Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Livsstil

Att kopiera digitalt nu erkänd religion

Nätpiraternas egen religion, kopimismen, har blivit officiellt erkänd som religion i Sverige. ”Kopiera och sprid är en av våra viktigaste trossatser”, säger kopimismens överstepräst Isak Gerson.

Kopimismen har nu fått ett formellt godkännande och blivit erkänd som religion i Sverige efter beslut i kammarkollegiet. Men Det Missionerande Kopimistsamfundet har kopplingar till piratrörelsen och postadressen är c/o Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund.

– Men vi har egentligen inga andra kopplingar till Piratpartiet än att vi har många överlappande medlemmar, säger Gerson som till vardags är filosofistudent i Uppsala.

Kopimismen kommer att vara en missionerande religion med syftet att övertyga både kristna och muslimer om kopimismens välsignelser.

Samfundet har redan omkring 3.000 medlemmar i ett tiotal länder, enligt egen uppgift.

Frågan som inställer sig är förstås: Kan ett trossamfund se ut hur som helst?

– Ja, ett trossamfund kan i princip se ut hur som helst. Vad som är avgörande är samfundets egenbild. Det ska vara en gemenskap för religiös verksamhet, säger Bertil Kallner, chefsjurist på kammarkollegiet.

Krävs det ingen gudstro?

– Den tron kan se ut lite hur som helst och det är så att säga kvintessensen i det hela. Myndigheterna ska inte ha någon uppfattning om vad samfunden tror på, understryker han.

Registreringen av trossamfund infördes i samband med att Svenska kyrkan och staten skiljdes åt. Själva registeringen hos kammarkollegiet innebär i princip inte mer än när man registerar och skyddar ett företagsnamn hos Bolagsverket.

Enligt Bertil Kallner har en del udda samfund registrerats det senaste decenniet. I en del fall har det, precis som i fallet med Kopimistssamfundet, varit studenter som legat bakom registreringen och samfunden har inte varit särskilt långlivade.

Kopimismens grundsyn uttrycks på

Kopimismens grundsyn uttrycks på samfundets hemsida:

”Från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.” (TT)

För att få registrera ett trossamfund

  • För att få registrera ett trossamfund krävs att det bygger på en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
  • Trossamfundet ska ha stadgar där ändamålet framgår. Trossamfundet måste ha en styrelse eller motsvarande organ.
  • En registrering av ett trossamfund innebär inte att det automatiskt får rätt till bidrag. Det sköts av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) som förra året fördelade drygt 50 miljoner kronor till mer traditionella religiösa samfund.

Källor: Kammarkollegiet och SST (TT)