Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Mittmedias plan kan slå hårt mot lokaltidningar

Vd Per Bowallius: ”Vi kommer att behöva möta de framtida utmaningarna med strukturella förändringar av vårt erbjudande”.
Vd Per Bowallius: ”Vi kommer att behöva möta de framtida utmaningarna med strukturella förändringar av vårt erbjudande”. Foto: Catharina Hugosson/Pressbild-Mittmedia

Fram till 2018 kan lokaltidningskoncernen Mittmedia säga upp 75 procent av sina journalister – enligt en av två planer som presenterades för koncernstyrelsen i juli. Planen skulle även innebära att alla Mittmedias dagstidningar görs om till gratistidningar.

Lördagen den 2 juli samlades tidningskoncernen Mittmedias styrelse på Arlanda. Syftet var att staka ut en riktning för koncernen som likt alla andra tidningsbolag kämpar med minskad lönsamhet i takt med fallande annonsintäkter och ökad läsning digitalt.

När mötet var över hade styrelsen bestämt sig för att byta vd. Thomas Peterssohn, som i fem år drivit på för en mycket snabb digital omvandling, fick lämna sitt uppdrag. Som en följd av detta slutade även koncernens redaktionella chef, Anna-Karin Lith, med omedelbar verkan. Till ny vd utsåg styrelsen Per Bowallius, marknads- och försäljningschef på Mittmedia och tidigare vd för tidningsgruppen Promedia, som numera ingår i Mittmediakoncernen.

Beskedet skapade stor uppståndelse i tidnings-Sverige. Mittmedia driver 28 dagstidningar runt om i landet och når enligt egna uppgifter dagligen drygt 860 000 tidningsläsare i 63 kommuner. Deras stora satsning på en snabb digital omställning har kallats både dumdristig och modig. Styrelsens val att byta ut Thomas Peterssohn sågs som ett tecken på att de kanske tyckte att det gått för fort.

Läs mer: DN:s Martin Jönsson: Ett dråpslag för den lokala journalistiken

Men under mötet på Arlanda diskuterades inte bara vd:ns öde, utan även framtiden för alla koncernens tidningar och majoriteten av dess anställda. DN kan nu avslöja helt nya uppgifter om hur styrelsen ställdes inför två alternativ som presenterades av vd Thomas Peterssohn. Han förespråkade själv det första förslaget som gick ut på att fortsätta som tidigare med fokus på digital omställning och att så länge som möjligt dra nytta av papperstidningarnas prenumerationsintäkter genom att långsamt minska tidningarnas utgivningsfrekvens med en dag i veckan.

Enligt förslaget ska flera av koncernens tidningar läggas ned eller slås ihop med huvudtidningen på orten. Alla de tidningar som återstår ska enligt förslaget göras om till gratistidningar.

Det andra alternativet – i den interna presentationen kallat Alternativ B – var betydligt mer drastiskt. Enligt förslaget ska flera av koncernens tidningar läggas ned eller slås ihop med huvudtidningen på orten. Alla de tidningar som återstår ska enligt förslaget göras om till gratistidningar som bara ska komma ut mellan en och tre gånger i veckan.

Detta enligt en modell som Per Bowallius tidigare förordat under sin tid som vd för Promedia, och som han drev som vd för bolaget Gisab, som ger ut de lokala Mitt i-gratistidningarna.

Gratistidningarna skulle enligt förslaget kompletteras med en helgtidning som skulle komma ut en gång i veckan i 21 lokala editioner men med 80 procent gemensamt innehåll. Alternativ B skulle även få stor effekt på Mittmedias tidningsredaktioner. Av koncernens 555 journalisttjänster skulle bara 133 finnas kvar, varav 21 skulle arbeta med den gemensamma helgtidningen. Resterande 75 procent av de redaktionella tjänsterna, 422 journalister, skulle försvinna inför 2018.

I ett exempel som presenterades för styrelsen skulle Mittmedia efter omställningen bara ha sju journalister i Gävle, som tillsammans skulle göra två gratistidningar i veckan och uppdatera nyhetssajten.

Alternativet innebär även att Mittmedia skulle avveckla den digitala utvecklingsenheten och de egna tryck- och distributionsbolagen. Totalt skulle över 1 500 av koncernens nästan 1 900 tjänster bort.

Styrelsen fattade aldrig något beslut om vilket av de två alternativen som man skulle följa. Däremot valde man alltså att göra sig av med Thomas Peterssohn som förordade det första alternativet, och ersatte honom med Per Bowallius.

Den tidigare vd:n Thomas Peterssohn säger till DN att styrelsen inte längre trodde på hans plan för hur Mittmedia skulle fortsätta i framtiden.

– Det är ingen hemlighet att jag och styrelsen hade skilda uppfattningar om strategin och att det var en tungt vägande orsak till att jag lämnade. Samtidigt så vill jag inte gå in på vilka de skillnaderna var eller vad styrelsen vill göra framåt, det är frågor som de får besvara.

Foto: Leif R Jansson/TTThomas Peterssohn, tidigare vd för Mittmedia. Foto: Leif R Jansson/TT

Styrelseordförande Jan Friedman tillträdde vid årsskiftet. Han bekräftar att styrelsen fick ta del av de två förslagen under mötet i juli och att det var styrelsen som beställt dem.

– Företagsledningen presenterade tidigare i våras fem olika alternativ. Det renodlades sedan till två huvudalternativ. Det vi kom fram till var att den rekommendation som den gamla ledningen ville ha, den vann inte gillande. I övrigt finns inget annat beslutat.

Enligt Jan Friedman fanns det brister även i Alternativ B, som inte var tillräckligt genomarbetat. Bland annat innehöll det för lite digitala satsningar.

– Det fanns ett antal moment som behöver belysas mycket mer i detalj och det är det arbetet som bedrivs nu. Det måste göras skyndsamt, men ledningen är inte framme där ännu.

Är en total övergång till gratistidningar något som ligger på bordet?

– Ja, vi har ju gratistidningar redan i dag, och det övervägs även i framtiden. Det kan också naturligtvis bli aktuellt med olika former av frekvensnedgång av den betalda morgontidningen och diskussion om i vilken utsträckning en betald daglig morgontidning finns kvar i framtiden.

 

Det är klart att varje strukturförändring i medievärlden just nu får konsekvenser också när det gäller personaltäthet.

 

Mittmedia är likt landets andra tidningskoncerner inte främmande för nedskärningar. Så sent som i mars 2016 uppgav koncernen att den måste spara 133 miljoner kronor och minska bemanningen med 90 redaktionella tjänster.

Jan Friedman utesluter inte fler kraftiga minskningar av antalet journalister som föreslås i strategiförslaget, men vill inte ange några siffror.

– Men det är klart att varje strukturförändring i medievärlden just nu får konsekvenser också när det gäller personaltäthet. I vilken utsträckning det sker och när det sker, det är omöjligt att säga utan att ha definitivt underlag på bordet, och det finns inte ännu.

Just nu är den nytillträdde vd:n Per Bowallius ute på en resa där han presenterar sig för Mittmedias redaktioner. Han vill inte kommentera hur mycket han själv var inblandad i att ta fram det förslag som presenterades för styrelsen när han valdes till vd.

– Jag har suttit med i ledningen i de här bitarna, men jag vill inte gå in på hur den processen har varit. Egentligen är det inte så intressant, utan det är den process vi har nu som är viktig, och som kommer att påverka hur vi hanterar den här frågan framöver, säger Per Bowallius.

Han vill inte heller kommentera hur han ser på förslaget, utan säger att det kan krävas olika lösningar för olika delar av koncernen.

– Vi kommer att behöva möta de framtida utmaningarna med strukturella förändringar av vårt erbjudande. Men exakt hur det ser ut, det är det vi jobbar med nu, säger han.

Foto: Helena Shutrick

Fakta.Detta har hänt i Mittmedia

• Mittmedia grundades 2003 och samlade då tidningarna Gefle Dagblad, Ljusnan, Sundsvalls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland. Samma år köpte de Arbetarbladet och Dagbladet som båda var andratidningar i Gävle respektive Sundsvall.

• När Centerpartiet år 2005 sålde sina dagstidningar köpte Mittmedia flera av titlarna, koncernen utökades därmed med Östersunds-Posten, Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren.

• Året därefter fortsatte man att expandera genom att köpa Länstidningen i Östersund och under 2008 tillkom även Dalarnas Tidningar som innefattar fem lokala tidningar, där­ibland Borlänge tidning. 2013 köpte man även den fristående socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten.

• I april 2015 blev Mittmedia huvud­ägare i medie­bolaget Promedia, som ger ut tolv tidningar runt Mälardalen och i Bergslagen, bland annat VLT och Nerikes Allehanda.

• Våren 2015 blev det även känt att Mittmedia och mediekoncernen Schibsted hade långt gångna planer på att Mittmedia skulle ta över tidningen Svenska Dagbladet. Den affären blev dock aldrig av, i slutet av 2015 drog sig de båda parterna ur.

• De senaste fem åren har Mittmedias vd Thomas Peterssohn drivit på för en snabb digital omställning. Med besparingar och prishöjningar på papperstidningarna har han velat satsa på att utveckla produktionen för digitala plattformar som webb och mobil. Satsningen har varit både hyllad och ifrågasatt. Sveriges Radios program Medierna ställde i mars 2014 frågan om Peterssohn var dagstidningens frälsare eller dödgrävare.

• Under våren 2016 ska Thomas Peterssohns plan blivit alltmer ifrågasatt. Det hela kulminerade i ett styrelsemöte på Arlanda i juli. Då ställdes styrelsen inför två alternativ om hur koncernen skulle fortsätta i framtiden. Det ena alternativet gick ut på att fortsätta som tidigare, det andra innebär en stor omställning till gratistidningar och kraftigt krympta redaktioner. Styrelsen tog inte ställning till de enskilda alternativen, men valde att byta ut Peterssohn och utnämna Per Bowallius till ny vd.

Fakta.Mittmedia

• Mittmedia är en av Sveriges största mediekoncerner som driver både tidningar, radiokanaler och en egen tryckeriverksamhet.

• Med 28 dagstidningar når de dagligen drygt 860 000 tidningsläsare i 63 kommuner, enligt egna uppgifter. Tidningarna driver även totalt 19 nyhetssajter med cirka två miljoner unika besökare i veckan.

• Bland koncernens tidningar finns Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning och Nerikes Allehanda.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.