Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ledare

Mål för uthålliga realister

Efter nästan två dygns förhandlingar på övertid blev det till sist en överenskommelse på FN:s klimatmöte i Durban. I förhållande till de låga förväntningarna var resultatet inte så illa. Själva FN-processen överlevde.

Färdplanen som antogs är lös i konturerna och innebär i praktiken att de svåra och känsliga frågorna skjuts flera år framåt. Men hoppet om en global, rättsligt bindande överenskommelse är inte helt ute.

Vilket värde det har att de största utsläppsländerna, Kina och USA, skrev under färdplanen är i dag svårt att bedöma. Optimisten kan säga att eftersom utsläppsjättarna tidigare vägrat inordna sig i en global modell för minskningar av koldioxidutsläppen är detta ett gott tecken. Här skulle vi kunna se början på en process som leder till ett mer substantiellt avtal.

Pessimisten kan invända att dyrbar tid går till spillo. Att antyda en vilja till kompromisser längre fram i tiden kostar ingenting. I realiteten kan besluten att skriva under överenskommelsen mer ha styrts av pr-mässiga överväganden än av en ny mer positiv syn på idén om ett globalt rättsligt bindande avtal om utsläppsminskningar.

Inte minst Kina, som har stora handelsintressen i Afrika, kan ha valt att av taktiska skäl inta en mjukare hållning i Durban.

Vilken av dessa tolkningar som kommer närmast sanningen kan bara tiden utvisa. Både i Kina och USA har det funnits starka inrikespolitiska krafter som omöjliggjort åtaganden att minska utsläppen.

Tillväxtmålet är för den kinesiska regimen överordnat allt annat. Att kol är en stor och billig inhemsk energikälla gör att landet satsar massivt på detta energislag. Men ju mer kolkraften byggs ut desto högre miljömässigt pris måste också landet självt betala. Helt bortsett från den globala klimatfrågan närmar sig de lokala miljöeffekterna av koleldningen det outhärdliga.

I USA skulle ett omval av Barack Obama nästa år kunna öppna för ett mer konstruktivt amerikanskt agerande. Möjligen skulle också senatens motstånd kunna mjukna.

Det är inte omöjligt att avtalet i Durban blir startpunkten för en process mot ett bindande avtal om utsläppsminskningar som även omfattar Kina och USA. Men det är inte heller det mest sannolika scenariot.

Därför måste såväl FN som alla länder med ett engagemang i klimatfrågan arbeta brett. I skuggan av den stora frågan om ett eventuellt framtida bindande avtal gick arbetet vidare i Durban med åtgärder mot skogsskövling och program för spridning av miljöteknik till fattiga länder.

FN borde också intensifiera arbetet med att finna åtgärder som minskar andra växthusgaser än koldioxid. Inte minst borde man försöka bygga vidare på Montrealprotokollet, vars syfte var att stoppa utsläpp som bryter ned jordens skyddande ozonskikt men som också haft bieffekten att växthuseffekten dämpats.

Där världen inte kommer framåt med gemensamma krafter kan enskilda länder göra egna insatser. Att de som går före kommer att bli framtidens vinnare är en käck slogan – däremot ingen seriös beskrivning av de faktiska förutsättningarna.

Ett Sverige som drastiskt höjde koldioxidskatterna och gav sin industri ett mycket högre kostnadsläge än konkurrenter i andra länder skulle framför allt framtvinga en utflyttning av verksamhet. Det skulle kunna få de nationella koldioxidutsläppen att sjunka samtidigt som utsläppen globalt sett förblev oförändrade eller rentav ökade.

Själva principen att det sätts pris på koldioxidutsläppen är sund. Och genom att i rimlig omfattning tillämpa den erbjuder vi ett exempel som andra kan inspireras av. Men det finns ingenting som säger att insatser på hemmaplan är viktigare än insatser för att minska utsläppen i andra länder.

Vilka åtgärder vi väljer ska inte styras av vad som ser bra ut utan av vad som faktiskt betyder mest för att minska utsläppen på global nivå.

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.