Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-08 15:36

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/socialstyrelsen-ser-over-raden-inte-onskvart-med-fler-kejsarsnitt/

Insidan

Socialstyrelsen ser över råden: ”Inte önskvärt med fler kejsarsnitt”

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

Vissa kvinnor kräver att själva få välja om de vill föda med kejsarsnitt eller inte. Men ett fritt val kommer det knappast att bli.

– Ur ett samhällsperspektiv är det inte önskvärt med en större andel kejsarsnitt, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Inom den svenska vården råder sedan länge en uppfattning om att kvinnor i första hand ska föda sina barn vaginalt. Ändå har andelen kejsarsnitt ökat kraftigt sedan 1970-talet.

De senaste tio åren har andelen kejsarsnitt dock legat i stort sett still på drygt 17 procent. Men en växande skara kvinnor kräver att de själva ska få bestämma hur deras barn ska födas utan att vården ska lägga sig i detta.

Om kvinnan kan presentera tillräckligt tungt vägande skäl kan det enligt rekommendationer som 2011 togs fram av bland andra Socialstyrelsen vara rimligt att tillmötesgå hennes önskan om kejsarsnitt – utan att det är medicinskt motiverat. 

Enligt rekommendationen måste kvinnan också först få information om risker med kejsarsnitt för både moder och barn.

Samtidigt vill inte Socialstyrelsen se en ytterligare ökning av andelen kejsarsnitt i Sverige. I dag ligger nivån på drygt 17 procent av det totala antalet födslar.

– Ur ett samhällsperspektiv är det inte önskvärt att andelen kejsarsnitt ökar i Sverige. Detta eftersom vi vet att kejsarsnitt kan medföra ökade risker i form av exempelvis blodpropp, djup ventrombos, och infektion och på lång sikt ökad risk för bristning i livmoderväggen, så kallad uterusruptur hos modern. För barnet är det initialt efter kejsarsnitt en ökad risk för andningsstörningar, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Samtidigt betonar han att förlossningar i Sverige är väldigt säkra med få komplikationer, oavsett vilket sätt man föder på. 

– Den relativa risken för allvarliga komplikationer är ändå högre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning. Därför vill man undvika en onödigt hög andel kejsarsnitt, säger Thomas Lindén.

Så det är inte i första hand en kostnadsfråga?

– Det är klart att det finns en kostnadskonsekvens, men i resonemangen om hur man ska rekommendera finns den inte i förgrunden, säger Thomas Lindén.

För åtta år sedan höll Socialstyrelsen i ett stort samarbetsprojekt tillsammans med Svenska läkaresällskapet, Sveriges kommuner och landsting och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering om hur vården ska se på mödrars önskemål om kejsarsnitt. 

Resultatet blev dokumentet ”Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan” som man lutat sig mot sedan dess. Huvudspåret där är vaginal förlossning.

– Vi vägleder om vad som vanligen brukar fungera bäst. Men vården ska ju individanpassas, därför är vår vägledning ingen lagbok. Varje region ansvarar för att sätta upp praktiska riktlinjer. I slutändan är det varje legitimerad sjukvårdsanställd som måste göra sina överväganden utifrån sin professionella kunskap, säger Thomas Lindén.

Vi har ett uppdrag att specifikt titta på frågan om komplikationer vid kejsarsnitt och vilka kriterier vården använder vid val av förlossningssätt.

Kan det inte leda till godtycklighet?

– Om man gått igenom hela kunskapsläget, informerat om risker utifrån vår vägledning så är det, om vissa förutsättningar är uppfyllda, inte fel att tillmötesgå en kvinnas önskemål om kejsarsnitt. Vår uppfattning är att de allra flesta kliniker gör på det sättet. Vi ser ingen slumpmässighet här.

– I det ligger att man först ska ha bedömt och gjort det man kan åt en förlossningsrädsla. Och att det inte ska finnas något tydligt identifierad risk som gör att man bör välja den andra förlossningsmetoden, betonar Thomas Lindén.

På Socialstyrelsen pågår just nu en översyn av kunskapsstödet för hela vårdkedjan i samband med förlossningar på Socialstyrelsen: före, under och efter. Dels grundat på flera regeringsuppdrag, dels på myndighetens eget initiativ. Där ingår även områden som förlossningsrädsla och kejsarsnitt.

– Vi har ett uppdrag att specifikt titta på frågan om komplikationer vid kejsarsnitt och vilka kriterier vården använder vid val av förlossningssätt, säger Thomas Lindén.

Vad gäller förlossningsrädsla tittar Socialstyrelsen bland annat på hur man diagnostiserar förlossningsrädsla och hur man behandlar den under graviditeten.

– Vi kommer att titta på det kunskapsstöd som finns både i Sverige och internationellt för att se om det finns någon ny forskning eller kunskap som skulle kunna ändra något i rekommendationerna

Tror du att era rekommendationer kommer att ändras?

– På det stora hela är min gissning att rekommendationerna kommer att vara ungefär som i dag.

Så kvinnor kommer inte själva att få välja kejsarsnitt fritt?

 – Jag tror att det blir svårt att få professionen inom sjukvården att gå med på det. Läkarna skulle inte utan individuell bedömning göra något som utsätter mammor och barn för större risker, säger Thomas Lindén.

Ser du några fördelar med att fritt få välja kejsarsnitt?

– En fördel är ett ökat självbestämmande. Det står även i hälso- och sjukvårdslagen att vården ska utformas i samråd med patienten och största mån efter dennes önskemål.

– Men det är ett av flera perspektiv. Samtidigt står det att vården ska vara säker, och för all del kostnadseffektiv. Så allt måste vägas in till en rimlig kompromiss

Vissa hävdar att kejsarsnitt borde vara en rättighet och en jämlikhetsfråga.

– Jag tycker man kan förstå det argumentet. Det är ju kvinnan som utsätter sig för en risk och därför borde bestämma över det själv. Samtidigt är det som sagt väldigt svårt att få hälso- och sjukvårdspersonal som har sin yrkesetik att utan individuell bedömning gå med på att utföra en åtgärd som de ser större risker med än en annan åtgärd. Det är sådant som man får väga ihop.

– Ingendera parten är kanske helt nöjd med det, men det är ändå ett slags sammanslagning av båda parters perspektiv, säger Thomas Lindén.

 

 

Läs mer: 

”Lyckan är lika stor oavsett hur barnet föds” 

Vaginal förlossning eller kejsarsnitt – här är riskerna 

”Ett övergrepp att tvinga någon till en vaginal förlossning” 

Läs mer: Planerade kejsarsnitt blir allt fler