Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Krönikor

Maria Schottenius: Minskade resurser kan öka tvånget inom psykiatrin

Utredare vill att det ska bli lättare att tillgripa tvång och i Västra Götaland föreslås att personalen ska bära skyddssköldar. Är det lösningen när resurserna minskar samtidigt som de psykiska sjukdomarna ökar?

Bältesläggning, räcker det? Eller ska Sverige införa mobila bälten med fotboja och handfängsel i psykiatrin?

Vad är bäst? Skonsammast? Billigast?

Det finns stunder och situationer där människor är farliga för sig själv och andra. Det är då samhället får tillgripa våld, så kallad tvångsvård. Jag hade hört en del rykten och bestämde mig för att borra lite i denna fråga som är så känslig för alla inblandade. Ni minns kanske Anna Odells förra film "Okänd, kvinna"? Hon fingerade, från en autentisk självupplevd situation, en psykotisk självmordsbenägen kvinna, som tvångsomhändertogs.

Socialdepartementet bereder just nu ett knippe förslag som ska presenteras i vår. Utredningen om en ny psykiatrilag "tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd" har varit på remiss och diskuteras livligt internt, inte minst förslaget om fot- och handbojor. Samtidigt som Socialstyrelsen säger nej i sitt remissvar, de "avstyrker utredningens förslag om fastspänning i mobilt bälte", praktiseras mobila bälten redan.

I takt med att psykiatrin utarmas på pengar och personal tvingas det fram alternativ till den mer personalkrävande hanteringen av psykiskt sjuka. Den här modellen innebär att händerna fixeras vid ett bälte runt midjan och fötterna binds ihop med en lina, så man kan förflytta sig ytterst långsamt, som Guantánamofångar.

Utredningen har fler förslag som ska göra det lättare att tillgripa tvång, till exempel att ersätta kravet på ett oundgängligt behov med ett påtagligt behov. Och ta bort kravet på att det är chefsöverläkaren som ska besluta om tvångsvård.

De här förändringarna har Socialstyrelsen också avstyrkt i sin remiss. Jag kontaktar Maria Nyström Agback som ledde arbetet med Socialstyrelsens remissvar.

Hon ser ett minskat fokus på hur man kan möta patientens behov, och ett större fokus på vilka tvångsåtgärder vården kan tillgripa.

– Vad kan vården erbjuda mer än mediciner? Vad har vi för behandlingsinnehåll? Hur kan vi hjälpa personer med psykisk ohälsa att få livet tillbaka? Och hur kommer det sig att den aktuella utredningen föreslår utökade möjligheter till tvångsåtgärder, men inte utökade rättigheter till vård för patienterna? undrar hon.

I Västra Götaland finns det ett förslag att personalen på psykiatriakuten ska bära sköldar som skydd. Men samtidigt som våld och farlighet betonas så mycket att man kan tala om en tendens, sker även konstruktiva försök.

Sedan 2010 har det pågått ett projekt "Bättre vård mindre tvång". Det är SKL (Sveriges kommuner och landsting) som har lyckats involvera ett stort antal människor som jobbar nära patienterna och som tillsammans med dem går igenom hur det fungerat när de blivit lagda i bälte. Genom att erbjuda eftersamtal, fråga efter förslag och prova nya lösningar och idéer har man minskat antalet bältesläggningar. Nu bäddar man dessutom ofta sängarna med trevligare lakan, spelar lugn musik; små och stora saker har förändrats. Allt är inte nattsvart.

Men resursbristen gör att man tänjer på gränserna. Häromdagen gjordes nyhetsinslag på att barn och vuxna får vistas på samma slutna psykiatriska vårdavdelningar. Och en annan uppgift säger att unga flickor med självskadebeteende hamnat på samma avdelning som pedofiler.

Människor med psykisk ohälsa tillhör de allra svagaste grupperna i samhället. De har sällan möjlighet att föra sin egen talan. Jag är inte kritisk till tvång inom psykiatrin när det är "oundgängligt", inte heller till medicinering. Men det går att missbruka en situation när styrkeförhållandena är så ojämlika. Det är ett område som kräver kunskap, skickliga forskare och en vård som måste bli mycket bättre.

Psykiska sjukdomar ökar mest av alla sjukdomar. Och vari ligger beredskapen? Handfängsel, bojor och skyddssköldar?

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.