Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-12-08 09:53

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur/sven-eric-liedman-den-nya-regeringen-bedriver-en-slakt-pa-sverige-som-kunskapsnation/

KULTURDEBATT

Sven-Eric Liedman: Den nya regeringen bedriver en slakt på Sverige som kunskapsnation

En av de verkliga strykpojkarna i budgeten är folkbildningen, skriver Sven-Eric Liedman.
Foto: Jenny Ingemarsson, Paul Hansen

Folkbildningen har länge varit ett hatobjekt för Sverigedemokraterna. Nu vill den nya regeringen trycka till folkhögskolor och bildningsförbund. Kanske vill dagens makthavare bli fria från kunskapen för att kunna vältra sig i sina egna förutfattade meningar, skriver Sven-Eric Liedman.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Sverige ömsar skinn. Det är ett nytt land som vi yrvaket försöker orientera oss i.

Förändringen går så snabbt nu att vi inte hinner vänja oss. Omvärlden gör det än mindre. Bilden av 1900-talets Sverige dröjer kvar. Valresultaten 2022 väcker häpnad runt om i världen. Några gläder sig men fler är oroade och bedrövade. Många tror att det bara är en tillfällig avvikelse från det normala.

Men är det verkligen det?

I den budget som den nya finansministern lagt fram är det många områden som fått drastiskt minskade anslag. En av de verkliga strykpojkarna är folkbildningen.

Folkbildningen har länge varit ett hatobjekt för Sverigedemokraterna. Nu har de fått sin chans att trycka till folkhögskolor och bildningsförbund och det med besked. Moderaterna har aldrig brytt sig om människors lust att under fria former lära sig nytt. Och Liberalerna – ja, de säljer så gärna sin själ för några ministerposter.

De som kommenterar den nya budgeten säger inte mycket om slakten på folkbildningen. Kanske skulle de reagera lite mer om de betänkte att just folkbildningen är Sveriges, eller rättare sagt Skandinaviens enda originella bidrag till utbildningens och undervisningens historia. Från förskola till universitet har vi annars hämtat allt utifrån.

Men folkhögskolor, bildningsförbund och studiecirklar är ingen import. De äldsta folkhögskolorna är danska, men Sverige kom snart efter, redan på 1860-talet. Studiecirkeln är en helt svensk uppfinning.

Folkbildningen är ett avgörande inslag i de svenska folkrörelserna. Man kan inte förstå det nutida Sverige utan dem. De skulle inviga bonde- och arbetarbefolkningen i bildningens värld. Vetenskap och konst skulle inte förbli privilegier för en elit. Den moderna världsbilden skulle spridas till folket och Strindberg och Fröding bli tillgängliga för alla.

Det är märkligt att SD, som säger sig måna om det äktsvenska, avskyr detta ett av de viktigaste bidrag till världen som det gamla Sverige gett

Det är märkligt att SD, som säger sig måna om det äktsvenska, avskyr detta ett av de viktigaste bidrag till världen som det gamla Sverige gett. Partiet äcklas av själva tanken att kunskaper som de själva förkastar skulle kunna bli en folklig egendom. Hellre ser de att människor befinner sig bakom okunnighetens slöja.

Däremot stödjer Sverigedemokraterna numera de svenska skolkoncernerna. För 30 år sedan hämtade den naiva regeringen Bildt idén om skolpengen rakt av från Milton Friedman, en nyliberal amerikan som var på modet då. På sikt öppnade den därmed vägen för den rad av skolkoncerner som numera förstör den en gång tämligen jämlika svenska skolan. SD nickar bifall.

SD är ett förvirrat men mäktigt parti.

Guillaume Chapron heter en ekolog som arbetar vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Nu varnar han för att svensk miljöpolitik är en fara för den biologiska mångfalden i Europa. Han nämner bland annat det svenska skogsbruket med alla dess kalhyggen.

Varningsorden publiceras i Science, en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter. Enligt Chapron har Sverige en sällsynt förmåga att finna kryphål i lagstiftningen för att därmed slippa vidta de åtgärder som krävs.

Den svenska skogspolitiken har varit en skandal i många år. Skogen kalhuggs med sällsynt hänsynslöshet. Vi brukar förfasa oss över Bolsonaros framfart i Amazonas. Sverige är inte mycket bättre.

Eländet har pågått oavsett vilken regering vi haft. Nu, med den nya bensinstinkande ministären Kristersson, kan det bara bli värre.

Chapron påpekar att Sverige har en gott anseende för sin miljöpolitik. Han säger ingenting om anledningen. Men den är inte gåtfull. Landet var tidigt ute med varningar för den miljöförstöring som pågick under decennierna efter världskrigen. Det var Sverige som arrangerade det första stora klimatmötet i FN:s regi 1972. Den ansvarige hette Ingemund Bengtsson och var vid tidpunkten jordbruksminister. Hur många minns honom i dag?

Tidlös studiecirkel.
Foto: PONTUS DAHLMAN

Sverige var också tidigt med varningar för samtidens klimatförändringar. Det lysande namnet var Bert Bohlin, en oerhört kunnig, nyanserad och karismatisk meteorolog. Det lyste om honom när han utvecklade sambanden mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen nere på vår nivå. Forskningsresultaten var då ännu omstridda, men Bohlin var framgångsrik i att övertyga många både i Sverige och internationellt om sina forskningsresultat.

I dag råder det ingen tvekan om sambandet. Världen blir varmare. Varje vettig människa som är någorlunda informerad om sakernas tillstånd bör ändra sina levnadsvanor och därtill försöka påverka opinionen i en riktning som på sikt kan rädda vår framtid.

Men Sveriges nya regering arbetar i motsatt riktning. Bilen är dess heliga ko, bensin och diesel dess livselixir. Finansministern konstaterar att vi inte kommer att nå klimatmålen. Hon rör inte en min. I valet mellan livet och pengarna väljer hon pengarna.

Finansministern konstaterar att vi inte kommer att nå klimatmålen. Hon rör inte en min. I valet mellan livet och pengarna väljer hon pengarna

Och i bakgrunden till denna regering finns hela tiden SD och Jimmie Åkesson. Det är på hans nåder som regeringen har makten. Myndigt förkunnar han att han ”inte sett något vetenskapligt stöd” för någon klimatkris.

Till detta skulle man kunna säga att han under sina ofullbordade studier vid Lunds universitet uppenbarligen inte hann lära sig vad ”vetenskapligt stöd” innebär. Han talar som en ren ignorant.

Men det är säkert bara som han gör sig till. Åkesson räknar kallt med att tillräckligt många litar på honom, vilka dumheter han är kläcker ur sig. Han kan utan vidare påstå att Sveriges utsläpp är så små i jämförelse med Kinas att de inte spelar någon roll. Naturligtvis vet han att Kinas befolkning är mer än 100 gånger så stor som Sveriges och att en genomsnittlig kines släpper ut mindre än en genomsnittlig svensk. Vi svenskar tillhör de värsta utsläpparna. Att vi bara utgör en dryg promille av jordens befolkning förändrar inte den saken.

Men vad bryr sig Åkesson om sådana fakta?

Donald Trump var och är den store lögnmästaren, men de ledande sverigedemokraterna är inte heller dåliga. Grundmurade kunskaper behandlas som luft

Den extrema nationalistiska höger som spelar en viktig roll runtom i världen har ett fritt förhållande till sanningen. Donald Trump var och är den store lögnmästaren, men de ledande sverigedemokraterna är inte heller dåliga. Grundmurade kunskaper behandlas som luft. Den biologiska evolutionen kan inte ifrågasättas av någon med elementära insikter i ämnet – men den andre vice talmannen Julia Kronlid gör det med argumentet att ”det var så längesen”.

Nobelpristagaren Paul Nurse påpekar i sin underbara lilla bok ”Vad är liv?” (2021) att vi nu vet att människor biologiskt sett är enastående lika varandra, oavsett både kön och ras.

Extremhögern, däremot, betonar ständigt människors olikhet. De ytliga skillnaderna får den att dra hisnande långtgående slutsatser.

Men menar de inte att skillnaderna snarare är miljömässiga, alltså kulturella? Kanske. Deras relation till god kunskap är lika fri på det området. De behandlar kulturer som ett slags enheter som bara kan hotas av främmande influenser.

Varje historisk eller sociologisk studie visar att kulturer tvärtom alltid präglas av inflytanden utifrån. Sedan några decennier lever vi i en motsvarighet till antikens hellenism. Nu är det inte den grekiska utan den nordamerikanska kulturen som genomsyrar stora delar av världen. Men liksom den grekiska ingår den otaliga legeringar. Den svenska varianten är en av många. USA är mönsterlandet, men våra egna mönster är ändå kraftigt avvikande. En gång var vi präglade av tysk kultur. Under en period var Frankrike vägledande för svensk överklass.

I dag vill den nya regeringen tillbaka till de gamla bråddjupen mellan fattig och rik

Och visst finns det äktsvenska inslag också. Det sällsamt ojämlika landet blev under senare delen av 1900-talet ett mönster av jämlikhet. I dag vill den nya regeringen tillbaka till de gamla bråddjupen mellan fattig och rik.

Sverige blev under 1700-talet också en kunskapsnation att räkna med. Traditionen är inte död. Vi har goda universitet. Men dagens makthavare vill bli fria från den för att kunna vältra sig i sina egna förutfattade meningar. Det ger en underbar handlingsfrihet att till exempel först bestämma sig för vilka energikällor man vill ha – kärnkraft! – och sedan hyra in människor som är experter på den. De som har överblick över hela energiområdet behöver man då inte lyssna till. Vi i SD och regeringen vill inte ha vind- och solkraft. Vi vill inte veta vad som är billigare och säkrare.

Den nya regeringen är en skandal. Men skandalen var väl förberedd. De senaste årens socialdemokratiska politik var ett under av vaghet och velighet. Se bara på Nato-frågan. Den skulle bort från valrörelsen; alltså svängde man 180 grader efter det ryska anfallet på Ukraina. Men i stället fylldes valrörelsen av högerns frågor om invandring, brott och fängelser.

De var rätt tyst om de viktigaste frågorna, välfärden, vården, skolan. Jämlikheten.

Det som krävs nu är en bred politisk samling där man förmår teckna bilden av ett helt annat, mänskligt samhälle där bensin och diesel inte omöjliggör en hållbar framtid och där människor inte bedöms efter yttre kännetecken.

Vi måste tänka oss en annan verklighet än den som de nya härskarna försöker spärra in oss i.

Är Trumpanhängarnas svaga valresultat i USA ett tecken på att vinden för lögnhalsarna håller på att mojna?

På vägen dit kan man samla på hoppfulla tecken. Till exempel: Är Trumpanhängarnas svaga valresultat i USA ett tecken på att vinden för lögnhalsarna håller på att mojna? Det vet vi inte ännu.

I USA som i Sverige är den aggressiva nya högern ett mycket manligt projekt. Kvinnor röstar mer vänster.

Varför är det så? Har det att göra med männens allt svagare skolresultat? De är kanske mer benägna i att vända sig bort från ett vetande som blev dem förhatligt redan på skolbänken?

Nej, vi ska inte spekulera i något som skulle kräva en grundlig undersökning. Vi ska i stället försöka förbättra möjligheterna till en bred samling mot den höger som nu har makten. Visst finns väl det möjligheter till en radikalare socialdemokrati, ja kanske en borgerlighet till vänster om nyliberalismen?

Vi är många som vantrivs i det nya Sverige. Låt oss se vad vi kan göra tillsammans.

Läs mer:

Sven-Eric Liedman: Det stora problemet med svensk politik är idélösheten

Björn Wiman: Regeringens nya politik ser ut som ett skämt

Ämnen i artikeln

Kulturdebatt
Tidöavtalet
Utbildning
Klimatet

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt