Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

"Ugglan" hoar gratis på nätet

Sök på ordet "Djefvul" och läs förklaringen skriven av August Strindberg. Nu finns Nordisk familjebok på nätet, en nationalskatt med 45.000 faksimilsidor - helt gratis.

Bakom idén och arbetet står Projekt Runeberg vid Linköpings universitet som just nu håller på att lägga ut den andra upplagan av Sveriges största uppslagsverk på nätet, den så kallade Ugglan.

Projektet ingår i ett ideellt initiativ som ska göra äldre nordisk litteratur tillgänglig på nätet för alla. Projekt Runeberg grundades för tio år sedan och i dag arbetar en liten oavlönad redaktion vid universitetet och några hundra frivilliga medhjälpare över hela internet.

- Jag var datastudent i Linköping samtidigt som internet slog igenom. Vi funderade på hur det nya mediet skulle kunna användas. Publiceringen genom webben var då fullkomligt okänd. När jag såg att det framför allt lades ut engelska och amerikanska texter på nätet drog jag i gång Projekt Runeberg, säger initiativtagaren Lars Aronsson, som än i dag leder arbetet.

I dag finns 300 äldre böcker, främst skönlitterära, utlagda på nätet. Också de helt gratis. Dessutom vissa översättningar som Carl-

August Hagbergs lysande tolkningar av Shakespeares pjäser.

- Nordisk familjebok stod högt på önskelistan, men det var först när vi förstod hur vi ville använda faksimiltekniken som projektet tog fart år 2001, säger Lars Aronsson.

- Vi skannar varje sida precis som de ser ut i uppslagsverket, en så kallad faksimilbild. Sedan kör vi dessutom ett OCR-program på sidorna. Då går det att söka, behandla texten och att snabbt ladda ner en sida med ett vanligt modem. När allt är klart ska det gå att söka på varje ord i hela lexikonet, alltså inte bara på varje uppslagsord, säger Lars Aronsson.

38.000 sidor ligger redan ute på nätet i faksimil. Allt som allt ska det bli 45 000 sidor. Hela Nordisk familjeboks första upplaga är redan skannad och av den andra upplagan återstår bara de åtta första banden.

- Skanningen och OCR är maskinella rutiner och görs hos Runeberg i Linköping, medan indexeringen av uppslagsorden kräver en mänsklig insats. Här får vi hjälp av alla de frivilliga medhjälpare som vi har kontakt med via e-post. Eftersom det inte finns något budget finns heller ingen fastlagd tidsplan. Några band har redan fått OCR, men mycket är kvar att göra åt det praktiska indexet. Just nu räknar vi med att allt blir klart någon gång nästa år.

Fakta/Nordisk familjebok

Benämningen av det klassiska uppslagsverket Nordisk familjebok är onekligen originellt, för trots namnet är det en brett upplagd encyklopedi som täcker hela världen. De två första upplagorna tillkom innan lexikonen började anamma ett sakligare språk fullt med förkortade formuleringar. I Nordisk familjebok är många av de längre artiklarna fortfarande små litterära uppsatser.

Första upplagan gavs ut 1874 till 1899. Den utökades ständigt från ursprungligen tänkta 6 band till 18. Det är i denna första upplaga som uppslagsordet "Djefvul" skrivits av August Strindberg.

Den andra upplagan, populärt kallad "Ugglan" eftersom det finns två olika inbindningar med ugglor på bokryggen, kom ut 1904-1926. Många sätter Ugglan med sina 38 band högst av alla svenska uppslagsverk, trots att den senare utgivna Svensk uppslagsbok på 32 band är den vetenskapligt mer korrekta och modernare.

En moderniserad variant på 23 band blev den tredje upplagan som började ges ut tre år innan Ugglan var helt avslutad. Dessutom utkom ytterligare en fjärde upplaga med 22 band under 50-talet. Projekt Runeberg ger ut Nordisk familjeboks två första upplagor.

Fakta/Uppslagsverk på nätet

Samtidigt som Nordisk familjebok blir tillgänglig på nätet finns också stora moderna uppslagsböcker som Nationalencyklopedin och Encyklopaedia Britannica på webben. De är dock inte gratis.

Nationalencyklopedin kommer sannolikt aldrig mera att tryckas på papper. Den finns också på cd och dvd, men även här är nyckeln internet, där man når informationen på nolltid och där den kan vara helt uppdaterad.

Försäljningen av uppslagsverk sjunker drastiskt. År 1998 köpte svenskarna uppslagsverk för 150 miljoner kronor. I dag ligger den siffran under 50 miljoner. Utvecklingen är liknande i övriga världen.

Värsta konkurrensen för ett uppslagsverk på internet är sökmaskiner som Alta Vista och Google. Å andra sidan finns inga kontrollerade och faktagranskade sakförhållanden på nätet. Risken för en osorterad massflod av träffar är också stor. Här går det att konkurrera med betaltjänster för utvald och tillförlitlig information.

Bild

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.