Hoppa till innehållet

Hemlighus, spörja och änne – vad betyder orden?

Testa dina kunskaper i veckans språkkviss. Definitionerna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.
DN Text

1 av 12

Vad betyder cirkulationsplats?

Nästa fråga

2 av 12

Vad betyder hemlighus?

Nästa fråga

3 av 12

Vad betyder gramse?

Nästa fråga

4 av 12

Vad betyder abundans?

Nästa fråga

5 av 12

Vad betyder logera?

Nästa fråga

6 av 12

Vad betyder mödosam?

Nästa fråga

7 av 12

Vad betyder sinnelag?

Nästa fråga

8 av 12

Vad betyder fluidum?

Nästa fråga

9 av 12

Vad betyder spörja?

Nästa fråga

10 av 12

Vad betyder änne?

Nästa fråga

11 av 12

Vad betyder accidentell?

Nästa fråga

12 av 12

Vad betyder abskissa?

Du har svarat på 0 av 12 frågor