Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Insidan

Uppkopplad kan få svårt med sömnen

Psykologen Sara Thomée forskar om hur användning av mobiler och datorer påverkar vårt psyke. Själv blir hon stressad när tekniken inte fungerar.
Psykologen Sara Thomée forskar om hur användning av mobiler och datorer påverkar vårt psyke. Själv blir hon stressad när tekniken inte fungerar. Foto: Eva Tedesjö

Unga som använder sina mobiler och datorer ofta löper en större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och depressionssymtom. Det har psykologen Sara Thomée kommit fram till i sin forskning.

Sara Thomée är knuten till Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Där studerar hon framför allt om patienternas medicinska eller psykiska ohälsa kan kopplas till eventuella brister i arbetsmiljön. Men hon tittar också på hur ny teknik påverkar oss människor – på fritiden, jobbet och i skolan.

– Från början var forskningen främst inriktad på ergonomi, till exempel på hur man satt när man arbetade vid en dator. Det handlade om värk i axlar, om musarm och så vidare. Men för tjugo år sedan började psykologer intressera sig för hur den nya tekniken påverkar vårt psyke, berättar Sara Thomée.

Själv valde hon och hennes forskarkolleger vid Göteborgs universitet att undersöka hur användning av dator och mobil påverkar den psykiska hälsan hos unga. I fyra olika studier gjordes bland annat omfattade enkäter med över 4 100 unga vuxna i åldern 20–24 år. Dessutom skedde djupintervjuer med 32 höganvändare.

I doktorsavhandlingen som blev klar för två år sedan kunde Sara Thomée visa att ett intensivt användande av mobiltelefon och dator kan kopplas till både stress, sömnproblem och psykisk ohälsa.

– Vi utforskade effekterna både kvantitativt och kvalitativt och följde upp personerna ett år senare. Slutsatsen blev att en intensiv användning av kommunikationsteknik kan ha effekter på den mentala hälsan, säger Sara Thomée.

Hennes studier visade bland annat att en frekvent mobilanvändning har samband med ökade sömnbesvär hos män, samt med ökade depressionssymtom hos både män och kvinnor.

– De som upplevde att det var stressande med mobiltelefonens ständiga tillgänglighet var också de som i störst utsträckning rapporterade om mentala symtom. Och de som ofta använde datorn sent på natten rapporterade en sämre psykisk hälsa. Det handlade då om upplevda sömnstörningar och stress, fortsätter Sara Thomée.

De här sambanden förstärktes ju mer intensivt personerna som deltog i studierna använde sina datorer och mobiltelefoner. Sedan länge är det känt att god sömn har stor betydelse för en människas mentala och fysiska hälsa.

Kan det inte vara så att personer som redan från början var mer stressade eller depressiva satt mer vid datorn, eller kände sig mer stressade av att vara ständigt uppkopplade?
– Jo, så kan det säkert vara. Men i just våra studier utgick vi från dem som inte hade besvär från början, det vill säga vi tog bort dem som rapporterade depressionssymtom vid första mätningen när vi undersökte risken för att utveckla depressionssymtom ett år senare. Och då hade de som varit höganvändare i högre grad utvecklat de psykiska eller stressrelaterade besvären.

– Jag vill också understryka att det inte handlar om några enkla och självklara kopplingar. Vi är alla unika individer som reagerar olika. Någon som sitter uppe vid datorn sent på kvällen har kanske inga problem med att somna, en annan däremot ligger vaken flera timmar. För en del kan det kanske handla om att det helt enkelt blir för lite tid till sömn, för andra att stressnivåerna blir förhöjda av den sena användningen och att de därför har svårt att somna.

Ytterligare en förklaring till sambanden kan vara att den intensiva datoranvändningen är ett uttryck för en allmänt kravfylld eller hektisk livssituation. Men på ett generellt plan finns ett samband mellan flitig användning av den nya tekniken och exempelvis stressymtom.

I en av de fyra studier som Sara Thomée genomförde fick unga vuxna besvara en enkät vid två tillfällen med ett års mellanrum. Det visade sig att hög frekvens av mobilanvändning vid första undersökningstillfället ökade risken för att männen i undersökningen skulle ha utvecklat sömnproblem ett år senare. Hos både män och kvinnor fanns samtidigt en ökad andel depressionssymtom.

– Jag har nu fått forskaranslag för att kunna fördjupa mig ännu mer i om, och i så fall hur, en ökad användning av mobiler och datorer påverkar människor.

Hur använder du själv den nya tekniken?
– Självklart är datorn viktig i mitt arbete. Jag ligger nog inte i någon teknisk frontlinje, men försöker hänga med. Det är svårt att låta bli att ständigt kolla om jag fått några nya mejl. Jag har två mobiler, en för privatsamtal och en som jag också surfar och spelar Wordfeud med.

Barnen brukar klaga ibland på att jag inte verkar tillräckligt närvarande.

– När inte tekniken fungerar, det gäller både mjukvaran och hårdvaran, blir jag lätt väldigt stressad.

Sara Thomées barn som är 12 och 15 år har inte fått några dyra eller flashiga telefoner. Hon säger att det känns orimligt att det förväntas av dagens familjer att de ska lägga ned tusentals kronor på tekniska prylar till barnen.

– Och dessutom vänder jag mig mot konsumtionshetsen, att vi ska köpa nya grejer hela tiden på bekostnad av miljön och dem som tillverkar grejerna.

Tror du inte att den unga generationen, dagens barn, kommer att känna sig mindre IT-stressade?
– Så är det nog. Internetstress är till en del ett övergående problem. Det tar alltid tid för människor att vänja sig vid tekniska förändringar och vi kommer säkert att utveckla hälsosamma förhållningssätt med tiden, svarar Sara Thomée.

Ännu är vi till exempel på ett allmänt plan inte överens om vilka koder och regler som ska gälla: Ska vi få ha med mobilen under en middag med vännerna och sitta uppkopplade hela tiden? Ska vi sitta och mejla under det viktiga jobbet?

– Jag tror att vi med tiden kommer att utarbeta gemensamma sätt att hantera den nya tekniken.

Hur ser du annars på framtiden?
– Det är svårt att sia om hur ett ännu mer informationstätt samhälle påverkar oss. Flera studier visar att vi sover betydligt mindre än förr, trots att vi är samma biologiska varelser som för fem tusen på sedan. Andra studier visar hur viktigt det är med återhämtning, något som kan vara svårt att få till i 24-timmarssamhället då vi förväntas vara ständigt uppkopplade.

Många av dem Sara Thomée intervjuade i sin forskning berättade att de ofta fastnade framför datorn även när de borde lägga sig för att sova. De blev uppvarvade och när de väl kom i säng klarade de inte av att somna. En del rapporterade också att de ersatt fysiska sociala kontakter med mejl, sms och chattar.

– Det går inte att säga att X antal mobilsamtal ger problem eller att X antal minuter framför datorn ger det. Men jag tycker ändå att det är befogat att ge råd om hälsosam teknikanvändning, särskilt till unga. Bland annat handlar det om vikten av att ta pauser och att sätta gränser för tillgängligheten.

– Låt inte mobilen störa när du behöver fokusera. Det kan vara bra att göra en sak i taget, och till exempel prioritera den man pratar med framför mobilen.

Fotnot: Sara Thomées avhandling har titeln ”ICT use and mental health in young adults. Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression”.

Fakta:Sara Thomée

Ålder: 48.
Bor: Lägenhet i Majorna, Göteborg.
Familj: Två söner, 12 och 15 år.
Gör: Psykolog och forskare. Skrev doktorsavhandling om hur ungas datorvanor påverkar bland annat sömnen.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.