Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Regeringen tillsätter mediepolitisk utredning

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Regeringen tillsätter en mediepolitisk utredning. Den ska lägga grunden till ett helt nytt sätt för journalistiken att kunna fylla sin demokratibärande roll, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i GP.

Ärendet brådskar. Utredningen ska presenteras senast den 30 april 2016, men redan 31 oktober i år ska utredaren göra en bred analys av det föränderliga medielandskapet, klargör Bah Kuhnke i sin debattartikel. En referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier ska dessutom knytas till utredningen. Inom de närmaste veckorna kommer regeringen vidare att presentera en proposition om ett reformerat presstöd.

Direktiven för den nya mediepolitiska utredningen listar Bah Kuhnke i fyra punkter:

– Utredningens utgångspunkt ska vara de demokratiska effekter medieutvecklingen och våra förändrade konsumtionsmönster av media har.

– En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska verktyg för journalistik oavsett distributionsform som kan ersätta dagens pressstödsmodell.

– Utredningen ska ta geografiska hänsyn och hitta sätt att öka möjligheten för allmänheten att ta del av journalistik som ”präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor”.

– Samernas status som urfolk samt de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det gäller de nationella minoritetsspråken skabeaktas i utredningen liksom mediebehoven för personer med funktionsnedsättning liksom biblioteksväsendets framtida roll.

I debattartikeln beskriver Bah Kuhnke hur digitaliseringen har ökat tillgången på information dramatiskt. Samtidigt utgår fortfarande de mediepolitiska verktygen från en nyhetskonsumtion via papperstidning. Presstödet - som baseras på den abonnerade tidningsupplagan resulterar i dag i praktiken att tiotals miljoner kronor avsedda för att stärka konkurrensen och öka mångfalden i stället stärker saldot i statskassan – en bromsande effekt, betonar hon.

Kulturministern ser den lokala journalistiken som särskilt utsatt, fler än 120 lokala tidningsredaktioner har lagts ned sedan 2005:

”För demokratin är detta ett stort problem. Om medborgarna ska kunna ta en aktiv del i det demokratiska samtalet, påverka och kritiskt granska samhället så behövs fria medier. Det kan inte ersättas av hörsägen, populism eller tillrättalagda statliga informationsinsatser”, inskärper kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Anders Ingvarsson är chefredaktör för Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter, som står kvar sedan Dagbladet i Sundsvall drabbats av nedläggning. Han hoppas att utredningen föreslår en större tillgänglighet till mobila bredband och internetuppkoppling på landsbygden.

– Det är avgörande för morgondagens mediekonsumtion. Nyhetsutbudet digitaliseras i allt högre takt, men långt ifrån alla av våra läsare kan ta del av vårt digitala utbud på grund av bristande internetuppkoppling. Direktiven för den nya utredningen låter lovvärda för vem tar ansvaret för lokaljournalistiken om inte de lokala mediehusen? Public service gör ett jättebra jobb, men når inte ändå ut för de har inte tillräckligt många journalister lokalt, säger han till DN.

Jonas Nordling, ordförande för Svenska journalistförbundet, hoppas i sin tur på ett undanröjande av de politiska hinder som föreligger för att säkerställa en livaktig och fri press.

– Det krävs snabba beslut när det gäller digital moms, reklamskatt, finansiering av public service och en förändring av presstödssystemet, och i alla fall presstödet verkar ju ligga i den här utredningen. Ska pressen överleva krävs det så få hinder som möjligt. Journalistens roll i demokratin skulle däremot kunna läggas som tilläggsdirektiv på Demokratiutredningen som redan finns, det hade blivit både snabbare och mer kostnadseffektivt att vidga den, säger han. 

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.