Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 11:11 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur-noje/akademiens-nya-stadgekommentarer-i-sex-punkter/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Akademiens nya stadgekommentarer i sex punkter

Foto: Hampus Andersson

Under fredagen offentliggjordes Svenska Akademiens nya kommentarer till stadgarna. Här är sex av de mest uppseendeväckande ändringsförslagen. 

1. Det krävs inte längre tolv närvarande ledamöter för att välja in nya ledamöter

Paragraf 12 i de ursprungliga stadgarna slår fast att inga nya ledamöter kan väljas in om inte minst tolv ledamöter är närvarande. Detta har varit en omtalad punkt, eftersom Akademien just nu bara har tio ledamöter som deltar aktivt i arbetet. I en stadgekommentar till paragrafen skriver man nu att ”Val av ny ledamot kan ske endast om tolv ledamöter deltar i omröstningen” men att ”Ledamot som inte kan närvara kan i stället delta genom ingivande av sluten röstsedel.” Det skulle innebära att de tre avhoppade ledamöterna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark kan rösta utan att närvara vid sammankomsten.

En annan kommentar ger även Akademiens Beskyddare, det vill säga kungen, möjlighet att ”utfärda en dispens från beslutsmässighetsregeln, så att inval kan förrättas” om det ändå inte går att få ihop tolv röster.

2. Andra än ledamöter får närvara vid Akademiens sammankomster

Akademien får enligt stadgekommentaren besluta att adjungera en utomstående person för att delta vid enskild sammankomst. Det förutsätter dock att personen har särskild sakkunskap som krävs i en fråga, och att personen undertecknar ett särskilt sekretessåtagande.

3. Ledamöter av Svenska Akademien ska vara noga med sitt uppförande

I en kommentar till paragraf 1 i stadgarna tydiggörs ledamöternas lojalitetsplikt. Det innebär enligt kommentaren att man bland annat förväntas respektera sin tystnadsplikt och undvika att kritisera sina kollegor offentligt och ”agera aktsamt och med omdöme och integritet”.

4. Sekreteraren ska verka för sammanhållning

Sekreteraren får bland annat i uppgift att främja en god arbetsmiljö och trivsel för ledamöter och personal.

5. Tystnadsplikten gäller inte vid upplysning om brott

En förtydligande kommentar till ledamöternas tystnadsplikt innebär att man inte bryter mot lojalitetsplikten om man meddelar myndigheter eller andra organ om det förekommer brottsliga handlingar som kan ge fängelsestraff. Kommentaren hänvisar till de juridiska lagarna om företagshemligheter, och klargör att en ledamots ledsagare, alltså partner, och övriga närstående ska betraktas som utomstående, och upplysas om att de har tystnadsplikt kring sådant de kan få veta om Akademiens arbete.

6. Ledamöter som hotas av uteslutning får vara med och rösta om det

I de ursprungliga stadgarnas paragraf 19 står att ”Beträdes Ledamot mot något som emot heder och ära går, varde han för alltid utesluten”. Den nya kommentaren till paragrafen lyder: ”Bestämmelser om jäv tillämpas inte vid ärenden enligt § 19. Den uteslutningshotade är alltså oförhindrad att delta i ärendets beredning och i omröstningen”. 

Enligt nytolkningen får ledamöter som hotas av uteslutning alltså själva vara med och rösta – om sin egen uteslutning. Ledamoten som hotas av uteslutning kan också kräva att ärendet prövas av en särskild skiljenämnd.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.