Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Konst

Accelerator ska krocka konst med vetenskap

Konstinstitutionen Magasin III och Stockholms universitet går samman i en stor gemensam satsning. Accelerator ska bli en konstnärlig mötesplats placerat i ett gammalt fysiklaboratorium på universitetet.

Det nya institutet Accelerator ska visa konst och ”vad konstverk uttrycker eller betyder”, men också ”tala om hur konstnärerna gör det”. Målet är en öppen arena för gräns- överskridande samtal, där även allmänheten ska välkomnas. Formellt klubbar rektorsämbetet institutet den 8 oktober.

– Men det har mognat och förberetts länge. Lokalen är klar och ombyggnationen startar omgående, berättar Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet.

Planerad öppning är 2017 och platsen Manne Siegbahn-laboratoriet, där det fram till för ett och ett halvt år sedan fanns en gigantisk accelerator för experiment inom atom- och molekylfysik. I Accelerators ­programförklaring understryks en tvärvetenskaplig inriktning, med samarbeten mellan institutioner inom humaniora- och samhälls­vetenskap men även naturvetenskap.

– Det är en helt unik plats, med en så konkret förbindelse mellan konsten, vetenskapen och samhället, säger Astrid Söderbergh Widding.

Lokalerna är på 1 700 kvadratmeter, med en spektakulär, underjordisk hall. Fastighetsägaren Akademiska hus håller i ombyggnaden, där det bland annat ska skapas en så kallad Black box för rörlig bild, men även ett auditorium, ett kafé och ”laboratorium” för den forskningsbaserade verksamheten.

– Lokalen är en uppfinnarverkstad och hallen har en takhöjd på sju meter. Det kan bli en sagolik plats med ett enastående innehåll, säger David Neuman, museichef på Magasin III, som är en av initiativtagarna.

Idén till ett konstnärligt ”laboratorium” med interdisciplinär ­agenda har grott under en lång tid, i samtal mellan David Neuman och bland andra konstprofessorn Margaretha Rossholm-Lagerlöf. De var drivande bakom curator- utbildningen som startade 2003 på Stockholms universitet, den första i Sverige.

David Neuman sitter i styrgruppen för Curating art, han är även affilierad professor, undervisar på universitetet och tar emot praktikanter på Magasin III. För fem år sedan gick Neuman och Rossholm-Lagerlöf till dåvarande rektor med uppslaget.

– En tanke med Accelerator är att curatorstudenterna ska få en ny arena för sin kunskapsutveckling, både teoretiskt och praktiskt med utställningsproduktion, förklarar David Neuman.

När Magasin III startade 1987 i Frihamnen, finansierat av Robert Weil och hans företag Proventus, var man den första privata konstinstitutionen i Sverige med samtidsinriktning. En internationell konsthall med en växande konstsamling, vilket häromåret manifesterades med att ordet museum skrevs till i namnet.

Magasin III:s engagemang i Accelerator bygger på en analys av deras förutsättningar som en privat aktör inom samtidskonsten, med insikten om att både samhället och det kulturella landskapet har förändrats betydligt de senaste decennierna. Neuman och Weil har ingående diskuterat hur de kan förvalta och föra vidare den kunskap och det arbetssätt som institutionen byggt upp.

– Och då kunde vi inte komma på en bättre plats än universitetet, säger David Neuman.

Enligt Neuman är det många universitet ute i världen som inkorporerat utställningslokaler för konst på campus men modellen för Accelerator är mer radikal och utforskande.

– Vi fortsätter med vår utställningsverksamhet på Magasin III men det mer experimentella kommer vi att förlägga till Accelerator, berättar David Neuman.

Konkret ska Magasin III medverka med sitt betydande know-how i konstsammanhang, men även bidra till finansieringen. Därför har man beslutat att sälja 19 verk ur samlingen, vilket är möjligt för en privat institution.

– Det är enbart inköpta verk, inga som konstnärer skapat i samarbete med Magasin III. Försäljningen kan säkert väcka diskussion men det är en ytterst liten del av vår samling, som snart innehåller tusen verk. För oss känns detta som ett bra och vettigt sätt att skapa förutsättningar för att möta en ny ung publik.


Cindy Shermans verk ur serien ”History portraits”, Bruce Naumans ”Untitled (Suspended chair, Vertical III)” och Anish Kapoors ”Void IV” säljs för att bekosta satsningen.

Verken, som Sotheby’s i New York värderat till omkring 65 miljoner kronor, bjuds ut på auktionshusets samtidskonstauktion den 11–12 november. Högst värderad är en målning av Agnes Martin, men här finns också skulpturer av Bruce Nauman och Anish Kapoor, liksom foton av Cindy Sherman. Av behållningen ska en del gå till att finansiera nya konstförvärv och den andra till Accelerator.

Både David Neuman och Robert Weil är övertygande om att en bred bildning är förutsättningen för ett bättre samhälle. Weil gjorde ett inlägg på DN debatt 2013 där han varnade för skolans nedprioritering av humaniora och estetiska ämnen, och slog ett slag för konst, kultur och kreativa experiment som ”helt avgörande” även för näringslivets utveckling.

– Den resa som Magasin III nu gör med Stockholms universitet för oss naturligt fram till hela vårt intresse för bildning. Vi hoppas att Accelerator kan bli det utforskande nav vi behöver för att bättre kunna förstå den alltmer komplicerade värld vi lever i, säger Robert Weil.

Professor Johan Kleman är tillförordnad föreståndare för Accelerator under uppbyggnadsfasen och rektorsråd för strategiska partnerskap. Till DN säger han att projekteringen av ombyggnaden och förhandlingar gällande finansieringen inte är klara ännu, men universitetet ska stå för hyran av lokalen och kostnaden för ombyggnaden. Förutom Magasin III räknar han med fler strategiska partnerskap med privata finansiärer.

Kleman har en betydande er­farenhet av att bygga nya verksamheter och strukturer inom univer­sitetet, och har hittills varit drivande i inrättandet av nya institut gällande bland annat Östersjösamarbete, klimatforskning och Turkietstudier.

– Men detta är ett mycket spännande och speciell projekt. Accelerator är en resa in i ett delvis okänt land, ett långsiktigt åtagande som vilar på ett långt samarbete med Magasin III, säger Johan Kleman.

Acceleratorhallen som ligger under marknivå kommer att uppfylla stränga krav på klimatförhållanden, vilket är en förutsättning för inlån av känslig konst. Stockholms universitet har en märkvärdig samling gammal konst på Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm och ambitionen nu är att bygga upp relationer till andra universitet med konstsamlingar.


Robert Weil, Astrid Söderbergh Widding och David Neuman. Foto: Mathias Johansson, Eva Dalin

En konstnärlig ledare med en ”stark konstkompetens i kombination med lyhördhet för samtidens brännande frågor” ska anställas, dessutom en föreståndare, jämte teknisk och administrativ personal. Lärare, forskare och doktorander på universitetet engageras på projektbasis.

I programförklaringen heter det att Acceleratorn ska verka utan krav på att vara ”populära”.

– En verksamhet på ett universitet är förstås inte kommersiell och inträdet ska vara gratis. För oss är det otroligt viktigt att förutom utbildning och forskning även uppfylla vårt tredje uppdrag, att samverka med det omgivande samhället, säger Astrid Söderbergh Widding.

Detta är med Accelerator inte längre löst snack, menar hon:

– Nu är det verkstad!

Foto i text:  Elisabeth Ubbe

Fakta.Accelerator

  • Accelerator är ett nytt, tvärvetenskapligt institut på Stockholms universitet. Där ska det visas konst och skapas en konstnärlig ­mötesplats, med gränsöver­skridande samtal. Den privata konst­institutionen Magasin III är samarbetspartner och ska även bidra finansiellt.
  • Beräknad öppning 2017, i det förra Manne Siegbahn-­laboratoriet på Stockholms univer­sitet, två ­minuter från t-baneuppgången.
  • Manne Siegbahn var en svensk fysiker, som mottog Nobelpriset i fysik 1924. Laboratoriet med hans namn var en forskningsanläggning inrättad 1937. Den gamla acceleratorn är nu skickad till Tyskland och Fysikum har fått nya lokaler på campus Alba Nova.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.