Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Kultur

"Könskriget bygger på omfattande research"

Ur Dagens Nyheter den 27 maj.
Ur Dagens Nyheter den 27 maj.
SVT:s Evin Rubar och Johan Brånstad för­svarar sig mot kritiken av dokumentärerna "Könskriget" som publicerades i Dagens Nyheter den 27 maj.

I fredags publicerade Dagens Ny­heters kultursida en artikel om "Dokument inifråns" "Könskriget".

Redan på lördagen kom den förs­ta rättelsen från DN. Västerbottens-Kuriren är inte fälld i Pressens opinionsnämnd på det sätt som Kärnborg påstår. DN har dessutom i lördagens tidning en intervju med Eva Lundgren där hon bekräftar att resan till Norge ägde rum och varför man var på flykt. Lundgren hade det goda omdömet att som hon säger "inte befatta mig med den". Kunde inte DN ha låtit Ulrika Kärnborg läsa den intervjun? Då hade hon sluppit även denna fadäs.

Ulrika Kärnborgs artikel är något så ovanligt som ett medvetet försök att vilseföra DN:s läsare i diskussionen om extremfeminismens konsekvenser. Artikeln är så full av osakligheter att publiceringen bara kunde genomföras genom att ­åsidosätta ytterligare en journalistisk princip: Trots flera påstötningar fick vi ingen möjlighet att kommentera de påståenden som framförs. (Se fotnot, reds anm).

I "Dokument inifrån" beskriver en ung kvinna, Caroline, hur ett sommarläger med tjejjouren Bellas vänner förvandlades till en flykt. Hon berättar att hon ville hem, men inte fick. I programmet beskriver också ordföranden för den norska kvinno­joursrörelsen, Tove Smaadahl, hur hon sommaren 2003 fick ansvar för fem mycket rädda kvinnor. Gruppen bestod av två jourtjejer från Bellas vänner, en känd feminist, Caroline och ytterligare en ung kvinna (i dokumentären kallad Anna). Tove Smaadahl berättar hur ledarna bland annat beskrev hur Anna hade tvingats föda ett barn som offrats av ett satanistiskt nätverk. Det var från detta satanistiska nätverk kvinnorna flydde.

I Ulrika Kärnborgs artikel ges en helt annan bild av flykten. ­Caroline var med frivilligt, det fanns inga uppgifter om satanisthot och ­Caroline har dessutom försökt ta tillbaka sin version av det som hände. Samtliga dessa påståenden är felaktiga. Och det märkliga är att Ulrika Kärnborg skulle ha kommit mycket längre i sin research bara genom att titta på programmen (båda delarna kan fortfarande ses på SVT:s web www.svt.se).

Här kan man se Caroline berätta om sina upplevelser i samband med flykten. Hennes beskrivning är detaljerad och sammanhängande. Men dessutom bekräftas hennes historia av den norska jourrörelsens ordförande Tove Smaadahl, liksom av kvinnor vid två norska kvinnojourer. När Ulrika Kärnborg påstår att Caroline ljuger om att hon inte var med frivilligt, så bortser hon helt från att uppgiften bekräftas av Tove Smaadahl. Tove Smaadahl beskriver hur Carolines handlings­frihet hela tiden kringskars av Bellas vänner och den kända feministen. Hon fick till exempel inte ringa. Alla mobiltelefoner gömdes. Denna del av Carolines berättelse bekräftas dessutom på en av de norska kvinno­jourerna och stöds av uppgifterna i Carolines dagbok.

På samma sätt påstår Ulrika Kärnborg att det inte "förekom prat om satanistiska nätverk" under resan. Återigen bortser Kärnborg helt från Tove Smaadahls ingående beskrivning av detta. Här kan dessutom tilläggas att Eva Lundgren vid Uppsala universitet berättat hur den kända feministen kontaktade henne i samband med flykten. I det telefonsamtalet beskrevs också hotet från satanisterna.

Slutligen försöker Ulrika Kärnborg ge bilden av att Caroline inte längre står för den berättelse som hon framför i programmet. Hon ska ha utnyttjats av SVT. Vi har haft kontakt med Caroline under mer än ett halvår. Caroline har sett hela intervjun i oklippt form några månader efter inspelningen och dessutom godkänt det färdigställda reportaget vid två tillfällen kort före sändningen.

Och eftersom Ulrika Kärnborg helt bortser från den research som redovisas i programmen kan hon också påstå att Västerbottens-­Kurirens bevakning av polisanmälan mot Bellas vänner var en viktig källa för dokumentären. Kärnborg låtsas dessutom att påståenden i programmet redan befunnits osakliga vid en prövning av Västerbottens-Kuriren i Pressens opinionsnämnd. Fakta är att programmen inte till någon del bygger på uppgifter hämtade ur Västerbottens-Kuriren. Inga av de sakförhållanden som redovisas i programmet har heller bedömts av Pressens opinionsnämnd eller kland­rats av pressombudsmannen.

Det är uppenbart att Ulrika Kärnborgs huvudkälla är den kända feminist som var medarrangör i flykten. Detta har Ulrika Kärnborg också bekräftat för en källa till SVT. Därmed bör Ulrika Kärnborg vara väl förtrogen med att både "den kända feministen" och hennes advokat har fått tillgång till de påståenden som görs i programmet. Den kända feministen har avböjt medverkan och hennes förklaring redovisas i slutet av programmet.

I artikeln anklagar Kärnborg också Evin Rubar för att ha manipulerat det inspelade materialet i en dokumentär om muslimska friskolor (sänd i maj 2003). Anklagelser av denna typ framfördes då av rektorer som försvarat misshandel, könsstympning och tvångsäktenskap, nu av Kärnborg. Programmet anmäldes till Granskningsnämnden och friades till alla delar.

Sammanfattningsvis beskriver Kärnborg "Dokument inifrån" och Evin Rubar som "En redaktion och reporter som struntar i all källkritik, som inte bara missar utan faktiskt aktivt undviker att höra alla parter". I motsats till Kärnborgs artikel bygger SVT:s två dokumentärer "Könskriget" på ett mycket omfattande researchmaterial och en lång rad intervjuer. Alla sakförhållanden i programmen är noga kontrollerade och håller för en källkritisk analys. Det är märkligt hur Kärnborgs artikel kunnat passera de kontroll­stationer som rimligtvis måste finnas på en seriös tidning.

Trots alla faktafel och orimliga påhopp framstår Dagens Nyheters och Ulrika Kärnborgs beskrivning av Caroline som det mest obegripliga publicistiska beslutet. En ung utsatt kvinna, som är namngiven, beskrivs här i mycket nedsättande ordalag. Det ska bli mycket intressant att se hur redaktionsledningen försvarar detta i Pressens opinionsnämnd. "Dokument inifrån" har anmält publiceringen till Pressens opinionsnämnd.

Lika självklart som det var för SVT att inte pressa "Anna" till att medverka i dokumentären, lika självklart har det varit att Caroline har full kontroll över vilka uppgifter som publiceras om henne.

Ulrika Kärnborg har valt att pub­licera en artikel som måste ses som en okritisk partsinlaga för en av de kvinnor som var ansvarig för den olyckliga resan till Norge. Samtidigt som hon och DN inte drar sig för att göra ett generalangrepp på såväl Evin Rubars som SVT:s trovärdighet. Hon drar sig heller inte för att i detta syfte publicera omdömen om en utsatt kvinna som liknar förtal för att försvara resan. Hur kan Dagens Nyheter acceptera detta?

Hon väljer att försöka kasta dimridåer över vad programmen egentligen handlar om. "Dokument ­inifrån" har försökt ifrågasätta enögda förklaringsmodeller och inskränkande perspektiv, försökt skapa debatt kring dogmatism och brist på pluralitet, försökt visa på vad okritiskt tänkande kan leda till i det lilla och det stora perspektivet.Dessvärre gestaltar Kärnborg själv i sin artikel vad som händer när man tappar detta kritiska perspektiv.

Det var självklart att Evin Rubar

Det var självklart att Evin Rubar och Johan Brånstad skulle få replikrätt på Ulrika Kärnborgs artikel i Dagens Nyheter, vilket vi också omedelbart förannonserade i tidningen. Att de skulle få tillgång till artikeln dagen innan den publicerades och innan den publicerades och innan den ännu var färdig, vilket de ansåg, var dock aldrig aktuellt.

Maria Schottenius
DN:s kulturchef

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.