Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

”Religion i vägen för andlighet”

Sam Harris är född 1967 och verksam som filosof och doktor i neurovetenskap vid UCLA. Han har tidigare publicerat böckerna ”Brev till en kristen nation” och ”The end of faith”, för vilken han belönades med the Pen award 2005.
Sam Harris är född 1967 och verksam som filosof och doktor i neurovetenskap vid UCLA. Han har tidigare publicerat böckerna ”Brev till en kristen nation” och ”The end of faith”, för vilken han belönades med the Pen award 2005. Foto: Privat

Ateisten och hjärnforskaren Sam Harris har under många år undersökt olika meditationstekniker. Nu skriver han om varför meditation kan hjälpa oss att uppnå hälsa och välbefinnande.

Sam Harris var sexton år när han för första gången försökte meditera. Han befann sig i Colorados bergstrakter där han fastade och begrundade naturen tillsammans med sina föräldrar och en grupp andra människor.

De ägnade sig åt vad som kallas ”medveten närvaro” eller ”mindfulness”. Det betyder att de tränade sig på att aktivt försöka iaktta sina egna tankar och känslor i varje ögonblick.

Eftersom han var 16 år intresserade han sig inte särskilt mycket för sitt inre liv. ”Jag var totalt okunnig om hur annorlunda livet skulle kunna vara om mitt sinnes egenskaper skulle förändras”, skriver han i sin bok ”Upplyst meditation” som nu kommer på svenska.

Sam Harris är filosof och hjärnforskare. Tillsammans med Christopher Hitchens, Richard Dawkins och Daniel Dennet var han en av de ”fyra ryttare” som gjorde sig kända som nyateismens främsta förespråkare när rörelsen lanserades i början av 2000-talet.

För Sam Harris är det viktigt att skilja mellan andlighet och religion. Han menar att den mänskliga kognitionen – de tankar och känslor som uppstår inom oss – har förutsättningar att nå långt djupare än om vi låter dem begränsas av ett religiöst tänkande.

För att illustrera vad han menar berättar han om en händelse som inträffade när han hade blivit litet äldre och befann sig på ett berg vid Galileiska sjön där Jesus sägs ha predikat.

Plötsligt uppfylldes han av en känsla av frid. Han upplevde att hans ständigt återkommande tankar tystnade. Och känslan av att vara ett separat ”jag”, skilt från människorna och naturen som omgav honom, försvann. Det var en känsla som varade i några sekunder, men som återkom flera gånger under vistelsen där.

Sam Haris menar att om han hade varit kristen så är sannolikheten stor att han skulle ha förklarat den med att han hade fått en ”försmak av Guds enhet” eller att han hade blivit ”berörd av den Helige Ande”.

En hindu kanske hade reflekterat över Brahman, det eviga Självet, och en buddhists tankar hade möjligen kretat kring ”tomhetens dhramakaya”.

Eftersom Sam Harris gör sitt bästa för att utforska världen och sig själv i rationella termer, så väljer han att inte dra några religiösa slutsatser av andliga upplevelser av det här slaget.

För honom handlar det om att få en glimt av vad han kallar ”medvetandets inneboende osjälviskhet”, oavsett om han befinner sig på en vallfartsort, sitter vid sitt skrivbord eller står och borstar tänderna. Och om att bli kvitt föreställningen om att det finns ett sammanhållet ”jag” eller en ”själ”.

För att illustrera hur mycket ens tänkande i stunden styr hur man mår, berättar Sam Harris hur han tappade kontrollen när några rör i hans hus sprang läck. Han arbetade med boken när han plötsligt hörde hur vattnet strömmade ned på heltäckningsmattan i vardagsrummet.

Eftersom det var andra gången det hände så förstod han att hans hem inom några dagar återigen skulle förvandlas till en byggarbetsplats.

Rasande sprang han upp och hämtade hinkar för att samla upp vattnet.

Här menar han att han faktiskt kunde göra ett val att inte bli arg. Det var ju själva syftet med hans meditationsträning, att hjälpa honom att välja mellan att vara avspänd och lugn – eller att drabbas av panik och lida i onödan.

Medan han rasade och skrek påpekade hans fru att de borde vara tacksamma för att det var färskvatten och inte avloppsvatten som rann ut. Det fick honom att tänka att det finns människor som inte ens har tillgång till färskvatten.

För att bryta de negativa känslornas förtrollning menar Sam Harris att vi behöver träna oss på att lägga märke till dem. På så sätt kan meditation lära oss att inte fortsätta vara arga och aktivt generera känslan av ilska. Det är alltid nu, skriver Sam Harris. Ingenting är viktigare att förstå för den som vill vara lycklig här i världen.

När Sam Harris har gått igenom den psykologiska litteraturen har han funnit att det finns mycket som tyder på att ”mindfulness” är gynnsamt för såväl den fysiska som den mentala hälsan.

Det finns resultat som pekar på att det kan förbättra immunförsvaret, stabilisera blodtrycket och halterna av stresshormon i kroppen. Det ser ut att kunna minska stress, ångest och depression.

Genom att intressera oss för det som händer i det närvarande ögonblicket, påverkar vi upplevelsen både i nuet och i framtiden och därmed också vår livskvalitet, menar Sam Harris.

Fakta.Så kommer du igång med att meditera

Sitt bekvämt med ryggen rak på en stol, eller i skräddarställning på en dyna.

Blunda, ta ett par djupa andetag och känn kontaktpunkterna mellan din kropp och stolen och golvet. Lägg märke till vilka sinnesintryck som är kopplade till sittandet – känslan av tryck, värme, pirrande, vibrationer och så vidare.

Gör dig gradvis medveten om andningen. Ge akt på var du känner den tydligast – i näsborrarna eller i buken varje gång den spänns ut och sjunker ihop.

Tillåt din uppmärksamhet att vila i känslan av att du andas. Du behöver inte kontrollera din andning. Låt den komma och gå naturligt.

Så fort ditt sinne vandrar iväg i tankar återför du mjukt uppmärksamheten till din andning.

När du fokuserar på andningsprocessen kommer du också att varsebli ljud, sinnesintryck och känslor. Uppmärksamma dem när de dyker upp och återvänd sedan till din andning.

Så fort du märker att du förirrar dig i tankar iakttar du tanken. Återför sedan din uppmärksamhet till andningen. Gör på samma sätt med eventuella ljud och sensationer som dyker upp.

Fortsätt uppmärksamma synintryck, ljud, sensationer, emotioner, tankar alltmedan de dyker upp och sjunker undan.

Källa: Övningen är hämtad ur Sam Harris bok ”Upplyst meditation” i översättning av Ulrika Miranda, Fri Tanke förlag.

I boken varnas för att vissa övningar i boken kan var olämpliga vid vissa psykologiska tillstånd. Om man är osäker kan det vara lämpligt att prata med sin läkare först.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.