Ett ideologiskt haveri - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ledare

Ett ideologiskt haveri

Avknoppningsskandalen handlar om pengar. Som grafiken i gårdagens DN tydligt visar låg priset som betalades för de enheter som Stockholms stad sålde under 2008 långt under deras faktiska värde. Sammanlagt fick staden 3,4 miljoner kronor. Uppskattningen som företagsvärderingsexperten Tomas Hjelström gjort på DN:s uppdrag visar att verksamhetens värde på den öppna marknaden i dag ligger närmare 82 miljoner kronor.

Gapet är så enormt att det varken kan förklaras av effektiviseringsvins­ter eller någon felbedömning. Den dåvarande borgerliga stadshusmajoriteten – med finansborgarrådet Kristina Axén Olin (M), skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) i spetsen – slumpade helt enkelt bort kommunala tillgångar.

Det nuvarande finansborgarrådet Sten Nordin (M) försvarar sig i DN med att det när han tillträdde hösten 2008 nästan var hans ”första ämbetsåtgärd att ändra regelverket efter påpekande från EU att man även skulle räkna in de immateriella värdena för avknoppningar”.

Försäljningsmodellen stoppades 2009, så personligen kan Nordin sägas ha tagit sitt ansvar. Men redan innan EU framfört sin kritik fanns starka skäl att ifrågasätta att anställda som ville ta över skolor, förskolor och hemtjänst inte behövde betala för mer än inventarierna.

Varken EU:s konkurrensregler eller kommunallagens förbud mot att gynna enskilda var några nyheter. Borgerliga politiker som drev linjen att verksamhet skulle knoppas av visste att det fanns svåra rättsliga komplikationer.

Kanske intalade de sig att deras syfte gjorde förfarandet lagligt. Det var ju inte för att gynna några personer på andras bekostnad som avknoppningarna genomfördes. Motivet var politiskt och strävan att hela kommunens verksamhet skulle effektiviseras genom framväxten av privata alternativ.

Att försäljningen bedrevs i en rättslig gråzon kunde dock inte undgå någon. I januari 2008 blev det ännu lite tydligare i och med att Sveriges Kommuner och landsting i en rapport slog fast att avknoppning enligt kommunallagen inte fick genomföras på ett sätt som innebar att enskilda näringsidkare gynnades.

På våren samma år presenterade Statskontoret en studie där det klargjordes att både kommunallagen och EG-rätten kräver konkurrensneutralitet. Ändå höll Stockholms borgerliga partier fast vid sin linje.

Det var varken okunnighet om de rättsliga hindren eller inkompetens som fick dem att under 2008 sälja verksamhet till underpris. Däremot kan de beskrivas som sin egen retoriks fångar.

I visionen om valfrihet och konkurrens som en väg till högre kvalitet på välfärdstjänsterna fyllde avknoppningen ett tydligt behov. Om de borgerliga sagt: ”Vi säljer kommunal verksamhet till högstbjudande”, hade politikens ekonomiska sida ställts i förgrunden. I stället var budskapet: ”Låt dem som känner verksamheten bäst själva driva den.”

På så sätt fick politiken en mjukare framtoning. Tonvikten låg inte på själva privatiseringen utan på det utrymme som skapades för verksamhetens eldsjälar. De anställdas entreprenörskap skulle frigöras och engagemanget bättre tas till vara.

Men i verkligheten kan de anställda sällan matcha stora privata företag i en öppen budgivning.

Därmed stod de borgerliga politikerna inför ett dilemma: Skulle de ge upp sin egen retorik om eldsjälar som driver verksamheten bättre än kommunen och erkänna att köparna i praktiken ofta skulle utgöras av resursstarka koncerner? Eller skulle de trots de rättsliga riskerna låta de anställa ta över verksamheten för ett belopp långt under marknadspriset?

De valde det senare. Ideologisk bekvämlighet sattes före respekten för både lagen och väljarna.

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.