Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kulturdebatt

Öppet brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke

Kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Henrik Montgomery/TT

”Vi vill inte att du skall fortsatt skall ligga sömnlös om natten”, skriver Mittmedia AB:s styrelseordförande Jan Friedman i ett öppet brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Hej Alice!

Vi delar Din oro.

I veckan har vi läst om hur du sömnlöst ligger vaken och ser med oro på hur de lokala medierna, för att använda dina egna ord, ”står inför ett stup”. Detta som en kommentar till den i DN i förra veckan initierade mediediskussion kring Mittmedias framtida inriktning.

Vi som är något närmare verksamheten väljer att inte uttrycka oss lika drastiskt, men ditt engagemang och insikt ger respekt när du nu ställer lokalpressens framtidsutmaningar på sin spets. I vår bransch pekar de flesta kurvor fel sedan många år. Prenumeranter blir allt färre och ålderstigna samtidigt som många annonsörer numera väljer andra lokala kontakt- och betalkanaler, inte minst utlandsägda Google och Facebook. Sammantaget minskar många av de lokala mediebolagen sina marginaler och intresset till förnyelse varierar starkt runt om i landet.

Mittmedia försöker möta dessa problem genom att med öppna ögon ställa om till digitala spetstjänster och samtidigt effektivisera vår produktion och utgivning på våra 28 utgivningsorter. Kan vi inte hitta skalfördelar med att skapa en effektiv utgivning på många orter, överlägsna dem som enbart finns på en eller få orter, har vi inget existensberättigande.

Vi har givetvis siktet inställt på att inte ramla ut för något stup. Men då måste vi förlita oss på att vi med goda kassaflöden kan ge ut medieprodukter som också efterfrågas av de många konsumenterna och som ger annonsörerna de rätta kontaktytorna. Det är också just därför som vi, precis som andra engagerade företag, bedriver ett aktivt strategiarbete med olika scenarios som stöd. Det är givetvis enbart upp till oss att lyckas och regeringen kan inte ensamt lösa vare sig våra eller branschens utmaningar. Men du skulle på olika sätt kunna göra några avtryck som underlättar för oss och andra att lyckas.

Du äger själv en verktygslåda som med fyra verktyg skulle göra skillnad.

Foto: DN Lokal och regional public service. Mycket av det arbete som bedrivs på våra orter av de lokala publicservice-organisationerna utgör stimulerande konkurrens. Men det som skulle ge mångfald kan visa sig kontraproduktivt. Framför allt är det kommersiellt utmanande att möta en del av SVT:s och SR:s gratistjänster på nätet samtidigt som vi försöker satsa redaktionellt och skapa förutsättningar för läsarbetald nyhetsverksamhet även i en digital värld. Medieutredningen berör dessa frågor och vill, trots att regeringens egen myndighet avvisat problemen, inte släppa frågan om public servicebolagens ökade negativa marknadspåverkan. Ett sätt att hantera detta på lokal nivå skulle kunna vara att öka samverkan mellan de privata och statliga bolagen och på olika sätt och till och med överväga att det lokala medieföretaget gavs i uppdrag att ”på entreprenad” utföra hela eller delar av det arbete som i dag de regionala och lokala public service-bolagen själva utför.

Foto: Presstödet. Medieutredningen har på goda grunder börjat lysa på presstödets konstruktioner och syften. I sitt lämnade delbetänkande diskuteras hur det nuvarande stödet blivit förlegat. Vi kan inte mer än instämma och anse att det stöd som i dag utges borde kunna gå mer generellt till de berörda företagen och baseras på delvis andra kriterier, till exempel framåtlutade digitala satsningar eller granskande journalistik. Beloppen borde också, i ljuset av de eskalerande problemen, övervägas att höjas.

Foto: Tryckerimomsen. Skattemyndighetens fordran i mångmiljardklassen, baserat på en HD-dom, innebär att tryckerierna skall betala tillbaka till sina kunder den tidigare för högt utdebiterade momsen. Effekten av domen utgör det enskilt allvarligaste hotet som nu föreligger mot en hel lokaltidningsbransch. I praktiken kommer skattemyndighetens ställningstagande i det korta perspektivet till exempel att avgöra om Stampen kan överleva som bolag och därmed undvika att en oöverblickbar medieskugga i stora delar västsverige skulle riskera att breda ut sig. Följderna av indrivningskraven och att dess konsekvenser för en hel bransch står inte i proportion till det demokratiska underskott som skulle bli följden. Här kan regeringen, i syfte att värna den lokala mediemångfalden, göra en historisk insats. Förstår att denna fråga ligger ovanför kulturministerns bord, kanske också utanför regeringens – men jag kan föreställa mig att det skulle kunna gå att samla en bred parlamentarisk samsyn kring en engångsinsats i form av en tillfällig lagstiftning en ”lex tryckerimomsen”, varvid skatteskulderna kanske skulle kunna hanteras genom generöst konstruerade uppskov eller på något annat sätt.

Foto: Att som nu ha kvar reklamskatten, det vill säga en särskild skatt på enbart trycka mediers annonsintäkter, i en tid då just de tryckta medierna möter de största utmaningarna, framstår som helt obegripligt. Ungefär som att staten vill kyssa och slå ihjäl med samma varma själ för att travestera Runeberg. Det parlamentariska underlaget för ett avskaffande är ju också sedan länge säkrat så vad väntar vi på?

Om du tänker svara på det här brevet kommer du säkert med all rätt hänvisa till den sittande Medieutredningen som väntas komma med sitt slutbetänkande senare i år. Det är ok – och utredningens hittillsvarande arbete gör den dessutom till bäst i klassen jämfört med mycket av vad som tidigare redovisats i tidigare medieutredningar. Men regeringen måste också visa mod – finansiellt och strukturellt. Vi känner vårt stora ansvar att säkerställa att Sverige inte urholkas på lokal journalistik. Vi gör det dels för att det är en del av vår affär men också för att våra ägare i sina stiftelseurkunder i förlängningen enbart har ett uppdrag - att värna det offentliga samtalet och på så sätt medverka till att bevara och utveckla demokratins kärnvärden.

Vår redaktionella ledning i Gävle har i veckan bjudit in dig till ett fördjupat samtal kring läget. Hoppas Du har möjlighet komma förbi. Vi vill inte att du fortsatt skall ligga sömnlös om natten.

Vänliga hälsningar,

Jan Friedman

Jan Friedman är styrelseordförande för Mittmedia AB

Läs mer.Mittmedia

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.