Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ledare

Sätt offret i centrum

Vad Svea hovrätt har åstadkommit är ett juridiskt konststycke. Genom att vrida, vända och bryta loss begreppsdefinitioner förvandlas en våldtäkt till olaga tvång och förövarens straff halveras.

En svartsjuk man tvingar ner sin partner på sängen, sliter av henne kläderna på underkroppen, bänder isär benen, för upp fingret i underlivet, varefter han beordrar henne att vända på sig för att inspektera hennes analöppning. Syftet är att kontrollera om hon har varit otrogen.

Mannen har vid andra tillfällen hotat, knuffat och slagit kvinnan och ”undersökningen” är bara en av åtalspunkterna i ett större mål. Attunda tingsrätt dömde mannen för våldtäkt och kvinnofridskränkning. Inför förhandlingen i hovrätten föreslog åklagaren att våldtäkt kunde bytas till sexuellt tvång. Så dömde också Göta hovrätt i ett snarlikt fall nyligen. Men Svea hovrätt finner att eftersom det inte är fråga om någon ”sexuell handling” ska brottet i stället kategoriseras som olaga tvång.

Genom en selektiv läsning av en luddig passage i förarbetena till sexualbrottslagstiftningen ignorerar domarna den specifika integritetskränkning kvinnan utsatts för.

En sexuell handling är i lagens mening som regel en varaktig fysisk beröring av antingen den ena, den andras eller bådas könsorgan. Beröringen är inte varaktig, bedömer rätten. När det är oklart om en handling är av sexuell art, skriver lagstiftarna, är det avgörande att den varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Tveklöst är det fallet här.

Men hovrätten hänger upp sig på formuleringen som följer: ”Det bör räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift”. Så kan man inte uppfatta mannens agerande, anser rätten – hans syfte var ju att kontrollera att kvinnan inte haft samlag med någon annan man.

Det är ingen enkel uppgift att ringa in exakt vad som är en sexuell handling. Och det är heller ingen enkel uppgift att utifrån skrivningarna i lagtextens förarbeten göra en oklanderlig sortering. Men de kan lika gärna tolkas som ett sätt att försöka skilja ut avsiktliga från eventuellt oavsiktliga beröringar. I detta fall råder det dock inga som helst tvivel om att beröringen var högst medveten.

Om man nu vill ägna sig åt hårklyverier – vilket är vad hovrätten gör – kan man välja att ta fasta på ”… av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift”. Typiskt sett? Finns det alltså en vedertagen förståelse av det bakomliggande syftet när män tvingar kvinnor att genomgå ”undersökningar” av detta slag? Resonemanget är barockt och patriarkalt.

Hovrätten gör sin bedömning utifrån uppfattningen att sexualbrott alltid motiveras av förövarens sexuella lust. Fokus borde förstås ligga på det offret utsatts för – inte i vilken grad gärningsmannens sexuella drift var inblandad och fick utlopp.

Domen är en bisarr tolkning av sexualbrottslagen, där en påtvingad penetrering inte per definition är en sexuell handling. Våldtäkter och sexuellt tvång kan användas för alla möjliga ändamål. Penetreringen kan vara sekundsnabb och utföras med fingrar eller föremål. Menar hovrätten att förövare i fortsättningen ska slippa undan sexualbrottslagen om de hävdar att syftet var att bestraffa eller demonstrera makt?

Det är inte brottslingen som ska avgöra vilket slags brott som begåtts.

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.