Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-21 13:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/rfsl-kraver-atgarder-mot-psykisk-ohalsa-bland-hbtq-personer/

Insidan

RFSL kräver åtgärder mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer

Foto: TT

Hbtq-personer mår ofta psykiskt dåligt efter att ha diskriminerats eller blivit kränkta. RFSL vill nu att landsting, myndigheter och vården tar den här frågan på större allvar.

Thomas Lerner
Rätta artikel

Hbtq-personer drabbas oftare av psykisk ohälsa än heterosexuella män och kvinnor. De har också oftare självmordstankar. Något som bland annat Folkhälsomyndigheten visade i en rapport om transpersoner för tre år sedan. 

Enligt den hade fyra av tio unga transpersoner försökt ta sitt liv någon gång, medan sex av tio hade haft självmordstankar under det senaste året. 

Diskriminering, trakasserier och kränkningar leder ofta till en ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det visade Socialstyrelsen i en omfattande studie som presenterades 2016.

Bland annat är depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol vanligare inom denna utsatta grupp.

Läs mer: ”Alla som jobbar här måste ha ett inkluderande synsätt” 

Även användning av psykofarmaka är större bland hbtq-personer än bland befolkningen i övrigt, enligt Socialstyrelsens rapport. Det kan tolkas som ett tecken på stress­relaterad ohälsa i gruppen, så kal­lad minoritetsstress.

Personer som befinner sig i minoritetsposition på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck riskerar nämligen att i större utsträckning utsättas för till exempel diskriminering och negativt bemötande.

I Socialstyrelsens studie ingick totalt omkring 1,3 miljoner personer i olikkönade äktenskap och 10.000 personer i samkönade äktenskap. De hade alla gift sig mellan 1995 och 2012.

Eftersom äktenskap generellt ses som en skyddsfaktor är troligen den psykiska ohälsan ännu större i gruppen transpersoner som inte är gifta.  

Organisationen RFSL arbetar sedan länge för att myndigheter och ansvariga inom vård och omsorg ska inse problemets allvar och se till att situationen för hbtq-personer blir bättre.

För två år sedan granskade RFSL hur landets landsting och regioner arbetade med de här frågorna. Det visade sig att flera av dem hade stora brister när det gäller insatserna för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa.

Källor: RFSL och Socialstyrelsen

Läs mer om hbtq