Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kulturdebatt

Alice Bah Kuhnke: Kulturen är grunden i ett ekologiskt samhälle

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har under sina fyra veckor vid makten fått hård kritik – bland annat har hon och hennes parti anklagats för att sakna kulturpolitiska visioner. Här svarar hon sina kritiker.

För människan och samhället är kulturen oumbärlig. Med ett oberoende kulturliv följer värden som inte kan överskattas. Som kulturminister är min främsta uppgift att skapa förutsättningar som ger kulturen möjlighet att självständigt utvecklas.

Se på konstarterna. Deras uttryck speglar människans väsen och känsloliv. Litteraturen och lyriken ger människans inre liv språklig dräkt, och när orden inte räcker till tar musiken vid. Eller bilden. Eller den sceniska gestaltningen. Konsten stimulerar intellekt och skaparkraft. Visst är det så att mat för dagen och tak över huvudet är en nödvändighet för människans omedelbara trygghet. Men för att människan ska känna mening och delaktighet behöver hon också intellektuell och själslig stimulans. Kulturen skapar just sådana processer. Den utmanar, får oss att ifrågasätta normer och skifta perspektiv. Möjligheten till kulturell bildning och kulturell delaktighet är därför en fråga om välfärd och demokrati.

Läs mer: Jasenko Selimovic: Miljöpartiet tar svensk kulturpolitik till en ny bottennivå

Ett levande kulturliv tillhör grunden i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Kulturen har också alltid haft en framskjuten position i Miljöpartiets politik. Många av kulturlivets organisationer kan vittna om hur Miljöpartiet arbetat för sådant som kulturskaparnas villkor, kultur i skolan, bibliotek, kulturell tillgänglighet, ett levande föreningsliv och ett oberoende medieutbud.

I regeringens budgetproposition finns kultursatsningar omfattande 7,1 miljarder kronor. Det är, jämfört med föregående år, en ökning med över en kvarts miljard kronor. I budgeten rör våra kulturpolitiska prioriteringar kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Det handlar om satsningar på konstnärlig nyproduktion av hög kvalitet, allas rätt till kultur och möjligheten att ägna sig åt eget skapande. Barn och ungas möjligheter att utöva kultur är särskilt prioriterat. Omsatt i praktisk politik utmynnar detta i satsningar på statliga museer, kulturskolor, miljonprogramsområden, det fria kulturlivet, bibliotek och utbildning. Kulturbudgeten för nästa år innebär ett extra tillskott om 252 miljoner kronor.

Läs mer: Elin Cullhed: Hur kan demokrati och kultur provocera i en tid när den sociala tryggheten minskar?

Satsningarna på kultur i skolan har sin grund i insikten om det stora värde som finns i att barn och unga får möjlighet att ägna sig åt estetik och skapande. Regeringen satsar på stimulansbidrag till landets kulturskolor, en strategi för ökad nationell kvalitet och likvärdighet samt en utvecklad samverkan mellan kulturskolan och grund- och förskolan.
Regeringen utökar scenkonst­allianserna vilket innebär att fler kulturutövare får möjlighet att arbeta under rimliga villkor, satsningar på kultur i miljonprogramsområden skapar delaktighet och mening. Då oppositionspartierna snart lägger sin skuggbudget har de en möjlighet att ansluta sig till regeringens kultursatsningar. Det är något jag välkomnar, men jag ser också fram emot en debatt om politikens innehåll.

Under min första fyra veckor som minister har jag ägnat mycket tid åt att lyssna på kultursektorns behov och önskemål. Förväntningarna på en nytillträdd kulturminister är stora, och ska så vara, särskilt mot bakgrund av att viktiga steg mot ett mer självständigt kulturliv under lång tid lyst med sin frånvaro.

Under återstoden av mandatperioden tänker jag, i dialog med kulturlivet, utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för kulturell kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Frågan om kulturskaparnas arbetsvillkor kommer även fortsättningsvis att stå i fokus; om den kulturella återväxten ska säkras måste nyskapande konstnärer tillåtas bryta ny mark. Det är viktigt att minnas att den konst vi i dag avnjuter vid våra traditionella kulturinstitutioner en gång startat som initiativ från enskilda konstnärer som hade modet att tänka nytt, inte sällan i konflikt med etablerade normer. Stravinskij och Charlie Parker orsakade skandal, i dag tillhör deras verk kulturhistoriens allra viktigaste skatter.

Läs mer: ”Bah Kuhnkes dubbelroll ökar risken för politiskt styrd konst”

Men politiken måste skötas med omdöme. Kulturen behöver demokratiseras i meningen att den ska vara tillgänglig för fler. En viktig aspekt av demokratin är dessutom mediepolitiken. Vi har under de senaste åren sett en utveckling där medier arbetar under allt mer pressade förhållanden. Då den mediala mångfalden blir sämre ökar sårbarheten för ensidig påverkan; den kritiska förmågan och möjligheten till självständig analys minskar. Medielandskapets utmaningar är en politisk fråga som regeringen har för avsikt att ta itu med.

Regeringens huvudsakliga kulturpolitiska prioritering är att kultur­livet ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Som ansvarig minister kommer jag, med all kraft och engagemang, att ägna min tid, kunskap och energi åt att kulturen äntligen får den uppmärksamhet den förtjänar.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.