Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-21 13:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/vi-pratar-inte-om-den-manliga-sexhandeln/

Insidan

”Vi pratar inte om den manliga sexhandeln”

Manlig sexhandel sker ofta i offentliga miljöer som parker, till skillnad från när män köper sex av kvinnor, enligt Madeleine Söderberg. Foto: Roger Vikström/TT

Få ser den manliga sexhandeln, där män köper sexuella tjänster av män, som ett samhällsproblem. ”Därför lägger inte polis och socialarbetare ner tillräckligt med tid och resurser”, säger forskaren Anneli de Cabo Y Moreda.

Thomas Lerner
Rätta artikel

När män köper sex av kvinnor är samhällets reaktion stark. Kvinnorna får stöd och männen, torskarna, döms till fängelse eller böter. Men den omfattande handeln där män säljer sex omges med en stark tystnadskultur. Ändå är det fler unga män än kvinnor som prostituerar sig, enligt flera studier.

Forskaren Annelie de Cabo Y Moreda har under mer än tio år fördjupat sig kring manlig sexhandel. Hon har bland granskat hur synen bland politiker och myndigheter skiftat under större delen av 1900-talet fram till våra dagar. 

– De som talar om prostitution i dag syftar nästan alltid på kvinnliga offer som blivit utnyttjade av män. Alla andra former av prostitution negligeras i debatten, säger Annelie de Cabo Y Moreda.

Under arbetet med doktorsavhandlingen ”Brott eller passion?” vid Göteborgs universitet upptäckte hon en utpräglad tystnadskultur kring manlig sexhandel. Intervjuer med poliser och socialarbetare förstärkte den bilden.

Läs mer: ”Alla som säljer sex behöver mer stöd och hjälp” 

– Under 1970-talet blev synen på prostitutionen en viktig symbolfråga i kampen för kvinnans frigörelse och för ökad jämställdhet. Männen sågs som förövare, medan kvinnorna var utnyttjade offer.

– Det här synsättet innebar att manlig sexhandel, det vill säga att män också kan sälja sex, hamnade i skymundan och inte sågs som ett problem över huvud taget. 

När män köper och säljer sex sinsemellan framställs det ofta som en del av gaykulturen. Manlig sexhandel anses tillhöra den manliga homosexualiteten och är fri från konflikter.

Annelie de Cabo Y Moreda säger att om vi fortsätter att hävda att sexhandel bara handlar om förtryck av kvinnor riskerar vi att utesluta grupper som också kan vara i behov av information, stöd och hjälp. 

– När män köper och säljer sex sinsemellan framställs det ofta som en del av gaykulturen. Manlig sexhandel anses tillhöra den manliga homosexualiteten och är fri från konflikter. Heterosexuell sexhandel, när män köper sexuella tjänster av kvinnor, ses som ett allvarligt samhällsproblem.

Att män också säljer och köper sex sinsemellan ställer till problem i debatten för många, understryker Annelie de Cabo Y Moreda. Hon pekar på att så kallade radikalfeminister gärna för fram att männen utnyttjar sin överordnade maktposition när de utnyttjar prostituerade kvinnor. 

– Men det blir svårt att använda en sådan analys vid manlig sexhandel. Då är det ju en affär mellan två män som enligt definitionen båda är i en överordnad position. Samtidigt missas andra förklaringsmodeller när sexhandeln och dess orsaker diskuteras, som etnicitet, klass och religion.

I sin doktorsavhandling har Annelie de Cabo Y Moreda granskat statliga utredningar och andra publikationer från myndigheter för att få en bild av om, och i så fall hur, synen på manlig sexhandel förändrats. Hon har också bland annat studerat debattartiklar i opinionsbildande tidskrifter. Hennes avhandling stäcker sig från 1944, då homosexuella handlingar avkriminaliserades, fram till 2016.

– En anmärkningsvärd iakttagelse är att det verkar vara tystare i dag om manlig sexhandel än på 1930-talet och 1940-talet. Den väcker inga särskilda känslor av upprördhet eller engagemang. Skillnaden i synen på kvinnors sexhandel är uppenbar, säger Annelie de Cabo Y Moreda.

När hon under arbetet med avhandlingen intervjuade socialarbetare och poliser kopplade de samman manlig prostitution med sexualitet. De såg det som en del i att komma ut som homosexuell och utforska sin sexuella identitet.

– Den kopplingen finns inte när det gäller kvinnlig sexhandel. Jag vill flika in att det kan ha hänt en del under den allra senaste tiden i synen på manlig sexhandel. Attityderna kan ha förändrats något, men det är inget som jag studerat.

När regeringen så sent som 2010 utvärderade sexköpslagen omnämns manlig sexhandel och prostitution där transpersoner är inblandade på drygt tjugo rader i den nästan 300 sidor tjocka rapporten.

– Sedan sexköpslagen infördes 1999 har knappt tusen män blivit fällda – varav ytterst få efter att ha köpt sex av män. Det är ett tydligt tecken på hur vi ser på den manliga sexhandeln.

En intressant iakttagelse i Annelie de Cabo Y Moredas avhandling är att synen på den manliga sexhandeln före andra världskriget hade en tydlig klassprägel, säger hon.

– Fokus riktades då främst mot de unga, fattiga och heterosexuella män som sålde sexuella tjänster till andra män. Det var en grupp som ansågs asocial, till skillnad från köparna som var ”äkta” homosexuella och kom från medelklass. De senare behandlades med mindre repressiva medel, säger Annelie de Cabo Y Moreda.

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet påverkade spridningen av hiv och aids samhällets värderingar. Sjukdomen var skrämmande och kopplades till ett onormalt och omoraliskt beteende.

– Den smittrisk och smittspridning som associerades med heterosexuella representerades i huvudsak av den unga prostituerade heroinisten. I jämförelse uppmärksammades den manliga sexhandeln i långt mindre utsträckning.

I stället problematiserades manliga homosexuella relationer i allmänhet och de platser som män hade sex på. Det framgår exempelvis i förarbetet till den så kallade bastulagen, som innebar ett förbud mot så kallade bastuklubbar och liknande sammankomster. 

Lagens syfte var att förhindra en hiv-epidemi bland män som har sexuellt umgänge med män. Den trädde i kraft 1 juli 1987 och upphävdes 1 juli 2004 i samband med en revision av smittskyddslagen.

Annelie de Cabo Y Moreda, bilden till vänster, och Madeleine Söderberg. Foto: Privat

Utvecklingsledaren Madeleine Söderberg arbetade tidigare på länsstyrelsen i Jönköpings län. Där var hon bland annat med om att kartlägga den regionala sexhandeln. Kartläggningen visade bland annat på en stor kunskapsbrist bland poliser, socialarbetare och vårdpersonal kring män som säljer sexuella tjänster.

– Vi har bilden av att det bara handlar om ”kvinnor i högklackat” som säljer sex. Normen kring vem som säljer sexuella tjänster är så stark att den manliga sexhandeln blir osynliggjord eller inte ses som ett problem, säger Madeleine Söderberg.

Enligt henne säljer män sex på ett annat sätt än kvinnor och på andra platser. Polisen söker inte aktivt efter män som är inblandade i sexhandeln på samma sätt som när det gäller kvinnor.

Unga killar, män och transpersoner säljer ofta sex på olika hbtq-forum, ofta med kodade budskap som ”ung man söker kontakt med äldre man för fika och samtal”. Det beror på att servrarna är svenska och därmed lyder under sexköpslagen, som innebär att det är förbjudet att betala för sexuella tjänster.

– Själva köpet sker sedan ofta på offentliga platser, till skillnad från den kvinnliga sexhandeln. Det kan handla om parker, rastplatser, toaletter med mera. Men på sådana platser sker också sex som är frivillig från båda parter.

Vilka män säljer sex?

– Det är ofta hbtq-personer, men även heterosexuella killar säljer sex. Många, även om det gäller långt ifrån alla, har ett självskadebeteende. Flera som jag har mött har utsatts för sexuella övergrepp eller våld i familjen, de har även blivit mobbade i skolan. 

Om en ensamkommande ung kille plötsligt får mycket pengar kopplas det genast till att han blivit kriminell, ingen tänker på att han kan ha sålt sex.

En viktig skillnad mellan manlig och kvinnlig sexhandel är att unga män ofta öppet erbjuder oskyddat sex, det kan även handla om sex med mer eller mindre våldsamma inslag.

Madeleine Söderberg berättar att män som säljer sex har svårt att få stöd och hjälp. Hon och kollegan på länsstyrelsen i Jönköping tog därför fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen hos dem som i sitt yrke kommer i kontakt med denna grupp.

Varför är det då så tyst om manlig sexhandel?

– Det handlar om normer kring sex, sexualitet och prostitution. Det sker ofta misstolkningar. Ett litet exempel: Om en ensamkommande ung kille plötsligt får mycket pengar kopplas det genast till att han blivit kriminell, ingen tänker på att han kan ha sålt sex. 

– För en ung kvinna i samma situation är det lätt att dra slutsatsen att hon säljer sexuella tjänster.

Annelie de Cabo Y Moreda arbetar som lärare i socialt arbete på Göteborgs universitet. Hennes avhandling har titeln ”Brott eller passion?”. Madeleine Söderberg arbetar i dag på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer om prostitution