Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ledare

I nedblodade läkares sällskap

De visselblåsande läkarna hotades med avsked och polisanmälan för att – hävdades det – olovligen ha läst journalerna.
De visselblåsande läkarna hotades med avsked och polisanmälan för att – hävdades det – olovligen ha läst journalerna. Foto: Magnus Bard

Det mesta i Macchiariniaffären har kretsat kring Karolinska institutet. Men det var på sjukhuset som människor användes som försökskaniner. Paolo Macchiarini hade aldrig kunnat utföra sina dödliga experiment med plaststrupar utan stöd av läkare och chefer. Den här texten handlar om dem.

Vi skriver hösten 2013. Den andra plaststrupsopererade patienten, amerikanen Christopher Lyles, hade hunnit dö. Och för den tredje, turkiskan Yesim Cetir, var läget fortfarande kritiskt. En av läkarna, Thomas Fux, hade i praktiken flyttat in på thoraxintensiven för att var fjärde timme suga luftvägarna rena så att patienten inte kvävdes till döds. Paolo Macchiarini var det ingen som såg röken av.

Chefen för thoraxkliniken, Ulf Lockowandt, var bekymrad över den svårbehandlade unga turkiskan. Han kallade i oktober samtliga inblandade läkare från thorax-, gastro- samt öron-näsa-halskliniken till ett möte där Macchiarini hade ombetts redovisa forskningsläget.

Men mycket till klargörande blev det inte, berättar gastroprofessorn Lars Lundell. Där och då stod det klart att inga djurförsök hade föregått operationerna. Ändå var det få som öppet höll med Lundell när han krävde ett slut på experimentverksamheten.

Detta får ändå ses som början till slutet. Lockowandt skrev senare samma månad ett brev till Macchiarini där han klargjorde att thoraxkliniken inte ämnade upplåta fler operationsbord åt honom förrän han kunde redovisa resultat från djurstudier.

I själva verket fanns redan då en handfull döda råttor att hänvisa till. Efter att tre människor på Karolinska fått sina strupar ersatta av nya i plast hade Macchiarinis forskningsgrupp gett sig i kast med gnagarna. Intill gruppen på KI huserade läkaren Oscar Simonson. Eftersom han rent tekniskt klarade av att sätta in de pyttesmå struparna hade han fått frågan om inte han kunde hjälpa till.

 

De visselblåsande läkarna hotades med avsked och polisanmälan för att – hävdades det – olovligen ha läst journalerna.

 

Alla dog eller fick så svåra komplikationer att forskarna tvingades avliva dem. Struparna korkade igen, precis som hos de opererade människorna. Simonson förstod att det var någonting som var fel. Väldigt fel.

Den insikten hade också vuxit fram bland de behandlande läkarna på sjukhuset: Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio. Och de fyra började tillsammans gå igenom Macchiarinigruppens publikationer och jämföra innehållet med vad som stod i journalerna.

 

• 30 januari–3 februari 2014

På en avdelning på Karolinskas Huddingesektion kvävdes världens första patient med en konstgjord luftstrupe till döds den 30 januari 2014. Fux, som har sin tjänst i Solna, fick dagen efter – det var en fredag – reda på att Andemariam Beyene hade avlidit. Och det fanns inget som tydde på att öron-näsa-halskliniken, som ansvarat för strupoperationen, hade planer på att låta honom obduceras.

Eritreanen vårdades vid dödstillfället på gastrokirurgiska kliniken. Lundell, liksom andra läkare jag talat med, menar att öron-näsa-halsklinikens ointresse för att låta patienten obduceras är obegripligt. Självklart fanns ett värde av att för första gången i världshistorien se hur det såg ut på insidan efter denna helt nya typ av kirurgi.

Fux hade ytterligare ett skäl. Andemariam Beyene hade gått igenom samma sak som Yesim Cetir, men låg före henne i tid. Genom att titta i mannens bröstkorg skulle han kunna bilda sig en uppfattning om vad man kunde vänta sig av hennes implantat. Och därmed få ett bättre grepp om hur den svårt sjuka kvinnan skulle behandlas.

Under helgen försökte han komma i kontakt med någon ansvarig kirurg som kunde ge honom mandat att skriva en obduktionsremiss. Det var bråttom. Han ville för allt i världen hinna innan kroppen transporterades till Eritrea för en jordbegravning. Och innan Macchiarini hann lägga beslag på implantatet.

Fux fick grönt ljus och han skrev sin obduktionsremiss innan helgen var till ända. Han informerade sin chef Ulf Lockowandt. Och i gryningen på måndag morgon väntade han i dörren till patologen.

Resultatet från obduktionen är känt genom Bosse Lindquists tv-dokumentär ”Experimentet”. En invärtes katastrof, får räcka som beskrivning.

Fux skickade plaststrupen till det laboratorium i London som hade tillverkat den. Andra prover spreds ut till ett par olika labb vid Karolinska samt ytterligare en Londonbaserad klinik.

 

• Februari–mars 2014

Lundell berättar att obduktionen möttes av ”väldigt starka motreaktioner” från öron-näsa-halskliniken. Upprördheten går att spåra i mejl. Richard Kuylenstierna, överläkare vid kliniken och en av Macchiarinis mest envetna försvarare, skriver till en grupp som i mejl kallas ”inre kretsen”. Den utgör ett slags järngäng runt Macchiarini och består förutom honom själv av öron-näsa-hals verksamhetschef Bo Tideholm samt två höga chefer på KI. Kuylenstierna skriver att han haft ”ett längre samtal med Lockowandt” och att ett möte ska hållas. Enligt Kuylenstierna är Lockowandt ”fullt medveten om problemet” och sannolikt angelägen att ”komma ur soppan med Fux och Grinnemo” (27/2 -14).

Mötet hölls. Obduktionen var redan genomförd och således inget som gick att förhindra. Av protokollet framgår att gruppen fokuserade på att dirigera om labbsvaren så att de inte gick till Fux och att stoppa vad som stoppas kunde av testerna. Om proverna sades att de ”skickats på ett icke korrekt vis”.

Richard Kuylenstierna åtog sig att ringa britterna. Samtalet tycks ha varit framgångsrikt. Världens första plaststrupe har såvitt känt ännu inte analyserats.

 

• Sommar–höst 2014

De fyra visselblåsarna lämnade in en formell anmälan om forskningsfusk efter ett flertal resultatlösa påstötningar. Men Karolinska institutet svarade även denna gång med tystnad. Frustrerade skickade de efter två månader sin anmälan vidare till Etikprövningsnämnden. Där insåg man allvaret och gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. IVO såg om möjligt ännu allvarligare på saken och gjorde en polisanmälan.

Och vilka brott är det som kan tänkas ha begåtts? Tja, redan att strunta i att skicka in en ansökan till Etikprövningsnämnden är en förbrytelse med fängelse i straffskalan. Lagen anger att allt vetenskapligt experimentellt arbete för att inhämta ny kunskap med hjälp av människa eller biologiskt material från människa måste prövas av nämnden. Reglerna om vad en ansökan ska innehålla är strikta. Självfallet måste den vara skriftlig.

Kuylenstierna hade kontakt med nämnden. Men någon skriftlig ansökan lämnades aldrig in. När IVO efterfrågade de legala grunderna för ingreppen växlade öron-näsa-halskliniken spår. Kuylenstierna och Tideholm hävdade att etiktillstånd inte behövts eftersom operationerna skett på vitalindikation, alltså ett så omedelbart livshotande tillstånd att en åtgärd anses tvingande.

De två öron-näsa-halshöjdarna hävdade att Beyene haft en ”blockerande tumör i luftvägen” och plågats av ”lufthunger”. Bilden av patienter i omedelbar livsfara rimmar dåligt med en verklighet där alla tre patienterna bedömdes och accepterades för transplantation flera månader före ingreppet. Och där samtliga patienter kom hemifrån, reste med vanligt reguljärflyg (från Island, USA och Turkiet) och kom in på Karolinska gående – inte på bår.

Beyenes ”blockerande tumör i luftvägen” – stor som en golfboll, enligt Macchiarini – trängde i själva verket inte ut mer än 1 centimeter i luftstrupen (en golfbolls diameter är över 4,2 cm). Tvärsnittsbilder visar att det fanns fri luftpassage i tre fjärdedelar av luftstrupen.

I patologisvaren hittar jag ännu sorgligare information. I båda konstateras att ”radikalitet inte kan garanteras”, vilket innebär att tumörceller kan ha lämnats kvar. Med tanke på den tilläggsbehandling Macchiarini ordinerade hade detta kunnat bli förödande.

Plaststrupspatienterna behandlades nämligen också med extremt höga doser av tre olika tillväxtsubstanser. Något tillstånd från Läkemedelsverket, som också krävs, fanns inte. Ett av preparaten är inte ens godkänt för användning på djur. Än mindre på människa. Även Läkemedelsverket har valt att göra en polisanmälan.

Syftet med tillväxtmedlen var att stimulera stamcellerna att producera den slemhinna som är och tycks förbli en Macchiarinisk hägring. Men man kan inte utesluta att behandlingen i stället skulle trigga eventuellt kvarvarande tumörceller att växa till sig. Alla tre drabbades av livshotande blodproppar med bestående skador som, enligt de fyra anmälande läkarna, kan härledas till de oortodoxa substanserna och doserna.

 

• 24–26 november 2014

New York Times publicerade den 24 november en artikel som utgick från visselblåsarnas anmälan om forskningsfusk. Dödläget på KI förvandlades i ett slag till febril aktivitet. Dagen efter meddelades att professor emeritus Bengt Gerdin gavs i uppdrag att utreda fuskanklagelserna. Men i ett brev till rektor konstaterade han senare att institutionen saboterade granskningen genom att hemlighålla och stuva undan avgörande dokument.

De visselblåsande läkarna hotades med avsked och polisanmälan för att – hävdades det – olovligen ha läst journalerna. Avskedshoten omvandlades senare till varningar – men sjukhuset tvingades backa även från dessa. Hotet om polisanmälan verkställdes dock och Mattias Corbascio hördes upplysningsvis innan förundersökningen lades ned.

Den intensiva aktiviteten efter artikeln i New York Times omfattade även diskussioner om en ny mediestrategi. Kuylenstierna skrev till ”inre kretsen” och förordade ”en strategi för nästa fas” för att bemöta medierna.

 

• Januari 2015

SVT sände ett inslag om Karolinska och återigen fick medierapporteringen konsekvenser för visselblåsarna. Två dagar senare kontaktades var och en av dem av Karolinska sjukhusets registrator. En doktor John Svensson hade begärt ut kopior av samtliga mejl som skickats mellan de fyra samt till och från några namngivna utländska läkare som alla varit kritiska till operationerna.

”Doktor Svensson” var inte den ende som plötsligt visade stort intresse för visselblåsarna. Flera personer, som inte återfinns i folkbokföringen, skickade in upprepade anmälningar mot var och en av dem. De fyra tvingades ägna mycket tid åt att skriva formella svar på alla anklagelser.

Två av läkarna, Grinnemo och Simonson, har nu lämnat Karolinska sjukhuset. Kvartetten har tilldelats Transparency Internationals pris för att de med risk för sina egna karriärer ”avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening”.

En förundersökning är inledd. Åklagaren Jennie Nordin kan i nuläget inte säga om fler än Macchiarini kan bli aktuella för åtal. Brottsrubriceringen lyder grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada i ett. Lägsta straff är fängelse i ett år.

Fotnot 1. Jag har talat med ett 15-tal läkare samt ytterligare ett par medarbetare från Karolinska. De flesta har medverkat under källskydd. Bo Tideholm, Richard Kuylenstierna och Ulf Lockowandt har alla avböjt att ge sin bild av vad som hänt.

Fotnot 2. Jag har under arbetet med denna artikel fått telefonsamtal, mejl och anonyma brev från personer som antingen smutskastat visselblåsarna eller bett mig visa barmhärtighet mot de ansvariga. Jag kan inte erinra mig att jag någon gång under mitt journalistiska arbete blivit så oblygt uppvaktad av så många som vill påverka min text.

Detta är en ledartext skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.