Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ledare

Peter Wolodarski: Fortsätt att vissla, säger justitiekanslern

Den som larmar medier om allvarliga missförhållanden ska inte jagas av rättsstaten, konstaterade justitiekanslern i veckan. Det är ett efterlängtat besked från det officiella Sverige.

Den 23 september förra året avslöjade DN:s reporter Niklas Orrenius att Skånepolisen upprättat ett olagligt register över romer. Totalt innehöll det nästan 5.000 personer spridda över hela Sverige, och över tusen av de registrerade var barn.

Även om det fanns dömda och misstänkta bland de kartlagda, så handlade det inte om ett register över brottslighet. Merparten av de vuxna som hamnat i polisens system var ostraffade. Deras gemensamma nämnare var inte kriminalitet utan romska släktband, ibland mycket lösa.

DN:s avslöjande satte i gång flera rättsliga utredningar. En av dem handlade om registrets laglighet, och den bedrev Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Efter en dryg månads granskning slog SIN fast att registret var olagligt på flera punkter. I praktiken hade integritetsskyddet satts ur spel. Massiv kritik riktades mot Skånepolisen.

”Jag har aldrig sett ett så dåligt register”, sammanfattade SIN:s ordförande Sigurd Heuman.

Ytterligare en utredning handlade om individuellt straffansvar. I det ärendet inleddes en förundersökning om tjänstefel. Överåklagare Mats Åhlund avskrev dock misstankarna strax före jul, eftersom det enligt honom var frågan om ett övergripande systemfel.

En tredje undersökning har justitiekanslern Anna Skarhed ansvarat för. Den blev klar i veckan och fick ganska liten uppmärksamhet, trots att den tar upp centrala frågor i den svenska demokratin, bortom själva registret.

Misstanken som JK utredde var om någon anställd inom polisen gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten i samband med avslöjandet i Dagens Nyheter.

DN hade från början publicerat flera utdrag ut registret, bilder som var direkt hämtade ut databasen. Det låg enligt JK därför nära till hands att tro att sekretessklassad information förts vidare till tidningen från polisens datorer.

Här är ett par förtydliganden viktiga:

Även om en del medier rapporterat att det överlämnats hemligt material från polisen till DN, så har vi från tidningen aldrig bekräftat eller avfärdat påståendet. Det bygger på ren spekulation. Vi har över huvud taget inte besvarat frågor om vare sig eventuella källor eller hur vi fått tillgång det romska registret – en databas som tryckfrihetsförordningen ger journalister rätt att arbeta med inför en publicering.

Den som vänder sig till DN kan vara helt säker på att vi respekterar källskyddet. Våra medarbetare har enligt lag tystnadsplikt och den förundersökning som JK inledde handlade om polisens interna förhållanden – inte om Dagens Nyheters redaktionella arbete.

Beslutet från JK Anna Skarhed, som blev offentligt i torsdags, är dock inte bara av intresse för polisorganisationen. Oavsett hur det aktuella registret nått DN väcker JK:s ställningstagande viktiga principiella frågor om skyddet för visselblåsare i det svenska samhället.

Justitiekanslerns beslut var överraskande tydligt – och mycket välkommet. JK Anna Skarhed valde att lägga ner förundersökningen om brott mot tystnadsplikten, trots att det enligt hennes bedömning alltjämt finns ”skäl för antagandet att allmän handling oriktigt har utlämnats”.

Så varför går JK inte vidare? Jo, därför att hon samtidigt hänvisar till den så kallade instruktionen som finns inskriven i såväl yttrandefrihetsgrundlagen som tryckfrihetsförordningen. Lagparagrafen slår fast att den som dömer över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vakar över att grundlagen efterlevs – i Sverige har JK denna roll – bör betänka att yttrandefriheten är grundval för ett fritt samhällsskick (min kursivering).

När Dagens eko intervjuade JK Anna Skarhed om beslutet, konstaterade hon:

”Den eller de som har lämnat ut det här till journalister har fungerat som visselblåsare och det har varit viktigt att de här uppgifterna har kommit fram.”

På ren svenska: allmänintresset i detta avslöjande är så stort att det har ett betydande värde att också sekretessklassade uppgifter blir offentliga, så att polisen tvingas ändra sitt arbetssätt och följa lagen.

Det var länge sedan en central representant för det svenska rättssamhället uttryckte ett så tydligt stöd för visselblåsare, och inte bara i ett enskilt ärende.

Ty vad Anna Skarhed i klartext säger är att anställda inom myndigheter gör rätt som larmar om allvarliga missförhållanden, även om det riskerar att uppstå en konflikt med sekretesslagstiftningen. Yttrande- och tryckfriheten väger tyngst. Rättsstaten tänker inte jaga personer som vänder sig till medier i liknande situationer.

Det är ett mycket angeläget besked, framför allt till personer i den offentliga sektorn som oroat sig för personliga konsekvenser av att höra av sig till redaktioner med känsligt material som har ett stort allmänintresse.

Det är en extra viktig signal i en tid av tunga NSA-avslöjanden, som utgår från läckage av säkerhetsklassade uppgifter. Utan Edward Snowdens historiska insats hade president Obama i fredags aldrig hållit något anförande om nya, snävare ramar för NSA:s verksamhet.

Edward Snowden förtjänar ett moraliskt stöd för sin gärning, men i stället befinner han sig på flykt undan den amerikanska rättvisan. Det är en pågående skandal.

Sverige har en lång tradition av vidsträckt tryck- och yttrandefrihet, kombinerat med ett skydd för enskilda medborgare som vänder sig till journalister. Den så kallade meddelarfriheten skulle kunna bli ännu starkare – och även omfatta rätten att överlämna material som bevisar missförhållanden. Men även befintliga regler räcker långt. Historiskt har de bidragit till att hålla den svenska demokratin öppen och begränsat korruption och maktmissbruk.

Fler politiker borde intressera sig för att försvara denna tradition, som löper flera hundra år tillbaka i tiden. Justitiekansler Anna Skarhed har med oväntad skärpa visat att den fortfarande lever.

Detta är en ledartext skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.