Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Konst

”Rena Stasi sedan ett år tillbaka”

Konsthögskolans rektor Marta Kuzma.
Konsthögskolans rektor Marta Kuzma. Foto: Kungliga konsthögskolan

Medarbetare på Kungliga konsthögskolan vädjar till myndigheter om en granskning av skolan. En anonym skrivelse till utbildningsdepartementet tecknar bilden av en kaotisk arbetsmiljö och anklagar nya rektorn Marta Kuzma för vanstyre.

Kungliga konsthögskolans nya rektor Marta Kuzma har åter hamnat i blåsväder. Förra året kom kritiken från Konstakademien, som tyckte att skolan slagit in på en väg som är för teoretisk, för internationell och för vårdslös med sin arkitekturprofil. Dessutom kritiserades den nya verksamhetsplanen för att bryta mot skolans demokratiska tradition.

Nu kommer kritiken från egen personal. I en omfattande skrivelse riktad till utbildningsdepartementet, Universitetskanslerämbetet och Riksrevisionen vädjar avsändarna om en utomstående granskning av skolan: ”Då intern kritik tystas och styrelsen är ovillig att lyssna ser vi, stora delar av såväl undervisande som administrativ personal, oss tvungna att lyfta situationen till en högre instans. Vi efterfrågar mot bakgrund av ovanstående, omgående, en grundlig genomlysning av verksamheten.”

Den anonyma skrivelsen, undertecknad ”stora delar av Kungl. Konsthögskolans personal”, talar om en rådande ”straffkultur där oliktänkande personal och kritiska studenter utsätts för repressalier”.

Rektorn Marta Kuzma anklagas bland annat för toppstyrning, mobbning, nepotism och för att vara orsak till ett ökat antal sjukskrivningar.

DN har varit i kontakt med ett flertal medarbetare, som bland annat vittnar om en ”fruktansvärd kultur” på skolan. Ingen vill emellertid träda fram offentligt. Några uppger sig vara rädda för att bli av med jobbet om kritiken kan spåras till dem. Andra är redan uppsagda, utbrända eller har själva valt att säga upp sig.

Fackliga representanter, som också vill vara anonyma, bekräftar att skolan har en dålig arbetsmiljö. I december genomförde de fackliga organisationerna Saco och ST en enkätundersökning om arbetsmiljön där 20 medarbetare svarade. 13 uppgav att de under det senaste året inte velat gå till jobbet på grund av arbetsmiljön. Nio har känt sig hotade på arbetsplatsen. En fjärdedel har känt sig mobbade eller trakasserade. Hälften har känt oro för att bli uppsagda eller få försämrade arbetsvillkor och letar efter nya jobb.

”Rädsla för repressalier. Rädsla för att bli uppsagd. Otydlighet i organisationen”, lyder ett av svaren på frågan: ”Vad är din starkaste känsla om din arbetsplats?”

”Som det är nu behandlas medarbetarna som boskap alternativt nonchaleras av rektor”, skriver en av medarbetarna. En annan liknar styret över skolan vid en diktatur: ”Rektor sitter med i alla möten, avlyssnar oss via sina närmsta medarbetare. Numera viskar vi, man ser sig runt innan man vågar uttala sig om något; rena Stasi sedan ett år tillbaka.”

Svaren är dock inte entydigt negativa. Organisationen har genomgått stora förändringar det senaste året och några välkomnar utvecklingen: ”Tycker det är spännande att se vad som händer med en ny organisation, hur vissa samtal kan nå ut bredare.”

Den 23 november förra året kallade rektor till ett krismöte med obligatorisk närvaro för hela skolans personal och studenter. Mötet beskrivs som ett ”massterapimöte” med ett antal inkallade professionella krishanterare och psykologer. Personal och studenter delades in i mindre grupper för att diskutera rädslor och definiera problem.

Enligt skrivelsen upplevdes mötet som ”mycket obehagligt” och rektorn har inte velat kommentera den kritik som där ska ha förts fram.

Flera långtidssjukskrivningar ska ha skett och fortfarande pågå till följd av konflikter med rektorn. Externa psykologer har anlitats för att genomföra obligatoriska intervjuer med ett urval av skolans professorer och kritiska medarbetare upplever att de har utsatts för offentlig mobbning i öppna gruppmejl.

Exempel på nepotism sägs vara att Marta Kuzma ger jobb åt vänner på skolan, bland annat två filosofer som tillträdde som gästprofessorer i höstas. Hon påstås också ha stoppat ett stipendium till en student på arkitekturavdelningen som kritiserat henne offentligt våren 2015.

DN har sökt Marta Kuzma för en kommentar. Skolans nya profileringschef meddelar att hon inte vill kommentera anonym kritik.

Kungliga konsthögskolan. Rektorn omstridd även i Norge.

• Kungliga konsthögskolan, även kallad Mejan, är en svensk statlig högskola med lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

• Marta Kuzma tillträdde som rektor i juli 2014 och har ett förordnande på sex år. Hon är en amerikansk konstvetare och kurator.

• 2005–2013 var Marta Kuzma direktör för den norska stiftelsen Office for contemporary art Norway. I en utvärdering av institutionen på uppdrag av norska kulturdepartementet och utrikesdepartementet framgår att Marta Kuzma var en omstridd chef även i grannlandet, kritiserad bland annat för snäv konstsyn och bristande demokrati.

• Kungliga konsthögskolan har sitt ursprung i Gustav III:s Konstakademien. Fram till 1978, då staten tog över ansvaret, var Konstakademien huvudman för Konsthögskolan.

• Konstakademien riktade förra året kritik mot Konsthögskolans nya, mer internationella inriktning som enligt Konstakademien åsidosätter det svenska konstlivet.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.