Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

”Arkdes skulle utplånas”

Foto: Arkdes

Konst- och museivärlden riktar hård kritik mot Kulturdepartementets planer att slå samman Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design (Arkdes). Remissvaren vädrar en oro för att arkitekturen ska ta stryk.

På skärtorsdagen släppte Kulturdepartementet sitt förslag om att Statens centrum för arkitektur och design ska uppgå i Moderna museet, en omorganisation som enligt förslaget ska träda i kraft den 1 oktober. Nu har remissvaren på förslaget inkommit och flera instanser ställer sig kritiska – ofta med hänvisning till att arkitekturens ställning äventyras.

IQ Samhällsbyggnad vill av den anledningen att Arkdes fortsätter vara en självständig myndighet, liksom Kungliga Tekniska högskolan – som dock sträcker sig till att sammanslagningen är möjlig under förutsättning att ”Arkdes har kvar en egen identitet”. Även Sveriges Arkitekter är kritiska men kan acceptera förändringen om centret för arkitektur och design behåller en egen avsändare och en egen chef.

Bland de färre positiva rösterna finns Konstnärsnämnden, som ställer sig bakom huvudförslaget och anser att ett inordnande av Arkdes i Moderna museet är en naturlig lösning eftersom de båda museiverksamheterna har ”parallella uppgifter att samla, bevara, visa och förmedla konstyttringar”. Moderna museet, den betydligt mer kända och populära institutionen som ligger i samma fastighet på Skeppsholmen i Stockholm, menar att deras utvidgade uppdrag skulle ”möjliggöra utställningar och program som presenterar samspelet mellan bildkonst, design och arkitektur”.

Konstfack påpekar å sin sida att konst och arkitektur är två helt olika fält, och får stöd av stiftelsen Arkus och Kungliga Konsthögskolan som anser att den upphöjda samverkan måste bygga på ”att discipliner möts, inte blandas eller uppgår i varandra”.

Att inordna arkitektur under konst är en förenkling av arkitekturens uppdrag i samhället, menar de, och kritiserar även att all verksamhet ska gå under namnet Moderna museet: ”Arkdes skulle utplånas ur det allmänna medvetandet.”

Utredningen Gestaltad livsmiljö – som behandlar förändringar i den statliga politiken för arkitektur, form och design – har endast lämnat två synpunkter. Den ena betonar mötesplatsens betydelse, och anser att den ”inte ges en tillräcklig självständighet och inte heller en tydlig verksamhetsinriktning”.

De påpekar också att den egna utredningen inte kommer att vara klar förrän i höst då sammanslagningen är tänkt att ske. En viktig remissinstans, Museiutredningen som just nu ser över hela den statliga museipolitiken, har hittills valt att inte lämna några synpunkter.

Många ifrågasätter att regeringen skyndar i frågan i stället för att invänta de två utredningarna.

Arkdes.

Statens Centrum för Arkitektur och Design, tidigare Arkitekturmuseet, grundades 1962 av Sveriges arkitekters riksförbund, men övergick i statlig regi år 1978.

Samlingen innehåller cirka tre miljoner ritningar, skisser och modeller.

Sommaren 2014 sparkades Arkdes dåvarande chef och Kerstin Brunnberg kallades in för att reda ut ekonomin.

Under våren föreslog regeringen att Arkdes inordnas i Moderna museet, jätten som ligger vägg i vägg. Nu har remisstiden gått ut och många tunga aktörer har invändningar.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.