Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Insidan

Ökad stress – men arbetsgivarna tar inte ansvar

Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.
Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande. Foto: Christian Gustavsson

Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och se till att arbetsmiljön förbättras. Det menar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius. I en rapport som förbundet tagit fram vittnar många medlemmar om hur dåligt de mår.

Finansanställdas arbetsbelastning är hög och många känner sig slitna efter arbetsdagens slut. En stor andel medarbetare arbetar övertid, hoppar över raster och äter lunch framför datorn för att hinna med sina uppgifter.

Det visade en undersökning av arbetsmiljön som Finansförbundet presenterade i slutet av förra året. Av den framgår bland annat att en av tio medlemmar var sjukskrivna på grund av ohälsosam stress under den senaste tolvmånadsperioden.

Finansförbundet organiserar anställda fackligt på banker och andra aktörer inom branschen. Ordföranden Ulrika Boëthius är inte förvånad över att så många medlemmar mår dåligt.

– Banker och andra företag inom vår sektor har under en längre tid dragit ned på antalet anställda. Samtidigt har arbetsuppgifterna blivit allt fler. Då är det självklart att många upplever en ökad stress och press, säger hon.

Finansförbundet lät undersökningsföretaget Novus intervjua närmare 5.000 medlemmar om deras arbetsmiljö. Svaren visade bland annat att två tredjedelar av de finansanställda uppger att det är för stressigt på jobbet.

– Vi har fått signaler från våra lokala fackliga företrädare att situationen inom vår bransch blivit sämre. Men arbetsgivarna tar inte sitt ansvar. De hittar gärna andra orsaker till att personalen mår dåligt och allt blir individens fel, säger Ulrika Boëthius.

I finansbranschen har nya lagar och regler lett till en kraftigt ökad administration. Samtidigt sänker finansföretagen sina kostnader och ökar sina vinster genom att minska personalstyrkan. Affärsstrategin kan verka lönsam på kort sikt, påpekade Finansförbundet i sin arbetsmiljörapport. Men konstaterade samtidigt att det finns en långsiktig kostnad i form av ökat ohälsotal och fler sjukskrivningar. Denna kostnad drabbar såväl de enskilda som företaget och samhället, enligt förbundet.

Arbetsgivarna måste inse att anställda som mår bra är nödvändigt för att företagen på sikt ska vara attraktiva för kompetenta medarbetare.

Genom sin medlemsjour får Finansförbundet allt tydligare signaler om att sjukskrivningarna i branschen återigen ökar och blir längre. En förklaring kan vara att arbetsmiljöarbetet brister på många arbetsplatser.

I Finansförbundets undersökning uppger hela åtta av tio som sjukskrivits på grund av stress i jobbet att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband med deras sjukskrivning. I närmare hälften av fallen upprättades heller inte någon rehabiliteringsplan trots långtidssjukskrivningar.

Hur kan situationen förbättras?

– Vi måste stötta våra lokala företrädare så att de vågar sätta press på arbetsgivarna att följa de lagar och regler som gäller på arbetsmiljöområdet. Vikten av en god psykosocial arbetsmiljö är något som numera är centralt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivarna måste inse att anställda som mår bra är nödvändigt för att företagen på sikt ska vara attraktiva för kompetenta medarbetare.

Vinsterna i finanssektorn är rekordstora, borde bankerna inte ha råd med en bra arbetsmiljö?

– Jo, det man kan tycka. Dagens vinster är höga, men det verkar finnas en oro för utvecklingen framöver. Det handlar bland annat om digitaliseringens effekter. Fast en god arbetsmiljö ligger i allas intresse.

Tror du att det finns en särskilt stark kultur i Finansbranschen av att man ska vara duktig och villig att ta på sig extra mycket jobb?

– Jag tror att de flesta som arbetar i ett serviceyrke känner en stor lojalitet till sina kunder. Sedan tänker man även på sina kollegor som får mer jobb om man är borta. Även mot företaget är lojaliteten mycket stor. När man talar om sin arbetsgivare är det alltid ”vi på x-banken”. På grund av lojaliteten arbetar man fast man kanske borde varit hemma och då får det effekter senare, svarar Ulrika Boëthius.

Fakta. Stressen ökar

I slutet av förra året presenterade den fackliga organisationen Finansförbundet en rapport om arbetsmiljö inom förbundet. Runt 5.000 medlemmar svarade på frågor om hur de upplever sin arbetssituation.

Här är några resultat:

• 34 procent har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.

• 10 procent har under det senaste året sjukskrivit sig på grund av sin arbetssituation.

• 30 procent lider av fysiska besvär som magont och huvudvärk kopplat till arbetet.

• 41 procent upplever att privatlivet, tiden de spenderar med vänner och familj, blir lidande på grund av deras arbetssituation.

• Två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig.

Källa: Finansförbundet

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.