Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ledare

Fler skyldiga vid Karolinska

Så stod det klart. Paolo Macchiarinis operationer med syntetiska luftstrupar var forskning – inte vård. Ingen av de tre patienterna som opererades vid Karolinska var direkt livshotande sjuk. Därför finns inga ursäkter för att lagar och regler rundades.

Professor Kjell Asplund lät som alltid mjuk på rösten när han under nästan en timme presenterade utredningen om Karolinska sjukhusets roll i plaststrupsskandalen. Kritiken var desto vassare.

Den är så allvarlig, så djupgående och så omfattande att det mest rättvisande sättet att summera den är att sjukhuset gjort så gott som alla tänkbara – och otänkbara – fel. I ett par fall rör det sig om brott med fängelse i straffskalan.

Enligt Asplund har personerna runt Macchiarini visat brister i kunskaper om, men också attityder till, lagar och regler. Och därför behövs utbildning.

Men det är inte vingliga kalvar just utsläppta från läkarlinjen som aningslöst glömt att vända sig till Etikprövningsnämnden innan de beslutat att skära ut halsarna på folk. Det är sjukhusets tolvtaggare. Att verksamhetschefer och överläkare vid Sveriges mest ansedda sjukhus inte skulle känna till rutiner och regler är så osannolikt att invändningen kan lämnas därhän.

Mer sannolik är en förklaring som ryms bakom det som Asplund kallar ”en starkt konkurrensinriktad vårdmiljö”. Elitistisk, i dess sämsta bemärkelse, skulle man också kunna säga. En kultur där ändamålet helgar medlen. Där man är mer intresserad av att skriva (sin egen) historia än av patientens framtid.

Detta blir beklämmande tydligt i det senare förloppet. När alla inblandade inser vad som hänt men i stället för att krypa till korset fortsätter att försöka dra såväl medier som tillsynsmyndigheten IVO vid näsan.

Eftermiddagens presskonferens med sjukhusdirektören Melvin Samsom blev nästan än mer tragisk än Asplunds förmiddagsdragning. Den som har hängt med i turerna vet att det inte var en pudel vi såg. Det var en ål.

Samsom har uppenbarligen drillats duktigt i krishanteringens konst. Därför välkomnade han Asplunds utredning, gav honom rätt i allt och meddelade att åtgärder nu vidtagits för att åtgärda de systemfel som blottlagts.

Han hoppades nog att de flesta glömt debattartikeln i Dagens Medicin för ett år sedan där han tillsammans med Anders Hamsten, tidigare rektor vid KI, försvarade Macchiarini. Och att kunskapen om att tekniken testats på levande människor innan den testats på djur då hade varit känd under två års tid.

När vindarna vände, inte minst efter Bosse Lindquist dokumentär "Experimenten", valde Samsom att hålla en låg profil. I maj i år gav han dock Dagens Industri en intervju. Där säger han: ”Anders Hamsten bad mig signera artikeln ihop med honom och jag trodde att han hade fakta på bordet, men det är tydligt om du ser dokumentären att så inte var fallet”.
Samma typ av ”ledarskap”, det vill säga ”jag-låter-några-huvuden-rulla-för-att-rädda-mitt-eget”, ser vi nu. På pressträffen förklarar han att två ansvariga verksamhetschefer ska granskas närmare. Och att de två, Bo Tideholm (öron-näsa-hals) och Ulf Lockowandt (thoraxkirurgen), har stängts av.

Det kan ju förefalla handlingskraftigt. Om det inte vore för en besvärande förhistoria. Som att Ulf Lockowandt i våras förärades en ännu högre befattning.

Han fick då ett tillförordnande som temachef för thorax och kärl. Det betyder att han i dag, eller rättare sagt: fram till i dag, varit högsta chef inte bara för thoraxkirurgen och utan också för den kärlkirurgi som tidigare inte låg på hans operationsbord.

Vad visste Samsom i våras? Det han vet nu och det han vetat sedan han tillträdde 2014, är svaret. Den enda skillnaden är att det nu är många fler som också vet.

Samsom har förstås också känt till hur Bo Tideholm 2015 försökte vilseleda IVO när myndigheten efterfrågade de legala grunderna för ingreppen. Verksamhetschefen hävdade att etiktillstånd inte behövts eftersom operationerna skett på "vitalindikation". Två fel av två möjliga, alltså.

Det finns skäl att utreda de två verksamhetschefernas agerande. Det är troligt att den åklagare, Jennie Nordin, som arbetar med fallet också gör det.
Men det finns sannerligen också skäl att ifrågasätta om kronjuvelen Nya Karolinska verkligen är betjänt av en så svag och hal ledare som Melvin Samsom.
DN 1/9 2016

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.