnans belöningssystem fungerar och menar att det är högst sannolikt att en hög konsumtion av pornografi påverkar hjärnan, precis som den påverkas av annat som vi gör.

– Överdriven konsumtion leder nästan alltid till förändrad hjärna, oavsett vad man sysslar med. Men pornografi skapar inte ett beroende på samma sätt som när man använder narkotika eftersom man inte tillför substanser utifrån.

Det som händer är att bilder av sex frisätter höga halter av dopamin som är en central substans i hjärnans belöningssystem. Det skapar starka lustminnen som gör att man vill ha samma stimulering igen.

– Det är själva syftet med belöningssystemet. Så det är inte särskilt konstigt om vissa fastnar, särskilt som det rör sig om så starka drifter som sex och fortplantning. Pornografi finns också i en sådan extrem utsträckning i dag att det inte handlar om någon ”naturlig” stimulans, säger Predrag Petrovic.

Han menar att det ligger närmare till hands att säga ”missbruk”, om porrtittandet går ut över aktiviteter som man egentligen skulle vilja göra i stället.

Niklas Långström är professor i barn- och ungdomspsykiatri. Han är specialiserad på sexualbrottslingar och behandling vid olika slags aggressiva beteenden.

– Det påstås ofta att pornografi kan få vissa att utföra sexuellt aggressiva handlingar som de har sett på film. Men det är det tyvärr svårt att veta någonting säkert om, säger han.

De pojkar som uppgav att de var högkonsumenter av pornografi i avhandlingen ”Use of pornography” sade att de tittade på bdsm och våldspornografi i större utsträckning än andra. Fler pojkar i den här gruppen påstod också att det egna sexbeteendet var influerat av pornografi.

Foto: Fredrik Funck

Enligt Niklas Långström är slutsatser om orsakssamband svåra att dra utifrån detta.

I en översiktsartikel som förra året publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health, gick en grupp forskare igenom den forskning som finns på området.

Vad de kunde säga säkert var att de som konsumerar mycket porr generellt debuterar sexuellt tidigare än andra. De kunde också se att de som porrsurfade mycket hade fler sexpartners och tillfälliga förbindelser.

De försökte också se om vissa beteenden som förekommer oftare i pornografin, som grupp- och analsex, kunde inspirera tittare att göra samma sak.

De gjorde uppskattningen att 28 procent av sexscenerna i den så kallade normativa pornografin inbegriper tre personer eller fler. Det är också långt vanligare med analsex som förekommer i 15–42 procent av scenerna.

Men de studier som finns i nuläget är så metodmässigt bristfälliga att man inte kan dra några slutsatser, skriver forskarna, som menar att det är svårt att veta vad som är hönan eller ägget.

Samtidigt som pornografi kan påverka ett sexuellt beteende, kan sexuella erfarenheter göra att man söker sig till en viss typ av pornografi, resonerar de.

Det kan också vara så att porrsurfande drivs av en särskild sorts spänningssökande som forskarna menar är särskilt vanligt hos unga människor som inte har hunnit skaffa sig så många egna sexuella erfarenheter.

Det finns uppskattningar som tyder på att 37–88 procent av scenerna i mainstream-pornografin innehåller inslag av aggressivitet, till exempel smisk.

När man har försökt rekonstruera sådana situationer i en laboratoriemiljö, har man sett att män som tittar på den här typen av inslag uppvisar ökad sexuell aggressivitet. Men det betyder inte att man kan säga att de skulle bete sig likadant i en verklig situation, enligt forskarna.

Det finns vittnesmål från kvinnor som upplever att de känner sig pressade att ställa upp på handlingar som deras män har sett i porrfilmer, till exempel analsex eller utlösning i ansiktet.

Det har också gjorts undersökningar som pekat på att män som tittar på mycket våldspornografi har en attityd som återspeglar en högre tolerans för våld mot kvinnor. Men även här kan det vara ett omvänt samband, att män med en våldsam attityd från början oftare söker sig till våldspornografi.

Det finns vittnesmål från kvinnor som upplever att de känner sig pressade att ställa upp på handlingar som deras män har sett i porrfilmer, till exempel analsex eller utlösning i ansiktet. Men inte heller här kan man säga något om ett samband, skriver forskarna.

En annan oro som många uttrycker är att en hög konsumtion av porr skulle kunna leda till impotens, eller att man upplever riktigt sex med en partner som mindre tillfredsställande.

Det finns studier som visar att i par där mannen porrsurfat mycket, upplever både mannen och kvinnan en otillfredsställelse med det sexuella samlivet. Men i förhållanden där kvinnan konsumerar mycket porr har man sett det omvända, att båda upplever en tillfredställelse med sexlivet.

Så även här är det svårt att veta om sexlivet var bra eller dåligt från början, och om det har lett till ett visst konsumtionsmönster, enligt artikeln.

Vad är det då som händer med hjärnan om man tittar mycket? En undersökning från Max Planck-institutet och som publicerades i Jama Psychiatry 2014, visade att män som tittade mycket på porr hade mindre mängd grå substans i ett visst område av frontalloben. Frontalloben är aktiv när vi använder vår viljestyrka och försöker kontrollera vårt beteende, till exempel porrsurfande.

– Förmodligen är detta ett omvänt orsakssamband, att de som har en sämre impulskontrollförmåga konsumerar mer porr just för att de har en sådan sämre förmåga från början, säger hjärnforskaren Predrag Petrovic.

Att gå till botten med hur överdrivet porrsurfande eventuellt förändrar hjärnan är svårt. Det säger sig självt hur svårt det är att göra sådana experimentella studier, menar Predrag.

Fler forskare har på senare år försökt undersöka om porren kan ha positiva effekter, enligt artikeln i Journal of Epidemiology & Community Health.

Vissa undersökningar tyder på att den kan ha ett samband med en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar, både när det gäller en själv och andra. I en studie med amerikanska heterosexuella män som hade konsumerat mycket porr, fann man att de hade en större acceptans mot homosexuella.

Vuxna danska och australiensiska män har i undersökningar sagt att de har upplevt fler positiva än negativa effekter på sexlivet av att titta på porr, till exempel ett bättre självförtroende och en öppnare inställning till sex. De uppgav också att de hade blivit mer uppmärksamma på sina partners sexuella behov.

Artikelförfattarna lyfter också fram nya nischer som feministisk porr och ”sexpositiv” pornografi som betonar ett annat urval och säger sig visa mer ur ett kvinnligt lustperspektiv. Med det vill de understryka att en del forskning och resultat kan styras av perspektiv, urval och metod.

En annan aspekt som de tar upp är att sambanden när det gäller pornografi varierar mellan olika människor. En studie som publicerats i Journal of Sex Research förra året, visade till exempel att män som sällan eller aldrig tittade på porr hade en mer traditionell syn på familjen. De identifierade sig inte som feminister i samma utsträckning som de män som konsumerade mer porr.

De porrtittande männen hade en mer positiv inställning till att kvinnor yrkesarbetade utanför hemmet och till att de hade ledande befattningar på jobbet. De visade också en mer positiv attityd till abort.

  • Läs mer:

Så talar du med barnen om nätporren

”Förbud är ingen framkomlig väg”

Så håller ni lusten vid liv

Många unga kvinnor har smärta vid samlag

De vanligaste orsakerna till otrohet

Så onanerar svenskarna

Den svenska synden

Del 2.
När våra sexvanor senast utreddes på 90-talet var internet på frammarsch. Då rörde det sig mest om att ladda ned pornografiska stillbilder. I dag tittar i stort sett varje tonåring på grova porrfilmer.

Läs även del 1: ”Vi lever med parallella normer kring sex”

Attityder till sex och pornografi

Ungkab09. Den är gjord vid Göteborgs universitet 2009. Studien bygger på svar från fler än 15.000 personer i åldrarna 15-29 år från hela Sverige.

Varken kvinnor eller män är entydigt positivt eller negativt inställda till porr.

Männen var över lag mer positivt inställda. En tredjedel av männen tittade dagligen på porr. Fler män än kvinnor ansåg att porr kunde vara lärorikt.

En betydligt större andel av kvinnorna ansåg att porr var avtändande och äckligt.

De som inte kategoriserat sig utifrån kön var relativt sett mer positivt inställda till porr.

Kådiskollen 2016 var en undersökning som RFSU genomförde online med 4.260 deltagare som hade haft sex minst en gång. Deltagarna var i åldern 15-65 år och kom från Sverige, Finland, Norge, Danmark.

40 procent av de svenska svarande hade tittat på pornografi det senaste året. 60 procent av männen, och 39 procent av kvinnorna, sa att de surfat för att hitta material att onanera till. Var femte person hade surfat för att få bättre kunskaper om sex.

Var tionde person kategoriserade porrtittande som otrohet. Sex procent av männen och 14 procent av kvinnorna. I Sverige var siffrorna ännu högre.

Det var männen som hade mest webbcamsex. Var tjugonde svensk hade haft det under det senaste året. Bara en procent av dem var kvinnor. Sex av tio klassade det som otrohet.

Var tredje singel och var tionde person i en fast relation hade använt en dejtingsajt eller dejtingapp det senaste året. De flesta var väldigt aktiva och loggade in varje dag.

Bara var tionde sade att de använde sajter och appar för att hitta någon att ha sex med. Det vanligaste var att man vill hitta en partner.

Sju av tio singlar uppgav att ingen av deras sexpartner under det senaste året hade varit personer som de fått kontakt med på så sätt. Det var dock vanligare att män använde verktygen för att hitta sexpartner.

Nästan en av fyra svarande från Sverige tyckte att dålig självkänsla påverkade sexet negativt. Tre av tio var missnöjda med sin kropp och bara hälften av personerna mellan 21 och 35 år var bekväma med hur deras könsorgan såg ut. En av fyra var missnöjd med sitt sexliv på grund av att de inte var nöjda med sin kropp.

Tjejer funderade främst över blygdläpparnas utseende och killar hade tankar om storleken på penis. Forskning visar att den som har ett ”genitalt självförtroende” har högre sexuell tillfredställelse och bättre sex.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.