Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Kultur

Utredning om Arkdes får hård kritik

Kerstin Brunnberg, tf överintendent på Arkdes och Maria Lantz, rektor på Konstfack.
Kerstin Brunnberg, tf överintendent på Arkdes och Maria Lantz, rektor på Konstfack.

Skapa två nya myndigheter som delar på uppdraget för arkitektur, form och design​, det är ett av förslagen som kommit in efter att utredningen ”Gestaltad livsmiljö” gått på remissrunda. Många instanser är starkt kritiska.

311 remissinstanser har gett sina synpunkter på utredningen ”Gestaltad livsmiljö” som på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på ny politik för arkitektur, form och design​. Som DN tidigare berättatär ett av förslagen i utredningen att Statens arkitektur- och designcenter (Arkdes) ska ombildas till ”Myndigheten för gestaltad livsmiljö” som inte ska syssla med utställningsverksamhet utan fungera som en mötesplats för branschen.

Bland remissinstanserna finns både kritiska röster och bifall för utredningens slutsatser. Men de tunga remissinstanserna inom design- och arkitekturområdet framför alla kritik mot planerna på omorganisation. Konstfacks rektor Maria Lantz står för ett av de mer spektakulära förslagen och menar att Arkdes i stället ska slås ihop med Statens konstråd samtidigt som ett nytt museum för design inrättas.

– Vad vi ser är att gestaltad livsmiljö är ett väldigt viktigt men också stort område, säger hon. Genom att skilja ut designfältet, som ju är ett ämnesfält som är i ständig utveckling, tror vi att Sverige vinner på att ha det i ett eget museum där både historia och utopiska idéer kan visas.

Maria Lantz förslag innebär därmed att det skapas ett råd för konst och arkitektur som bland annat skulle ansvara för formgivning av offentliga miljöer.

– Vi tycker att Sverige i jämförelse ligger väldigt väl till när det gäller att formge med omsorg om medborgaren, där konstnärer och arkitekter framgångsrikt har samarbetat, säger Maria Lantz och nämner exempel som lekplatser, parker och tunnelbanestationer.

– Men vi står nu inför enorma utmaningar, med bland annat renoveringen av miljonprogrammet och nya bostäder som behöver byggas. Vi tror att gestaltningsfrågorna, också i förhållande till hållbarhetsmålen, måste diskuteras gemensamt.

 

Kerstin Brunnberg, tillförordnad överintendent på Arkdes, tycker att utredningen i stort är bra men vill inte se någon ny myndighet.

 

Det är motsägelsefullt att vi inte ska fortsätta med utställningar, vi är ju till för att medborgarna ska förstå mer om arkitektur och design.– Det är motsägelsefullt att vi inte ska fortsätta med utställningar, vi är ju till för att medborgarna ska förstå mer om arkitektur och design. Det finns redan massor med forum för branschen, men vi är ju till för medborgarna, säger hon.

Hon efterlyser också ett större fokus på innehåll i verksamheten och är trött på förslagen om nya omorganisationer.

– Jag fattar inte varför man sysslar med organisationsförändringar, det tar fokus från vad vi ska göra på riktigt, säger hon. Det hade varit bättre att ge Boverket fler uppgifter, eller säga till oss att ”ni får anstränga er för att samarbeta med fler aktörer”.

Kerstin Brunnberg är inte heller förtjust över Maria Lantz förslag om ett separat designmuseum.

– Arkdes har uppdraget att göra utställningar som visar designens betydelse och ska bara vara en av många aktörer. Att säga att Arkdes inte ska ägna sig åt att lyfta design och form det är säga stopp för idéer och kringskära kreativitet, knappast något som gagnar en vetgirig allmänhet, säger hon.

Statens konstråd tillhör också de hårda kritikerna av förslagen och menar att utredningen inte gjort det den föresatt sig, till exempel att utreda hur själva begreppet ”gestaltad livsmiljö” ska användas. Man skriver också ”utredningens förslag till den nya Myndigheten för gestaltad livsmiljö inte stärker utan tvärtom försvagar politikområdet gestaltad livsmiljö”.

Även andra tunga remissinstanser är kritiska till förslaget att skrota Arkdes. Både Statens kulturråd och Stockholms kulturförvaltning menar att Arkdes i stället bör få nya riktlinjer för att uppfylla de nya mål som presenteras i utredningen. Även Boverket, Konstnärsnämnden och flera andra myndigheter avstyrker förslaget till ny myndighet. Men många av remissinstanserna framhåller också att de ser positivt på utredningens övergripande mål med den nationella politiken och viljan att stärka politikområdet arkitektur, form och design​ i stort.

Utredningen ”Gestaltad livsmiljö”.

I ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” som överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke 14/10 har utredaren Christer Larsson föreslagit en ny politik för arkitektur, form och design.

Utredningen har tagit fram nya mål för politiken med fokus på ett hållbart samhälle. De ska uppnås med hjälp av en ny myndighet, en riksarkitekt på Statens fastighetsverk, utbildningssatsningar, en utvecklingsfond, internationellt utbyte, medborgardialog och ett wild card-system för att öka mångfalden. Nuvarande Arkdes, Statens centrum för arkitektur och design, ska enligt förslaget ombildas till Myndigheten för gestaltad livsmiljö som inte har något museiuppdrag.

311 remissinstanser har nu gett sina synpunkter på utredningen. Bland de som tycker till finns både privata och offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå inom bland annat stadsplanering, arkitektur, utbildning och konst.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.