Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-23 18:12

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/enfaldigt-att-forbjuda-rasistiska-organisationer/

Ledare

Fel att förbjuda rasistiska organisationer

Motbjudande. Men bör inte förbjudas. Foto: Roger Turesson

När rasismen i Europa växer är det angeläget att regeringen reagerar. Men inte hur som helst. Att lagstifta mot den rasistiska organiseringen vore varken effektivt eller i enlighet med rättsstatens principer.

Med hänvisning till kraven i FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering har regeringen tillsatt en kommitté som ska utreda ett förbud mot rasistiska organisationer. Man vill också se om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i sådana sammanslutningar.

Rasismen är ett hot mot samhället, som på intet sätt är under kontroll. I Almedalen förra året inkom dubbelt så många brottsanmälningar till polisen som under 2017 års politikervecka. 

Många muslimer vittnar om sin rädsla att drabbas av islamofobiska hatbrott. Och det finns en utbredd diskriminering mot svenskar med afrikansk eller annan ickeeuropeisk bakgrund.

Men den som följt utvecklingen i exempelvis Tyskland, vars historia i sig själv borde ha vaccinerat befolkningen från rasism, inser att ett förbud inte minskar risken för högerextremism.

EU-kommissionen och EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerade förra veckan en rapport om europeiska judars upplevelser av hatbrott, diskriminering och antisemitism. Det framgår att antisemitismen kraftigt begränsar judars liv. Främst unga drabbas. 40 procent uppger att de på grund av den hotfulla stämningen går i emigrationstankar.

I några av de länder som studerades i rapporten har man implementerat ett förbud mot rasistiska organisationer. Regeringens utredning ska titta på hur den lagstiftningen har fungerat och vad den fått för konsekvenser.

Men den som följt utvecklingen i exempelvis Tyskland, vars historia i sig borde omöjliggöra att befolkningen dras till rasismen, inser att ett förbud inte minskar risken för högerextremism. Under den senaste tiden har antalet nynazistiska attacker ökat lavinartat i landet.

Det är inte troligt att ett förbud skulle ha den önskvärda effekten i Sverige heller. När en organisation förbjuds hittar de före detta medlemmarna snabbt ett annat sätt att bedriva sin verksamhet. 

Hets mot folkgrupp är ett brott i svensk lag sedan länge. De paragraferna kan tillämpas med större skärpa.

Oavsett hur lagen utformas kan de utarbeta strategier för att se till att de befinner sig på rätt sida av gränsen, utan att därför vara mindre hotfulla för utsatta grupper.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att vitmaktmiljöns aktiviteter är ett hot mot enskilda individer. Det är alldeles riktigt. Men, som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger till Ekot, dessa aktiviteter är redan straffbara. 

Hets mot folkgrupp är ett brott i svensk lag sedan länge. De paragraferna kan tillämpas med större skärpa. Våldsbrott kan självfallet lagföras. Och polisen har i uppdrag att bekämpa den terrorism som regeringen varnar för.

Dessutom pekar Nils Funcke på att ett förslag i linje med regeringens förslag skulle inskränka grundläggande fri- och rättigheter. I en liberal demokrati är demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten fundamentala.

I ett läge där partierna tävlar om att verka tuffast mot brottsligheten blir regeringens vilja att framstå handlingskraftig lättgenomskådlig.

Det går inte att förbjuda åsikter. Och det kan aldrig vara upp till politiker och jurister att avgöra vilka tankar människor får tänka.

Regeringens agerande i den här frågan är hattigt, ogenomtänkt och desperat. På så vis påminner det om det utspel som Säpo nyligen gjorde om ett förbud mot avrättningsfilmer.

I stället för att utarbeta seriösa strategier för att motverka att människor söker sig till de extremistiska miljöerna föreslås gång på gång dessa ineffektiva och grundlagsvidriga lagar, som man lätt kan förutse att experterna kommer att rata. 

I ett läge där partierna tävlar om att verka tuffast mot brottsligheten blir regeringens vilja att framstå som handlingskraftig lätt att genomskåda.