Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-23 18:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/eu-behover-vassare-vapen-for-att-forsvara-demokratin/

Ledare

EU behöver vassare vapen för att försvara demokratin

Rättsstaten och demokratin utgör kärnan. Foto: Mickan Palmqvist

DN 30/6 2019. Under söndagen träffas EU:s regeringschefer för att försöka komma överens om en ny kommissionsordförande. Denna måste utrustas för att försvara rättsstat och demokrati. 

EU står inte helt värnlös när regeringar i dess medlemsländer ger sig på demokratin. Den slutsatsen kan man dra efter att EU-domstolen i veckan slagit fast att Polen agerat rättsvidrigt när ett stort antal domare tvångspensionerades förra året. I en demokratisk rättsstat ska domstolarna nämligen vara oberoende av den lagstiftande och exekutiva makten. 

Domslutet får inga omedelbara konsekvenser. När EU-kommissionen drog Polen inför rätta reagerade regeringen visserligen först med att ilsket slå ifrån sig, men den böjde sig sedan och lät domarna återvända till sina positioner. Kommissionen valde dock att gå vidare, den ville visa att den hade juridiskt på fötterna. Tack och lov var det också så.

Utslaget visar att unionen har ett verktyg för att bekämpa de regeringar som lagstiftningsvägen gröper ur rättsstat och maktdelning. Problemet är att det inte är skarpt nog.

Fidesz i Ungern och PIS i Polen har genomfört en snabb och bred offensiv mot demokratiska institutioner. Att pröva varje utfall var för sig tar tid – Bryssels jurister skulle hela tiden ligga flera steg efter. 

Och när den ungerske premiärministern Viktor Orbán tagit kontroll över det privata medielandskapet har det inte gjorts med lagstiftning, utan genom att mobilisera statens resurser och närstående affärsmän. Det är inte självklart att EU-domstolen kan stoppa alla sådana manövrer. 

På papperet utgör det som kallas artikel 7-förfarandet ett fullgott komplement. Genom det kan de andra EU-länderna ta ifrån ett land dess röst– och vetorätt i Europeiska rådet, vilket öppnar upp för att driva igenom ytterligare sanktioner. 

Det hade fungerat utmärkt om det handlat om att endast ett land hade problem med demokratin. Men eftersom det kräver enighet kan de polska och ungerska regeringarna hålla varandra om ryggen.

EU-kommissionen vill därför infoga ytterligare vapen i unionens arsenal. När långtidsbudgeten förhandlas fram i höst vill man inkludera möjligheten till ekonomiska sanktioner mot regeringar som ger sig på sina länders rättsstat, som det inte ska krävas konsensus för att genomföra.

Enligt den nya sanktionsmekanismen ska kommissionen kunna föreslå för Europeiska rådet att EU-bidrag fryser inne. Och om inte en majoritet röstar emot förslaget går det igenom. Ribban för att införa kännbara sanktioner sänks alltså drastiskt. 

Länder som bryr sig om att stärka unionens möjligheter att värna rättsstat och demokrati – inklusive Sverige – betalar mest.

Självklart vill inte Ungern och Polen att långtidsbudgeten ska innehålla några sanktionsmöjligheter. Eftersom det krävs enighet för att den ska antas kan de också säga att så länge sådana föreslås blir det ingen budget alls.

Saken är bara den att de två länderna tillhör dem som får mest pengar från Bryssel. Och att länder som bryr sig om att stärka unionens möjligheter att värna rättsstat och demokrati – inklusive Sverige – betalar mest. Även de har i praktiken ett veto över långtidsbudgeten. 

Det är inte de senare som borde blinka först.

Under söndagen träffas EU:s regeringschefer för att försöka enas om en ny kommissionsordförande. Det mesta tyder på att den borgerliga partigruppen EPP:s kandidat Manfred Weber då till slut får ge upp sina anspråk på posten.

Det vore för väl. Weber har som gruppledare i parlamentet tillhört Viktor Orbáns beskyddare. Kommissionen måste ledas av en person som inser vikten av att försvara rättsstaten i medlemsländerna.

För att utföra det jobbet måste denna utrustas med rätt verktyg.