Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Ordfront förnekar folkmord på Balkan

Lägret i Trnopolje 1992. Bilder från det brittiska tv-bolaget ITN.
Lägret i Trnopolje 1992. Bilder från det brittiska tv-bolaget ITN.
Under hösten har Ordfronts Magasin i redaktionella artiklar förnekat att folk-mordet på Balkan ägt rum. Maciej Zaremba granskar Ordfronts källor och reflekterar över en vänster som inte gör skillnad på antiimperialism och fascism.

Den utmärglade mannen i mitten heter Fikret Alic. Det är augusti 1992, Trnopolje, ett av de läger där serbiska nationalister under 1992 mördade minst 1.500 bosniska och kroatiska fångar. När bilden tas har Fikret Alic bara varit i Trnopolje i ett par timmar. Han forslades dit från Keraterm, där serber veckan innan mördat över 200 fångar under en enda dag. Alic blev beordrad att stuva liken på lastbilsflaken.

Fikret Alic överlevde både Keraterm och Trnopolje. Han har vittnat inför tribunalen i Haag, bland annat om människor som bands fast vid bilar och slets sönder. Nu har några av hans bödlar rannsakats och dömts. Så kanske Fikret Alics lidande kunde vara över. Men det är inte över.

I Ordfronts Magasin nr 7/8 och 10/2003 anklagas Fikret Alic för att vara en lögnare. Nej, inte direkt, han nämns inte vid namn. Det är hans och tusentals andras berättelse som förklaras ogiltig. Alic kan inte ha varit fången i Trnopolje, eftersom enligt Ordfront Trnopolje inte var något fångläger utan ett flyktingläger. Bilden med Fikret Alic är nämligen manipulerad, hävdar tidskriften. Taggtråden vi ser inhägnar inte honom utan fotografen. Inte heller kunde Fikret Alic ha sett 200 lik i Keraterm, förstår läsaren, eftersom, ingen "funnit bevis för systematiskt dödande i Bosnien. Ingen har träffat på före detta fångar från koncentrationsläger som kunnat vittna om systematiskt dödande".

Ja, så står det faktiskt. Enligt Ordfront har folkmordet i Bosnien inte ägt rum. I själva verket var bilden ovan, som i augusti 1992 väckte världsopinionen, bara en lysande början på en gigantisk lögnkampanj. I verkligheten finns det inga bevis för organiserad etnisk rensning, systematisk tortyr eller folkmord.

Srebrenica? En myt. Ingen vet vad som egentligen hänt. Men måhända var det USA som låg bakom. Man kan inte heller lita på de experter som identifierar benknotorna, de kommer "naturligtvis att tjäna amerikanska intressen". Massvåldtäkterna? Fanns inte, läser jag. Och Milosevic? "Den största myten av alla är att Milosevic ville eliminera de andra folken genom etnisk rensning. Milosevic ansåg att det var en styrka för Serbien att vara uppbyggt av många nationaliteter." Så vad är det som pågår i Haag? En Dreyfusaffär, står det, med Slobodan Milosevic som den oskyldigt anklagade. Tribunalen är inte att lita på, ty även den går USA:s intressen.

Vi är alla grundligt lurade av USA, förklarar Ordfront, av Nato, av de bosniska muslimerna, av deras pr-firma samt, på ett obestämt men tydligen effektivt sätt, av "den judiska opinionen".

Sådana artiklar har man i åratal kunnat läsa på serbiska fascisters hemsidor. Men denna smörja av historiska lögner och konspirationsteorier, kort sagt, krigsförbrytarnas version av historien, kolporteras av Ordfronts Magasin.

Här kan någon invända att Ordfront inte tagit ställning utan endast "gett utrymme åt en avvikande röst", som det brukar heta. Artikeln består till stora delar av en intervju med en viss Diana Johnstone. Har inte också folkmördarnas advokater rätt till sin berättelse? Jo, det har de. Men sättet att presentera artikeln, rubriken "Ljugoslavien" samt det faktum att det är tidskriftens redaktionschef Björn Eklund, som utan förbehåll ömsom återger, ömsom fyller i Johnstones påståenden, för att på slutet hylla henne som den som fått honom att skåda ljuset, gör det omöjligt att betrakta publiceringen som annat än tidskriftens ståndpunkt. Den rakaste lögnen, att bilden ovan skulle vara ett falsarium, återfinns i en redaktionell bildtext.

Ordfront måste vara medveten om att förutom brotten mot pressetiken innebär dessa artiklar en grov kränkning av alla offren för massakrerna och våldtäkterna på Balkan, jämförbar med vad förnekandet av Förintelsen betyder för de överlevande. Där det senare underblåser antisemitismen uppmuntrar Ordfronts artiklar islamofobin: om inga massövergrepp skett på Balkan framstår förstås bosniska flyktingar som bedragare.

Varje redaktion kan råka ut för ett olycksfall i arbetet. Men till svar på upprörda läsarreaktioner vidhåller redaktionschefen att han presenterat "den skarpaste och mest väldokumenterade vederläggningen av den i väst förhärskande synen på Jugoslaviens upplösning och fall". Samtidigt går ansvarige utgivaren Leif Ericsson i god för publiceringen (nr 10/03).

Då är det inte längre något olycksfall. Det är antingen magnifik idioti eller något värre.

Ordfront måste veta att de uppgifter man förmedlar är falska. Påståendet att bilden från Trnopolje skulle varit manipulerad har granskats och avfärdats först i Haag (1998 i rättegången mot Milan Kovacevic), och sedan av High Court of London (mars 2000) som dömde Ordfronts källa att betala nära fyra miljoner kronor i skadestånd för förtal av journalisterna Penny Marshall och Ian Williams från ITN, som filmat i Trnopolje.

Vad som i övrigt ägt rum i Trnopolje framgår av en rad domar i Haag, senast den mot lägrets skapare Milomir Stakic: livstid för brott mot mänskligheten, massmord och tortyr (Case no IT-97-24-T).

Ordfronts källa heter Thomas Deichmann. Ordfront presenterar honom som "expertvittne" i Haag, vilket inte är korrekt. Han var försvarsvittne för Dusko Tadic, dömd 1997 för brott mot mänskligheten. En liten skillnad, men inte oväsentlig.

Deichmanns artikel "The picture that fooled the world" publicerades i februari 1997 i Living Marxism, tidigare organ för det brittiska Revolutionary Communist Party. Men namnet bedrar. Living Marxism, som gick i konkurs till följd av skadestånden, var marxistiskt bara till namnet. Liksom sin efterföljare, nättidningen Spiked, drev den gärna extrema högerståndpunkter med hjälp av vänsterargument: Man bör i frihetens namn tillåta barnpornografi och rasistisk våldspropaganda, men motsätta sig vapenkontroll. Man bör acceptera att kvinnor stenas för otrohet i Nigeria, eftersom det vore imperialism att mästra afrikanerna. Eller också: Det bästa sättet att få ordning på Afrikas ekonomi vore att sälja hela kontinenten till internationella storföretag.

Men då denna cocktail av vänsternihilism, rasism maskerad till postkolonial respekt och libertarianism spetsades med vänsterklyschor, visade den sig gå hem hos uttråkade kaféradikaler, så att även försvaret av Milosevic (antiimperialist!) kunde framstå som en radikal ståndpunkt. Den brittiske skribenten George Monbiot som granskat årgångarna, ("Living marxism - festering fascism?" Prospect Magazine, nov 98), fann att inga attacker från höger kunde tillfoga den brittiska vänstern större skada än den ideologiska härdsmälta Living Marxism lyckades åstadkomma. (När tidskriften stämdes för förtal ryckte Noam Chomsky och Doris Lessing ut till dess försvar.) Ed Vulliamy på The Guardian misstänker rent av att tidskriften kunde varit en äkta agent provocateur med syfte att skämma ut vänstern. Den var mycket påkostad, hade inga annonser och spreds ofta gratis.

Nu är det Ordfront - som med postum välsignelse från Living Marxism - sällar sig till brunvänstern, kränker krigsoffren och riskerar att dra på sig en stämning för förtal. Läsarna protesterar, men tidskriften står på sig. En så suicidal halsstarrighet kunde antyda att det fanns en stark idé bakom galenskapen. Men jag tror tvärtom: det är bristen på idé som är det troligaste förklaringen.

Slutet på kalla kriget ställde alla ideologer som speglat sig i den tudelade världen inför uppgiften att förstå världen på nytt. Störst problem fick de som var både trosvissa och lata: Somliga liberaler nöjde sig med försäkringen att historien var slut, medan den del av vänstern som stammar från väckelserörelsen (och maoismen) projicerade all sin besvikelse och förvirring på "USA-imperialismen" den enda pålitliga konstanten i en föränderlig värld. Och man har ju alltid vetat vad den går för. När så USA och Nato ingriper på Balkan för att sätta stopp för folkmord kan denna förklaring inte godtas med mindre än att den raserar världsbilden. Alltså måste man bevisa att det fanns helt andra motiv. Johnstone och Eklund har hittat en hel knippe: Att förgöra "det sista kommunistlandet i Europa", att etablera baser på Balkan, skämma ut FN, eller kanske bara fira Natos 50-årsdag. Vad som helst duger, till och med en mystisk "judisk opinion" som av någon suspekt anledning lierat sig med muslimerna på Balkan - utom det folkmord som faktiskt ägde rum. Det måste i stället bortförklaras, för världsbildens skull.

Ingen har uttryckt det bättre än Andras Riedlmayer, Harvard-forskaren som fick se den islamiska kulturen i Bosnien, som han ägnat sitt liv åt att dokumentera, sprängas i bitar till ackompanjemang av fredsdemonstrationer:

"Infrusen i tiden, som en insekt fångad i en bärnsten av kallakrigs-reflexer, förblir den oreformerade vänstern fixerad vid Nato och västimperialistiska krigshetsare som det enda hot mot mänskligheten den är beredd att bekämpa ... Femtio år efter världskriget är vänsterns levande döda inte längre i stånd till att identifiera vare sig fascister eller folkmördare som sina fiender."

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.