Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-26 19:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-vi-maste-erkanna-att-det-fria-skolvalet-inte-funkar/

Ledare

Erik Helmerson: Vi måste erkänna att det fria skolvalet inte funkar

Illustration: Magnus Bard

Skolvalet som det ser ut i dag fungerar inte. Men det måste reformeras, inte avskaffas.

Rätta artikel

Rätten att välja skola är en fråga som är tungt ideologiskt belastad. Är du till övervägande del liberal och/eller höger tenderar du att slå vakt om föräldrars och elevers rätt att välja – du föredrar frihet. Är du vänster plägar du se fördelar med att politiker, ”samhället”, beskär denna frihet till förmån för det allmännas, framför allt de svagaste elevernas, intresse – du lutar åt ”trygghet”.

Ändå visar återkommande undersökningar att detta inte är en stor stridsfråga. Svenskarna gillar sitt skolval. Före tidigt 1990-tal gick nästan alla i den närmaste skolan och hade liten chans att komma undan dålig undervisningskvalitet eller mobbning – eller bara att vidga sina vyer och skapa ett nytt sammanhang för sitt spirande liv. 

Det betyder förstås inte att allt är frid och fröjd. Vi liberaler och valfrihetsvänner måste kunna vara självkritiska; nuvarande svenska system fungerar illa. Valen är krångliga, alla väljer inte. De som gör det har ofta en kniven-på-strupen-känsla: fel skola riskerar mitt barns utbildning. Segregationen kvarstår, även om man kan tvista om hur mycket som är skolvalets fel och hur mycket som beror på var människor bor.

Det viktiga är inte hur skolvalet exakt ser ut, utan att undervisningen fungerar.

Lösningen är inte att återgå till 1990 års system utan att reformera dagens. I en ny rapport från Svenskt Näringsliv, ”En välfungerande skolmarknad”, ger Dany Kessel och Elisabet Olme ett par förslag. Bland annat måste själva söksystemet förenklas, så att man kan ansöka till alla skolor på ett enda ställe. 

Man måste också hitta en modell där föräldrar tryggt kan söka skolor i den ordning de vill att barnen ska gå där – inte som i dag, där man måste vara taktisk för att inte ett missat förstahandsval gör att man hamnar i den skola man valt i fjärde eller femte hand.

Men det viktiga är grundsynen. Att man är för ett fritt skolval betyder inte att man måste låsa sig i dagens uppenbart bristfälliga system. Det viktiga är dessutom inte hur skolvalet exakt ser ut, utan att undervisningen fungerar. 

Svensk skola har akuta problem. Var femte niondeklassare lämnar skolan utan att bli behörig till gymnasiet, ungefär lika hög andel går ut gymnasiet utan examen. Resultaten för dem som faktiskt går ut är fortfarande för svaga. Det är där de stora krafttagen krävs. Skolvalets avigsidor kan lösas med mindre åthävor. 

Men det måste finnas kvar. Någon kommer alltid att välja skola åt barnen. Frågan är om det ska vara politiker eller föräldrar.