Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-10-26 00:09

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur/replik-zaremba-har-fel-om-aldrevarden/

Kulturdebatt

Replik: ”Zaremba har fel om äldrevården”

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Maciej Zarembas artikel ”Varför fick de äldre dö utan läkarvård?” har väckt stor uppmärksamhet. I en replik svarar nu Björn Eriksson och Johan Bratt, två av de ansvariga för vården i Stockholm, på Zarembas artikel.

Det är viktigt att granska vården på särskilda boenden för äldre under pandemin.

Men den text som Maciej Zaremba publicerade i DN kultur den 13 oktober innehåller så många faktafel att den inte kan läggas till grund för en sådan diskussion.

De rör sig inte om tolkningar. Det handlar om rena felaktigheter.

Maciej Zarembas retorik bygger på att det finns ett ”ljusskyggt” och ”hemligt” dokument som gjort att personalen på Stockholms särskilda boende tillåtit att gamla patienter fått ”dö utan läkarvård”. Dokumentet tillskrivs en person som anställts vid Region Stockholm utan att uppfylla de krav som ställdes för tjänsten.

Allt detta är fel.

Det dokument som refereras till är en offentlig handling som bland annat publicerats på en öppen webbplats. Det har också lämnats ut till många redaktioner, bland andra till Dagens Nyheter. Dokumentet finns här för den som vill läsa det.

Dokumentet är alltså, och har alltid varit i högsta grad offentligt.

Maciej Zaremba har därmed objektivt fel.

Dokumentet i fråga har rubriken ” Styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av Covid-19”.

Johan Bratt, chefläkare.
Johan Bratt, chefläkare. Foto: Thomas Karlsson

Det var en del av den omställning vården i Region Stockholm tvingades till under pandemin. Det handlar bland annat om förstärkningar av vården vid särskilda boenden för äldre. Det handlade om att geriatriska avdelningar skulle förstärkas och att utvidga uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet och jourläkarbilarna så att de även ska kunna användas vid särskilda boenden för äldre. Där finns också riktlinjer om hur patienter ska bedömas om de skulle behöva annan vård än den som ges på boendet. Mer om detta senare.

Det allvarligaste är dock att Maciej Zaremba utan belägg anklagar hundratals sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer för brott mot yrkesetiken och troligen även lagen

Dokumentet är ett beslut i den särskilda regionala sjukvårdsledningen (RSSL) som inrättades den 7 februari för att samlat leda hälso- och sjukvården under pandemin.

Beslut i RSSL fattades av fem läkare. Två infektionsläkare, en reumatolog, en akutläkare och en kardiolog turades om med att vara den yttersta beslutsfattaren. Till grund låg alltid den bästa expertis som våra regionala och ofta nationella experter hade att delge. Beslut föregicks av en genomgång med vårdens experter och i det här fallet med samlade råd från de som kan äldres behov bäst – geriatriker. Den dag då det aktuella dokumentet beslutades var chefläkare Johan Bratt den som formellt tog beslutet.

Det var alltså inte ett beslut av en byråkrat.

Det var ett beslut av en läkare.

Maciej Zaremba har därmed fel även på denna punkt.

Den byråkrat som Maciej Zaremba påstår ”står bakom” de styrande riktlinjerna för patientflöden utanför sjukhusen heter Christoffer Bernsköld.  Enligt Maciej Zaremba är Bernsköld ansvarig för ”all sjukvård i Stockholm utanför akutsjukhusen” och ”chefen för sjukvården på äldreboenden”. Vilket han inte är. Han är anställd vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, en förvaltning som ingår avtal om den vård som bedrivs i Stockholm och är inte en vårdgivare. På förvaltningen är han en kvalificerad enhetschef vid enheten för allmänmedicin, vilket är långt ifrån att vara ansvarig för mer än hälften av regionens vård. Han är inte ens chef på avdelningen. Avdelningschefen heter Anna Ingmanson.

Allt detta vet Maciej Zaremba.

DN Kultur 13 oktober.
DN Kultur 13 oktober.

Det allvarligaste är dock att Maciej Zaremba utan belägg anklagar hundratals sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer för brott mot yrkesetiken och troligen även lagen.

”Men redan nu vet vi säkert: att det räcker med en ljusskygg order från regionen för att en del läkare, sjuksköterskor och andra skall glömma både yrkesetiken och troligen också lagen.”

De särskilda boendena är en kommunal verksamhet. Där ska det enligt lag finnas en verksamhetschef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska på boendet. Och det ska finnas läkare inom de vårduppdrag, läkarinsatser i särskilda boende för äldre, som åligger regionen som huvudman. Sammantaget handlar det om hundratals personer med både formellt och yrkesetiskt ansvar för omkring 15 000 äldre vid särskilda boenden för äldre.

Maciej Zaremba påstår alltså att dessa yrkespersoner skulle tolka en formulering i ett dokument som att de ska tillåta sjuka äldre att dö utan läkarvård och att ordinera palliativ vård utan läkarundersökning och fullgott medicinskt underlag. De skulle också bortse från att det klart och tydligt står i riktlinjerna att patienter ska prioriteras ”utifrån medicinska behov och nytta av vård” och att en ”individuell bedömning alltid ska göras”.

Under hela pandemin har det funnits relativt gott om tillgängliga vårdplatser inom intensivvården, vid akutsjukhusen och inom geriatriken

Dessa verksamhetschefer, läkare och sjuksköterskor skulle alltså ha struntat i att göra individuella bedömningar av sina boenden och patienter. Trots att de förra har det formella ansvaret enligt lagen. Det är ett helt orimligt antagande.

Maciej Zaremba har dessutom objektivt fel när han påstår att ingen läkarvård har givits på särskilda boenden. DN har ju själva tidigare rapporterat om hur många läkarbesök, fysiska och distansbesök som har gjorts på SÄBO under pandemin. Under perioden januari-juli utfördes 29 676 fysiska läkarbesök och 16 321 distansbesök. De senare ökade efter det att Socialstyrelsens utfärdat riktlinjer om att begränsa antalet fysiska besök för att minska smittspridningen den 7 april.

Men har det inte skett några fel överhuvud taget?

Det kommer att visa sig i de utredningar regionen, IVO och coronakommissionen gör att varken den regionala särskilda sjukvårdsledningen eller att alla vårdgivare har varit felfria. Det vore lika fel att kategoriskt förneka att det kan ha förekommit fel inom äldreboenden som att påstå att det förekommit systematiskt, vilket Maciej Zaremba gör

Maciej Zarembas kritik handlar alltså om ett styrande regelverk för hur patienter skulle tas om hand utanför akutsjukhusen. Det är daterat 20 mars 2020.

Nio dagar tidigare hade WHO deklarerat att covid-19 var en pandemi. I Region Stockholm hade flera personer med covid-19 avlidit och erfarenheter från Italien visade att vården snabbt kunde bli överbelastad. Situationen försvårades ytterligare då det saknades skyddsutrustning i vård och omsorg och möjligheten att brett provta personer för covid-19 var starkt begränsad då det saknades allt från reagens och analyskapacitet till testpinnar.

Kort sagt: I mitten av mars var det en dålig situation och allt talade för att det skulle bli värre. I värsta fall mycket värre.

Hälso- och sjukvårdsdirektören och RSSL arbetade under hela pandemin efter devisen att hoppas på det bästa, men planera för det värsta. Och att sjukvårdskapaciteten vid sjukhusen hela tiden skulle ligga steget före behovet av sjukhusvård. Målet var att undvika att behöva välja mellan patienter med behov av sjukhusvård för att det inte fanns tillgång på vårdplatser. Det behövde aldrig göras. Under hela pandemin har det funnits relativt gott om tillgängliga vårdplatser inom intensivvården, vid akutsjukhusen och inom geriatriken.

Socialstyrelsen hade riktlinjer för hur en sådan prioritering vid brist på vårdplatser skulle göras – dessa behövde inte användas.

Covid-19 är en fruktansvärd sjukdom. Vi lär oss och har lärt oss mycket under de månader vi har känt till den nya sjukdomen. Vård- och omsorgspersonal har under pandemin upplevt hjälplöshet och frustration i sin vilja och ambition att göra sitt bästa för att ta så god hand som möjligt om våra allra sköraste patienter. Att då kollektivt bli anklagad för att ha åsidosatt sin yrkesetik och troligen också lagen utan att det finns mycket tydligt underlag för anklagelsen är både sorgligt och oacceptabelt.

Att den här pandemin har varit en tragedi för många av våra sköraste äldre och deras närstående står bortom allt tvivel. Det gäller både de som bor vid äldreboenden och de som har behövt isolera sig i sina hem utan kontakt med närstående och vänner. Många närstående och vänner har fått besked om att en älskad person har avlidit utan att de kunnat komma på besök under den sista tiden.

Därför ställs det särskilda krav på att beskriva händelseförloppet korrekt och med stor respekt. Det har inte gjorts i detta fall.

Läs Maciej Zaremba på DN Kulturdebatt: ”Varför fick de äldre dö utan läkarvård”

Läs Maciej Zarembas svar på repliken: ”De hänvisar inte till det dokument jag har skrivit om”

Ämnen i artikeln

Kulturdebatt
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt