Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 06:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/moderaterna-har-ratt-klimatet-kraver-karnkraft/

Ledare

Mattias Svensson: Moderaterna har rätt, klimatet kräver kärnkraft

Dagens kärnkraftverk bör inte bli de sista. Foto: Jessica Bentsen

Kärnkraften bör som fossilsnål energikälla vara en del också av framtidens energimix.

Rätta artikel
EU-valet 2019

Moderaterna laddar för EU-valrörelsen genom att återlansera kärnkraften som en del i också framtidens fossilfria energimix. Det skulle bland annat kräva att Sverige ändrar målsättningen om att bara ha förnybar energi efter 2040.

Att enbart vilja ha el från förnybara energislag är mer en estetisk preferens än en praktisk klimatpolitik.

Förslaget är klokt och välkommet, främst av klimatskäl. Fossila bränslen behöver fasas ut om inte jorden ohjälpligt ska värmas för kommande generationer. De behöver mer än ersättas av annan energi och inte minst elproduktion, eftersom framtidens fordonsflotta behöver kunna drivas med el.

En stor och pålitlig fossilsnål svensk produktion har en ytterligare klimatfördel. I ett sammankopplat Europa underlättas utfasningen av kolkraftverk i vår närhet. Det hör till det bästa och mest konkreta vi kan göra för andra länders klimatomställning. Omvänt riskerar Sverige med en energimix som är för tungt beroende av sol och vind att behöva importera reservkraft från europeiska kolkraftverk.

Att enbart vilja ha el från förnybara energislag är mer en estetisk preferens än en praktisk klimatpolitik. Adderas kärnkraften till den fossilsnåla mixen har det avgörande betydelse för Europas förmåga till klimatomställning.

Att göra EU oberoende av rysk fossilimport minskar också geopolitiska hot.

Lägg till detta geopolitiska skäl, eftersom andra energialternativ i Europa inte sällan innebär ett tyngre beroende av rysk gas. Putins skurkvälde kommer förvisso inte att vara för evigt, och Ryssland borde utvecklas mot demokrati och fredlig avspänning, men det är inget som går att kalkylera med. Att göra EU oberoende av rysk fossilimport minskar också geopolitiska hot.

Bortom ett nationellt intresse av pålitlig energiförsörjning kan alltså konstateras att investeringar i kärnkraft sannolikt också är investeringar i ett renare och säkrare närområde. Det bör beaktas i de kalkyler som görs över kärnkraftens kostnader och lönsamhet. Kalkylerna och energiförsörjningen är ändå ofrånkomligen beroende av politiska beslut och bedömningar av alltifrån utsläppspriser för koldioxid till försäkringsvillkor för stora kraftverksbyggen.

Som utbyggnaden av sol- och vindkraft visat går det att åstadkomma branta prisfall på tekniker när många länder bestämmer sig för att investera i dem.

Som utbyggnaden av sol- och vindkraft visat går det att åstadkomma branta prisfall på tekniker när många länder bestämmer sig för att investera i dem. Kärnkraften har många lovande innovationer framför sig – bland annat kraftverk som tar tillvara tidigare bränsle, som därmed inte behöver slutförvaras lika länge.

För att nästa generation kärnkraftverk ska kunna födas och komma ner i pris krävs dock att begåvade människor vill satsa på detta som forskningsfält och yrkeskarriär. Det kräver i sin tur länder som vågar välja denna väg. Sverige har anledning att vara ett av dem.