Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

När Nya Tider tog sig in på Bokmässan

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En kommande polisanmälan, en uppsjö hatmejl och en inbjuden Förintelseförnekare – rabaldret mellan Bokmässan och högerextrema tidningen Nya Tider har blivit en symbolfråga om yttrandefrihet och en juridisk kamp. DN:s Hugo Lindkvist undersöker vad som egentligen hände.

Bokmässan i Göteborg har fått epitet som ”årets flipp-flopp” efter turerna kring den högerextrema veckotidningen Nya Tider. Först tilläts tidningen vara med som utställare, innan Bokmässan ändrade sig och ville stänga tidningen ute. Men juridiken stoppade beslutet, och Nya Tider är nu välkomna till mässan, som inleds nästa vecka.

Nya Tider var anmälda till Bokmässan för första gången redan 2013 och hade betalat avgifterna för sin plats. Monterplatsen var en budgetvariant på fyra kvadratmeter. Reaktionerna uteblev. Inga etablerade nyhetsmedier rapporterade. Varken Anna Falck, dåvarande vd för Bok & Bibliotek, eller Maria Källsson, som var mässansvarig, kan dra sig till minnes att ärendet då föranledde en diskussion.

Men Nya Tider dök aldrig upp, uppger Vávra Suk, chefredaktör.

– Vi kände inte att vi hade möjlighet att ställa ut då, säger han.

Tidningen hade också en del annat att tänka på. För även om det rådde medial tystnad kring dess planerade medverkan på Bokmässan, så rådde det inte tystnad kring tidningen. Tvärtom. Bara dagarna innan Bokmässan inleddes kom nyheten att Nya Tider ansökt om presstöd.

Ansökan väckte debatt. Dåvarande kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) var en av kritikerna: ”Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden”, skrev hon i en debattartikel på SVT Opinion.

Foto: Vávra Suk är grundare av Alterna Media och chefredaktör för Nya Tider. Tidigare aktiv i partiet Nationaldemokraterna. Foto: Paul Hansen/DN

Några dagar senare kom beskedet att Nya Tider fick presstöd på nära 1,9 miljoner kronor. På veckotidningens redaktion väckte beslutet glädje. ”Äntligen”, skrev Vávra Suk och såg fram emot att ”börja marknadsföra tidningen till en bredare allmänhet”.

Det var en ung publikation som hade tänkt delta i Bokmässan den gången. Förlaget Alternamedia och Nya Tider hade bildats året dessförinnan.

Kristoffer Holt, medieforskare vid Linnéuniversitetet, har undersökt innehållet i bland annat Nya Tider, samt intervjuat tidningens ledning. Han säger att bilden som tidningen vill sprida är att de är politiskt oberoende. Fokus i tidningens bevakning är ofta invandringspolitiken och positiva texter om svenska seder och bruk.

– De är kritiska mot hur det svenska medielandskapet ser ut, framför allt hur invandringsfrågorna debatteras och beskrivs. De menar att det pågår en systematisk mörkning, och att de själva står för ”sanningen”, säger Kristoffer Holt.

Samtidigt finns tydliga kopplingar till den rasideologiska miljön, visar Expo. Förlagets grundare, Vávra Suk, kom från en bakgrund inom Sverigedemokraterna och senare som chefsideolog för utbrytarpartiet Nationaldemokraterna (ND), som bildades av personer med mer extrema åsikter.

ND hade nära band till den svenska naziströrelsen, enligt Expo. Sverigedemokraterna betecknade partiet som ”kryptonazistiskt”. Vávra Suk var under en period chefredaktör för partiets tidning Nationell Idag. Expo har visat att tidningen samarbetade med flera nazistiska och rasideologiska grupper.

Foto: Vávra Suk lämnade partiet och tidningen efter interna konflikter, berättar Jonathan Leman, researcher på Expo. Suk startade förlaget Alternamedia, som förutom veckotidningen Nya Tider, gett ut böcker präglade av invandringsmotstånd, antisemitism, antifeminism och nationalism.

Tidningen har genom åren tagit Förintelseförnekare i försvar, enligt Expo. Och enligt Jonathan Leman har redaktörerna vid flera tillfällen medverkat på Nordiska motståndsrörelsens möten de senaste åren. Tidningen distribueras också till nyfascistiska och nazistiska aktivister, säger Leman.

– Man sprider antisemitiska konspirationsteorier och gillande recensioner av nyfascistisk och rasideologisk litteratur. De skildrar nazistiska grupper i positiv dager och låter dem marknadsföra sig själva, säger Jonathan Leman.

Vávra Suk tar avstånd från att tidningen beskrivs som högerextrem och att man har kopplingar till den rasideologiska miljön.

– Det är tråkigt att folk beskyller oss för det ena eller andra. De hittar inget konkret. De drar fram beskyllningar från 90-talet. Det är inte seriöst, bara ett sätt att undvika argumentation. Vi är en nyhetstidning som skriver utan politiska skygglappar, säger Vávra Suk.

Vávra Suk beskriver intresset för att vara med som utställare på Bokmässan som ett naturligt steg för att sprida kännedom om publikationen.

En anmälan skickades in under våren. I april kom bekräftelse från Bokmässan. Nya Tider var välkomna. Enligt Maria Källsson, vd på Bok & Bibliotek, var ledningen enig i sitt beslut att låta Nya Tider delta. Kartläggningen av utställaren visade inte att det fanns grund för att säga nej.

Nya Tider hamnade på en speciell lista av anmälda utställare, berättar Källsson. På listan finns utställare och deltagare där ledningen bedömer att en särskild säkerhetsgenomgång ska göras. I ett första skede med den interna säkerhetsorganisationen, och i ett senare med polisen.

Den 17 augusti rapporterade branschtidskriften Svensk Bokhandel (SVB) att högerextrema Nya Tider var en av årets utställare. I intervjun med SVB svarade Maria Källsson att mässans generella policy är att alla måste få göra sin röst hörd: ”Men vi tillåter inte att utställarna använder plattformen på ett sätt som strider mot mänskliga fri- och rättigheter”.

Landets stora nyhetsmedier hakade på. Från flera håll kom kritik. Författaren Henrik Arnstad och Aftonbladets Petter Larsson var några av dem som öppet argumenterade mot att låta Nya Tider vara på plats.

Foto: Serietecknaren Lina Neidestam, känd för serien ”Zelda”, skrev på Instagram att hon tänkte bojkotta mässan: ”Det här är sjukt och jag kan inte ställa upp i ett sammanhang som ger utrymme åt Nya Tider”.

Samarbetspartnern Djungeltrumman meddelade i ett mejl till Bokmässan att de inte tänkte närvara. Tidskriften Bang övervägde också att lämna mässan. Utöver de öppna reaktionerna framfördes också kritik direkt till Bokmässans ledning, både i sociala medier och genom privata kanaler.

Reaktionerna ledde till att Bokmässan återupptog kartläggningen av Nya Tider. Och snart kom ett nytt beslut: Nya Tider var inte längre välkomna till mässan. Öppet hette det att veckotidningen inte delar mässans värdegrund.

Det var ledningsgruppen för Bokmässan som fattade det nya beslutet, enligt Maria Källsson. Det hade också förankrats hos ledningen för moderbolaget Svenska Mässan och hos medarbetarna.

– Vi har verkligen fått analysera och diskutera vilka värden vi vill stå för. Det är svåra gränsdragningar som ställer diskussionen om yttrandefrihet på sin spets, säger Maria Källsson.

Vávra Suk på Nya Tider fick beskedet över telefon. Strax därefter gick ett pressmeddelande ut. Maria Källsson framförde att hon ville träffas för att diskutera en möjlig lösning. Ett möte bokades in.

– Jag kände att det var ett väldigt tveksamt agerade, att man lyssnar på en Twitterstorm som visade sig vara en storm i ett vattenglas, skapad av människor som känner sig hotade när de ljuger i sina tidningar, säger Vávra Suk.

Beslutet att stänga ute Nya Tider från Bokmässan fick ett massivt massmedialt genomslag. En rad ledar- och kulturskribenter kritiserade Bokmässans agerande. Det beskrevs som ”ryggradslöst” och ”skrämmande”. Flera debattörer menade att mässan lyckats skänka den högerextrema tidningen och dess anhängare ett martyrskap.

Upprördheten var stor. Maria Källsson säger att Bokmässans telefon och mejl, såväl som hennes privata telefon och Facebook svämmade över av kommentarer från personer som var rasande över att Nya Tider stängdes ute.

Foto: – Det kom kommentarer från nättroll men också från personer som presenterade sig med för- och efternamn och talade om att vi inte förstod vad yttrandefrihet var. Jag tror att jag fick 300 mejl om dagen. Det var en obehaglig situation, säger Maria Källsson.

Bokmässan och dess ledning utsattes också för, som de uppfattar det, direkta angrepp. Överbelastningsattacker stängde ned mässans sajt vid två tillfällen. På Twitter publicerades ett inlägg som Bokmässan bedömde som hotfullt. Maria Källsson säger att händelserna ska polisanmälas.

– Den görs inom de närmsta dygnen. Vi har ännu inte hunnit, säger Maria Källsson.

Fredagen den 26 augusti träffades Maria Källsson och Vávra Suk i Stockholm för att diskutera avtalet. Bokmässan lät inför mötet göra två av varandra oberoende juridiska prövningar. Enligt Maria Källsson visade det att mässan inte kunde stänga Nya Tider ute. Om beslutet hade verkställts kunde en domstol ha fattat ett interimistiskt beslut – ett beslut tills vidare – som gett Nya Tider rätten att vara på plats.

Under mötet i Stockholm ville Maria Källsson diskutera med Nya Tider om de kunde tänka sig en annan lösning än att driva ärendet till domstol. Vávra Suk säger att han uppfattade diskussionen som att Bokmässan ville köpa ut tidningen från mässan. Tidningens juridiska rådgivare hade konstaterat att de hade rätten på sin sida.

– De presenterade aldrig några belopp, men de nämnde kompensation för någon resa och andra kostnader vi haft. Det förslaget tyckte vi inte lät intressant. Vi sade att vi var beredda att stämma Bokmässan, säger Vávra Suk.

– Vi försökte summera kostnader och utgifter. Eftersom det var vi som ville bryta avtalet var det naturligt att föreslå att vi skulle ersätta dem, säger Maria Källsson och tillägger:

– Under våra 33 år har vi aldrig hamnat i det här klamret tidigare.

Den 31 augusti sände Bokmässan ut ytterligare ett pressmeddelande. Man berättade att Nya Tider får ställa ut på årets mässa. Beslutet hade fattats ”efter en närmare juridisk granskning av gällande avtalsvillkor för monterbokning”.

Reaktionerna blev åter starka. Agerandet beskrevs med ord som ”fars” och ”cirkus”. Karin Olsson, kulturchef på Expressen, ifrågasatte huruvida Maria Källsson får fortsätta som vd efter årets mässa.

Carin Kindbom, koncernchef på Svenska Mässan, säger att Maria Källsson fortsatt har fullt förtroende och att ärendet inte varit upp för diskussion för styrelsen. Bokmässan meddelade i sin tur att en ny programpunkt införts. Fyra debattörer hade bjudits in för att diskutera mässans agerande.

Protesterna fortsatte dock. Simon Wiesenthal-centret, den internationella judiska organisationen för mänskliga rättigheter, bad statsminister Stefan Löfven (S) att ingripa och ställa in den högerextrema tidningens medverkan.

Några dagar senare avslöjade Expo att författaren Lars Ulwencreutz var inbjuden till Nya Tiders monter. Han har tidigare varit redaktör för och gett ut antisemitisk litteratur, bland annat propagandaskriften ”Sions vises protokoll”. I en intervju med Expo förnekade han också att nazisterna skulle haft gaskamrar under Förintelsen.

Idéhistorikern Henrik Bachner, som forskat om antisemitism, sade i en intervju med DN att Ulwencreutz medverkan bekräftade bilden av Nya Tider som en högerextrem publikation. Han såg också en fara med att individer och aktörer som sprider antisemitiska och rasistiska uppfattningar får en typ av legitimitet genom sin närvaro på mässan.

– Faran med det är att dessa uppfattningar kan göras mer rumsrena och uppfattas som en del av det demokratiska samtalet, vilket naturligtvis är farligt på en rad olika sätt, sade Bachner.

Telefonen började återigen ringa hos Maria Källsson. I intervjuer fick hon svara på frågor om huruvida Bokmässan riskerar att bli en arena för antisemitiska och antidemokratiska åsikter.

– En noggrann kontroll av alla medverkande i över 3.500 programpunkter är omöjligt. Däremot är Förintelseförnekelse inte en åsikt bland andra. Om personen skulle ge uttryck för det på Bokmässan, när den medverkar under Nya Tiders omsorg, då är Nya Tider inte är en lämplig utställare för framtiden, säger Maria Källsson.

Senare den eftermiddagen berättade Vávra Suk i ett mejl till DN att Ulwencreutz  valt att dra tillbaka sin medverkan eftersom han inte menar sig kunna presentera sin bok ”Från Oden till Vasa” på ett meningsfullt sätt. Hans deltagande skulle också ta fokus från andra författare som förlaget vill föra fram, menade Suk.

Medieforskaren Kristoffer Holt, som de senaste åren studerat bland annat Nya Tider, är överraskad över att tidningens tänkta medverkan på Bokmässan har blivit föremål för så pass stora diskussioner.

–  Jag förvånas över att människor verkar överraskade över att de finns och vad de står för. De har fått väldigt mycket uppmärksamhet på den här historien. I deras ögon är händelserna bara en bekräftelse på att deras världsbild – att eliten vill förvägra dem rätten att vara med – stämmer, säger Kristoffer Holt.

Inför mässan har Förläggareföreningen – och flera medlemsförlag – ställt sig bakom ett upprop mot rasism. 2.500 tygkassar med budskapet ”Bokälskare mot rasism” ska delas ut.

Eva Gedin, ordförande, säger att frågorna om yttrandefrihetens gränser, en ökande främlingsfientlighet och hot mot författare är angelägna.

– Vi hade kunnat ställa oss bakom budskapet oavsett. Men absolut är det här delvis en reaktion på den diskussion som uppkommit efter att det blev känt att Nya Tider ställer ut, säger Eva Gedin.

Hon och föreningens direktör Kristina Ahlinder har dessutom begärt att möte med Maria Källsson för att diskutera hur mässan hanterat ärendet och hur de ser på liknande situationer framöver. Mötet hålls under nästa vecka.

Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, beskriver Bokmässans agerande som olyckligt från start.

– För mig är Bokmässan en manifestation för det fria ordet och alla människors lika värde. Det är olyckligt att man gett utrymme till den här typen av utställare som till råga på allt ville bjuda in en person som vill förminska Förintelsen. Det är en antisemitisk dagordning, säger Willy Silberstein och avslutar:

– Det är klart att jag är besviken. Jag utgår från att de ansvariga för Bokmässan har lärt sig mycket av sitt eget agerande inför kommande mässor.

Foto i text: David Lagerlöf/Expo, Leo Sellén/TT, Fredrik Sandberg/TT 

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.