Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-15 11:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/per-svensson-loof-gor-ratt-i-att-ga-emot-sitt-parti/

Ledare

Per Svensson: Lööf gör rätt i att gå emot sitt parti

Ännu inte dålig stämning på stämman. Foto: Tommy Pedersen/TT

Annie Lööf tar avstånd från sitt eget partis beslut att verka för ett förbud mot omskärelse av pojkar. Det var hon tvungen att göra. Annars hade hon svikit det liberala uppdrag hon och Centern gjort till sitt.

Annie Lööf ”beklagar” att hennes eget parti fattat ett stämmobeslut om att ”verka” för att förbjuda icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar. Hon lovar att inte göra något för att driva igenom partiets nya linje.

Onekligen uppseendeväckande, men samtidigt oundvikligt.

Att driva kravet på förbud mot en för judar och muslimer viktig religiös och kulturell sedvänja vore inte förenligt med den roll som toleransens och mångfaldens försvarare som Centern på senare år spelat. Religionsfrihet är ett klassiskt liberalt värde. Och då handlar det inte bara om friheten att tro utan också friheten att praktisera denna tro: hålla gudstjänster, utföra de ceremonier teologin och traditionen föreskriver, bära de symboler som vittnar om ens religiösa tillhörighet.

Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig slog i en kommentar till centerstämmans beslut fast att om det förverkligades skulle det bli omöjligt att leva som jude eller muslim i Sverige. I ett majoritetssamhälle så religiöst dövstumt som det svenska kan det framstå som en gravt överdriven, nästan obegriplig, reaktion.

Men judendomen, och den judiska identiteten, är såvitt jag förstår i hög grad byggd kring praktiker, det man ”gör”: traditioner, högtider, ceremonier. Så har judar bevarat och försvarat sin identitet under århundrade efter århundrade av förföljelse och diskriminering. Den kontexten gör det självklara ännu mer självklart: Det måste vara den judiska gruppen själv, inte svenska staten, som avgör hur judisk tillhörighet manifesteras och bekräftas.

Så då får man göra vad som helst i religionens namn? Absolut inte.

Den klassiska liberala principen är: Din frihet får inte vara någon annans ofrihet. I en komplex värld kan den dock vara svår att fullt ut upprätthålla, frihet ställs mot frihet. Då gäller det väga de motstridiga intressena mot varandra.

Könsstympning av flickor kan aldrig försvaras och tillåtas, av det enkla skälet att det både bildligt och bokstavligt är just stympningar: vitala, fundamentala, delar av flickornas kropp, identitet och framtida liv berövas dem som ett led i en maktutövning avsedd att vara utan slut.

Omskärelsen av pojkar har andra syften och helt andra, avsevärt lindrigare, följder för den omskurnes fortsatta liv. Omskärelser görs i själva verket också ofta av hygieniska och medicinska skäl. I USA är en majoritet av alla vuxna män omskurna.

Det är inte ceremonierna som sådana utan vad de implicerar och betyder som vi måste ta fasta på om frågan gäller att värna barns rätt att ”välja själva”.

Expressen kunde på måndagen leverera ett pikant avslöjande: Annie Lööf, då fortfarande Annie Johansson, hade själv som ung riksdagsledamot 2007 motionerat om ett förbud mot omskärelse av pojkar. Det bekräftar misstanken att det bakom Centerns stämmobeslut ligger en lätt övertolkad version av liberalismens tro på individuell autonomi, en tro som Annie Lööf då kanske omfattade på ett mer teoretiskt sätt än i dag. 

Barn ska inte märkas för livet av sina föräldrar. Svårt att invända mot den premissen. Men är det möjligt, ja ens önskvärt att leva med ett litet barn utan att fostra det, utan att forma det, utan att bjuda in det i de gemenskaper man själv tillhör och värderar? Och om det är oacceptabelt att som förälder via omskärelsen utrycka en önskan om den nyfödde sonen ska bli delaktig i en judisk eller muslimsk tillhörighet måste det väl också vara fel att påtvinga sina barn en kristen tillhörighet genom att låta döpa dem? 

Det väl skillnad på att skära bort förhud och och gjuta vatten över ett barns huvud? Det är inte ceremonierna som sådana utan vad de implicerar och betyder som vi måste ta fasta på om frågan gäller att värna barns rätt att ”välja själva”.

Samhällets roll blir då att på olika sätt, men kanske främst via skolan, hjälpa föräldrar att fostra sina barn till självständiga vuxna som fritt kan välja vilka gemenskaper de vill stanna i eller lämna. Och för möjligheterna att göra det valet spelar det ingen roll om man är omskuren eller döpt. 

Det var väl den den unga liberalen Annie Johansson inte fullt ut förstod. Det är väl det den mer livserfarna partiledaren Annie Lööf för länge sedan insett.