Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-24 22:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/martin-liby-troein-det-racker-inte-att-osa-pengar-pa-valfardens-problem/

Ledare

Martin Liby Troein: Det räcker inte att ösa pengar på välfärdens problem

SKL spår ett stort underskott i kommunernas ekonomi. Foto: Eva-Karin Gyllenberg

För att säkra både ekonomi och välfärd måste kommunerna bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Rätta artikel

Att kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren är inte längre någon nyhet. Enligt Sveriges Kommuner och landsting (SKL) uppgår budgethålet till 42 miljarder kronor fram till 2022.

Till stor del handlar det om demografi. I mycket små glesbygdskommuner innebär utflyttningen att skatteunderlaget gröps ur. Så är det till exempel i lilla Sorsele, med bara 2.526 invånare, vars situation Torbjörn Petersson beskrev i ett reportage i DN tidigare i veckan.

I många mellanstora och lite större kommuner krymper inte befolkningen. Men andelen äldre växer samtidigt som många nyanlända har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det skapar påfrestningar på både utgifts- och inkomstsidan.

Det är ingen enkel ekvation som ska lösas. Underskotten ska bort, samtidigt som medborgarna förväntar sig att kommunerna ska leverera lika hög kvalitet i välfärden som tidigare. Helst högre. 

På papperet finns en enkel lösning: kommunerna kan höja skatten. Enligt SKL skulle en ökning med i genomsnitt knappt 2 procentenheter fixa biffen. Men i de små kommuner som drabbats hårdast av utflyttning – och som skulle behöva höja skatten mest – skulle det stärka en redan ond spiral. 

Dessutom har vi redan höga inkomstskatter. Höjs de försvagas både incitamenten till arbete och konkurrenskraften.

Staten kommer säkert fortsätta öka kommunbidragen. Men som nationalekonomen Susanne Ackum påpekade när Studieförbundet näringsliv och samhälle höll ett seminarium om den nya regeringens ekonomiska politik i onsdags, så försvagas kommunernas drivkrafter för effektiviseringar om staten är för generös. Produktiviteten i välfärden måste öka, och för det krävs att digitaliseringens möjligheter tas till vara, konstaterade hon.

Staden har slagit rekord i att få människor att gå från bidrag till arbete. Och sparat miljoner på kuppen.

Ackum pekade på Trelleborg som ett gott exempel. Där har socialtjänsten automatiserat handläggningen av försörjningsstöd. I stället för att bläddra igenom en massa ansökningar kan tjänstemännen lägga tid på att hjälpa dem som fått ja att hitta ett jobb. 

Sedan dess har staden slagit rekord i att få människor att gå från bidrag till arbete. Och sparat miljoner på kuppen. 

Försök att använda ny teknik för att effektivisera välfärden kommer att slå fel ibland. Och i Sorsele och andra minikommuner där befolkningsunderlaget blir riktigt litet måste staten nog ta en ännu större del av notan. 

Men på det stora hela räcker det inte att slänga pengar på problemen. Kommunerna måste bli bättre på att använda resurserna de har.